Novinky

V júli 2017 prichádza
na trh nový typ prístroja
Silver MEDIC® ULTRA.
Pre viac informácií kliknite tu.


NA STRÁNKACH SA 
V JÚNI 2017 PRACUJE


MOŽNOSŤ ODPOČTU DPH

Na prístroje Silver MEDIC®
ZÁRUKA  5 rokov

AKTUALIZÁCIA software
2011 + 2013
– ZHODNOTENIE ►

 
 
see video

aktualizácie riadiaceho programu prístroja - výroba koloidu striebra a zlata

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® bude slúžiť stále aj bez aktualizácií, ktoré nie sú povinné.

Z akého dôvodu  A K T U A L I Z Á C I E ponúkame?

                       POZNATKY Z LIEČBY AJ TECHNICKÝ VÝVOJ IDÚ NEUSTÁLE DOPREDU.

Vďaka vlastnému výskumu máme pravidelne k dispozícii poznatky z mnohých odborov.
Tie sa priebežne prenášajú do konštrukcie samotného prístroja Silver MEDIC®, aj do programu, ktorý výrobu koloidu riadi.

PRÍSTROJ Silver MEDIC® SA VIE UČIŤ !!!
 

možnost' aktualizácie riadiaceho programu pristrojov Silver MEDIC


 

I N O V Á C I ARIADIACEHO PROGRAMU PODL'A NAJNOVŠÍCH POZNATKOV


Na stránke sa v júni 2017 pracuje.

pravidelné aktualizácie-výroba koloidu podl'a najnovších poznatkovAKO AKTUALIZÁCIA PREBIEHA:
++++++++++++++++++++++++++++++++++AKO ČASTO SA AKTUALIZÁCIA PONÚKA:
Aktualizáciu ponúkame cca 1 ročne.

CENA:  Aktualizácia je bezplatná (ZADARMO)


 

PRÍSTROJE, KTORÉ VYRÁBÍME A DISTRIBUUJEME PRACUJÚ PLNE AUTOMATICKY.

Riadená technológia Silver MEDIC®:
Vyrába účinný - kvalitný, aktívny a stabilný koloid v profesionálnych i domácich podmienkach.
 
Svojmu majiteľovi bude slúžiť prístroj bez nutnosti aktualizácií po celý život.

Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.
Design by Artfocus