AKTUÁLNE:

Elektródy z rýdzej PLATINY
sú opäť skladom.
(voliteľný doplnok prístroja)
----------------------------------
Od 1.10. 2018
sú všetky prístroje ULTRA
vybavené novou rozšírenou
verziou ovládacieho programu
ULTRA 2.

POPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII
ovládacieho programu TU ►►

Všetci zákazníci, ktorí si
prístroj ULTRA kúpili pred
1.10.2018 od nás dostali
do e-mailu kľúč k automatickej
aktualizácii svojho prístroja.
Ak máte prístroj ULTRA
a e-mail ste nedostali -
kontaktujte nás.

UPOZORNENIE:
AKTUALIZÁCIA SA TÝKA
LEN PRÍSTROJOV ULTRA.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť vymeniť starší
prístroj Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac informácií na E-SHOP
– Nákup protihodnotou
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie napríklad
ako" Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH.
----------------------------------
Na stránkach vo februári 2019
ďalej pracujeme.

SILVER MEDIC ® PLATINUM - MODUL

1. MODUL PRE VÝROBU Z RÝDZEHO KOVU - PLATINASilver MEDIC® PLATINUM – DOPLNOK PRE VÝROBU

ZÁKLADNÉ PARAMETRE:

Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu PLATINUM.
Prístroj automaticky kontroluje čistotu použitej vody pre výrobu.
Objem výroby 100 ml.
Nanočastice (prípadne ionty) sú odlúčené z rýdzej platiny bez použitia chémie (soli, cukry,
    citráty, činidlá).
Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 0,5 ppm).
Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc.
Reálna koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1 – 3 ppm.
Aktívne nano-časticove zlato odporúčame spotrebovať do 30 dní od vyrobení.

UPOZORNENIE:
Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice (prípadne ióny) bez použitia chloridu, chémie, soľi, citrátov a činidiel.
Platina sa zvyčajne podáva len vo veľmi malých koncentráciách do 3 ppm.

V ľudskom tele sa platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny s koncentráciou
1 ppm, vzrastie jej hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie akou technológiou bola platina vyrobená a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu. Vyššia koncentrácia neznamená lepší účinok.

Platinu možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu. Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Sklenené kadičky, fľaštičky alebo rozprašovače, odporúčame používať vždy iba na jeden typ vyrobeného produktu.
Ak ste už raz sklo použili na platinu, používajte ho naďalej už len na produkt platina.
Rovnako to platí u striebra i zlata.
Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a tak sa v ňom môžu zachytávať stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

Požadovaná koncentrace:

  0,5 ppm    1 ppm   1,5 ppm   2,0 ppm   2,5 ppm   3,0 ppm

Přibližná doba
výroby:

  9 hodin    15 hodin   24 hodin   30 hodin   35 hodin   39 hodin

KOMPLETNÝ set Silver MEDIC ® PLATINUM PONÚKAME AKO SAMOSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO.

modul-technologie-platina-silver-medicyroba-platina-silver-medic
 


 


 


 


 


 


 

Súčasti setu - modul PLATINA:

  • Elektródy z valcovanej rýdzej platiny o čistote minimálne 99,99 % Pt.
  • Platinové elektródy sú vyrobené na individuálnu zákazku vo vysokej priemyselnej kvalite.
  • MODUL - elektronická redukcia (plastový valček) pre pripojenie platinových elektród k prístroju.
  • Sklenená reakčná nádobka s vyznačeným objemom 100 ml.
  • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu.
  • Obrázkový aj textový návod. (Jednoduchá manipulácia a nastavenie).

DODATOK:
Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičná surovina – RÝDZA PLATINA  (chemické parametre
a čistotu deklarujeme u každej objedávky).

ELEKTRÓDY Pt môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zvyšná surovina o čistote minimálne 99,99 % - ako drahý kov o vysokej chemickej čistote - opäť speňažená.

Aktívne nanočastice rýdzej platiny majú odlišné účinky od striebra a zlata.

Viac v sekciach:  NEŽIADUCE ÚČINKY  +  PLATINA DÁVKOVANIE
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus