Novinky

Sety na výrobu koloidného
zlata sú dočasne vypredané.


SPRCHOVÝ FILTER
s vymeniteľnou náplňou

NA STRÁNKACH SA 
V APRÍLI 2017 PRACUJE


MOŽNOSŤ ODPOČTU DPH

Na prístroje Silver MEDIC®
ZÁRUKA  5 rokov

AKTUALIZÁCIA software
2011 + 2013
– ZHODNOTENIE ►

 
 
see video

aktualizácie riadiaceho programu prístroja - výroba koloidu striebra a zlata

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® bude slúžiť stále aj bez aktualizácií, ktoré nie sú povinné.

Z akého dôvodu  A K T U A L I Z Á C I E ponúkame?

                       POZNATKY Z LIEČBY AJ TECHNICKÝ VÝVOJ IDÚ NEUSTÁLE DOPREDU.

Vďaka vlastnému výskumu máme pravidelne k dispozícii poznatky z mnohých odborov.
Tie sa priebežne prenášajú do konštrukcie samotného prístroja Silver MEDIC®, aj do programu, ktorý výrobu koloidu riadi.

PRÍSTROJ Silver MEDIC® SA VIE UČIŤ !!!
 

možnost' aktualizácie riadiaceho programu pristrojov Silver MEDIC


 

I N O V Á C I ARIADIACEHO PROGRAMU PODL'A NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

pravidelné aktualizácie-výroba koloidu podl'a najnovších poznatkovAKO AKTUALIZÁCIA PREBIEHA:
Majiteľ prístroja, ktorého sa voliteľná aktualizácia týka dostane od nás e-mail (prípadne SMS) s ponukou a popisom toho čo nový program pre prístroj ponúka (zmeny, rozšírenie atď.).
Pokiaľ bude mať majiteľ o aktualizácii záujem, zašle svoj prístroj do nášho servisného strediska.

V servise sa potom technik analyzátorom pripojí k prístroju Silver MEDIC®
a pomocou počítača vymaže pôvodný program a nahradí ho novým.
Následne sa vykoná kalibrácia a kontrola všetkých funkcií inovovaného prístroja.
Prístroj je zvyčajne do 24 hodín odoslaný zákazníkovi späť.

AKO ČASTO SA AKTUALIZÁCIA PONÚKA:
Aktualizáciu ponúkame pre záujemcov obvykle po 2-5 rokoch.

CENA:  Aktualizácia je bezplatná (ZADARMO)


 

PRÍSTROJE, KTORÉ VYRÁBÍME A DISTRIBUUJEME PRACUJÚ PLNE AUTOMATICKY.

Riadená technológia Silver MEDIC®:
Vyrába účinný - kvalitný, aktívny a stabilný koloid v profesionálnych i domácich podmienkach.
 
Svojmu majiteľovi bude slúžiť prístroj bez nutnosti aktualizácií po celý život.

Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.
Design by Artfocus