Novinky

Prístroje Silver MEDIC sú opäť vypredané.
Ďalšie budú na sklade koncom januára.


Sady na výrobu koloidného zlata
Silver MEDIC Gold sú dočasne
VYPREDANÉ.
Skladom budú koncom januára 2017.


SPRCHOVÝ FILTER s vymeniteľnou náplňou

NA STRÁNKACH SA  V JANUÁRI 2017 PRACUJE


MOŽNOSŤ ODPOČTU DPH

Na prístroje Silver MEDIC®
ZÁRUKA  5 rokov

AKTUALIZÁCIA software
2011 + 2013
– ZHODNOTENIE ►

 
 
see video

aktualizácie riadiaceho programu prístroja - výroba koloidu striebra a zlata

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® bude slúžiť stále aj bez aktualizácií, ktoré nie sú povinné.

Z akého dôvodu  A K T U A L I Z Á C I E ponúkame?

                       POZNATKY Z LIEČBY AJ TECHNICKÝ VÝVOJ IDÚ NEUSTÁLE DOPREDU.

Vďaka vlastnému výskumu máme pravidelne k dispozícii poznatky z mnohých odborov.
Tie sa priebežne prenášajú do konštrukcie samotného prístroja Silver MEDIC®, aj do programu, ktorý výrobu koloidu riadi.

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® SA VIE UČIŤ !!!
 

možnost' aktualizácie riadiaceho programu pristrojov Silver MEDIC


 

I N O V Á C I ARIADIACEHO PROGRAMU PODĽA NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

pravidelné aktualizácie-výroba koloidu podl'a najnovších poznatkovAKO AKTUALIZÁCIA PREBIEHA:
Majiteľ prístroja, ktorého sa voliteľná aktualizácia týka dostane od nás e-mail (prípadne SMS) s ponukou a popisom toho čo nový program pre prístroj ponúka (zmeny, rozšírenie atď.).
Pokiaľ bude mať majiteľ o aktualizácii záujem, zašle svoj prístroj do nášho servisného strediska.

V servise sa potom technik analyzátorom pripojí k prístroju Silver MEDIC® a
pomocou počítača vymaže pôvodný program a nahradí ho novým.
Následne sa vykoná kalibrácia a kontrola všetkých funkcií inovovaného prístroja.
Prístroj je zvyčajne do 24 hodín odoslaný zákazníkovi späť.

AKO ČASTO SA AKTUALIZÁCIA PONÚKA:
Aktualizáciu ponúkame pre záujemcov obvykle po 2-5 rokoch.

CENA: Aktualizácia je bezplatná (ZADARMO).


 

Prístroje, ktoré vyrábíme a distribuujeme pracujú plne automaticky.

Riadená technológia Silver MEDIC®:
Vyrába účinný - kvalitný, aktívny a stabilný koloid v profesionálnych i domácich podmienkach.
 
Svojmu majiteľovi bude slúžiť prístroj bez nutnosti aktualizácií po celý život.

Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.
Design by Artfocus