Novinky

Zmena adresy!

NOVÝ TYP PRÍSTROJA

– Siler MEDIC® EASY ►

VODNÝ FILTER
Silver MEDIC® AQUA ►

KOLOIDNÉ ZLATO
rozširujúci modul
Gold MEDIC®


MOŽNOSŤ ODPOČTU DPH

Na prístroje Silver MEDIC®
ZÁRUKA  5 rokov

AKTUALIZÁCIA software
2011 + 2013
– ZHODNOTENIE ►

see video

aktualizácie riadiaceho programu prístroja - výroba koloidu striebra a zlata

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® bude slúžiť stále aj bez aktualizácií, ktoré nie sú povinné.

Z akého dôvodu  A K T U A L I Z Á C I E ponúkame?

                       POZNATKY Z LIEČBY AJ TECHNICKÝ VÝVOJ IDÚ NEUSTÁLE DOPREDU.

Vďaka vlastnému výskumu máme pravidelne k dispozícii poznatky z mnohých odborov.
Tie sa priebežne prenášajú do konštrukcie samotného prístroja Silver MEDIC®, aj do programu, ktorý výrobu koloidu riadi.

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® SA VIE UČIŤ !!!
 

možnost' aktualizácie riadiaceho programu pristrojov Silver MEDIC


 

I N O V Á C I ARIADIACEHO PROGRAMU PODĽA NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

pravidelné aktualizácie-výroba koloidu podl'a najnovších poznatkovAKO AKTUALIZÁCIA PREBIEHA:
Majiteľ prístroja, ktorého sa voliteľná aktualizácia týka dostane od nás e-mail (prípadne SMS) s ponukou a popisom toho čo nový program pre prístroj ponúka (zmeny, rozšírenie atď.).
Pokiaľ bude mať majiteľ o aktualizácii záujem, zašle svoj prístroj do nášho servisného strediska.

V servise sa potom technik analyzátorom pripojí k prístroju Silver MEDIC® a
pomocou počítača vymaže pôvodný program a nahradí ho novým.
Následne sa vykoná kalibrácia a kontrola všetkých funkcií inovovaného prístroja.
Prístroj je zvyčajne do 24 hodín odoslaný zákazníkovi späť.

AKO ČASTO SA AKTUALIZÁCIA PONÚKA:
Aktualizáciu ponúkame pre záujemcov obvykle po 2-5 rokoch.

CENA: Aktualizácia je bezplatná (ZADARMO).


 

Prístroje, ktoré vyrábíme a distribuujeme pracujú plne automaticky.

Riadená technológia Silver MEDIC®:
Vyrába účinný - kvalitný, aktívny a stabilný koloid v profesionálnych i domácich podmienkach.
 
Svojmu majiteľovi bude slúžiť prístroj bez nutnosti aktualizácií po celý život.

Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.
Design by Artfocus