AKTUÁLNE:

Od 23.4. je v prístrojoch
nainštalovaná už rozšírená
verzia programu 2019.
Podrobnosti o nových funkciách
prístroje uvedieme tu počas
niekoľkých dní.

Tí, kto už prístroj Silver MEDIC
ULTRA majú, dostanú počas
cca dvoch týždňov na e-mail
inštrukcie pre automatickú
aktualizáciu cez internet.
----------------------------------
Na prístroj Silver MEDIC®
5 rokov záruka
----------------------------------
V máji 2019 prejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny staršieho
prístroja  Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie
napríklad "Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH

PLATINA - DÁVKOVANIE

Aktívnu platinu neskladujte v plastových obaloch.
Do produktu, ktorý chcete liečebno použiť - nesvieťte laserom (Tyndallov efekt).
Aktívnu platinu odporúčame spotrebovať do 30 (maximálne 90) dní od vyrobení.
Optimálna koncentrácia platiny do 3 ppm.
Nezlievajte vyrobené dávky dohromady a to ani keď majú rovnakú koncentráciu.
Minimálne počas užívania nepite chlórovanú vodu (chemická reakcia).
Pri užívaní nie je nutné dodržiavať odstup od jedla.
V období užívania odporúčame obmedziť tučné jedlo (tuky v krvi).
Pred použitím sa oboznámte s NEŽIADUCÍMI ÚČINKY

UPOZORNENIE: 
Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice (prípadne ióny) bez použitia chloridu, chémie, soľi, citrátov a činidiel.
Platina sa zvyčajne podáva len v koncentráciách do 3 ppm.

V ľudskom tele sa platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny s koncentráciou 1 ppm vzrastie jej hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie akou technológiou bola platina vyrobená a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu. Vyššia koncentrácia neznamená lepší účinok.

Platinu možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu. Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Nádobky, fľaštičky alebo rozprašovače sa na výrobu alebo skladovanie smie používať výhradne na jeden typ produktu - teda len na striebro, alebo len na zlato, alebo iba na platinu.
(To platí pre všetky druhy kovov používaných na výrobu).

Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a zachytávajú sa na ňom stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

ODPORÚČANIE: VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC

 * ŽIADNA ALTERNATÍVNA METÓDA LIEČBY CHORÔB NIE JE V EU SCHVÁLENÁ.
    Nižšie uvedenými informáciami Vás nenabádáme k ich použitiu.
    Opísané spôsoby zaobchádzania s koloidy slúži len na študijné účely. Váhová kategória 40-120 kg. Pre každého človeka môže byť dávkovanie individuálne.

Dávkovanie je platné pre aktívnu - elektricky potencovanú platinu Silver MEDIC®.

Pre laika má platina v porovnaní so striebrom alebo zlatom len malý okruh využitia.
Platinu máme v ponuke predovšetkým pre odborníkov, ktorí používajú technológiu
Silver MEDIC® pri výrobe produktov striebro, alebo zlato a majú záujem aj o platinu.

NÁZEV

                                                    POPIS

  Zvyšovanie
  neuro-
  mozgovej
  aktivity*

 
  Používa sa zvyčajne koncentrácia 1-3 ppm.
  Dávka by nemala prekročiť celkovo 300 ml / týždenne.
  Nie je vhodné užívanie bez prerušenia po dobu dlhšiu ako 4 týždne.

   Presné dávkovanie u platiny neuvádzame.
   Produkt platina je na rozdiel od striebra alebo zlata určený predovšetkým pre
   odborníkov. Ten stanovuje pre konkrétne prípady vhodný postup aj dávkovanie.


* V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Text sa vzťahuje k neštandardnému postupu liečby, ktorý nie je v Európskej únii schválený. Jedná sa len o študijný materiál, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

 

 Kozmetické
 využitie*


  Platina významne ovplyvňuje regeneráciu podkožného tkaniva.
  Možno ju pre tieto účely nanášať rozprašovačom, použiť ako mokrý obklad na
  tvár (prípadne dekolt), alebo tiež užiť aj vnútorne.
  Doba prípadného vnútorného užívania by nemala prekročiť 6 týždňov pri dávke
  2x týždenne 100 ml / 3 ppm.

   Presné dávkovanie u platiny neuvádzame.
   Produkt platina je na rozdiel od striebra alebo zlata určený predovšetkým pre
   odborníkov. Ten stanovuje pre konkrétne prípady vhodný postup aj dávkovanie.


* V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Text sa vzťahuje k neštandardnému postupu liečby, ktorý nie je v Európskej únii schválený. Jedná sa len o študijný materiál, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

 

  Práca
  s mužskou
  energiou*


  Používajú sa len samotné elektródy z rýdzej platiny (bez zapojenia do prístroja).
  Zvyčajný postup:
  Dôkladne si umyť ruky. Do každej ruky si vziať jednu platinovú elektródu a
  ponechať ju položenú na dlaniach minimálne po dobu niekoľkych minút.
  Počas takto vykonávané harmonizácie neodporúčame mať na hlave akúkoľvek
  pokrývku hlavy.
  Táto metóda nie je podľa nášho názoru vhodná pre ženy (vibrácie, ktoré platina
  vyžaruje).

   Presné dávkovanie u platiny neuvádzame.
   Produkt platina je na rozdiel od striebra alebo zlata určený predovšetkým pre
   odborníkov. Ten stanovuje pre konkrétne prípady vhodný postup aj dávkovanie.


* V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Text sa vzťahuje k neštandardnému postupu liečby, ktorý nie je v Európskej únii schválený. Jedná sa len o študijný materiál, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

 Zmeny
 vyžarovania
 (AURA)*


  Zvyčajne sa k výrobe používa režim SPECIAL 1 ppm.
  Zmeny sa prejavujú už veľmi krátko po požití - v rádoch desiatok minút.
  Využíva sa napríklad pri automatickej kresbe pod.

   Presné dávkovanie u platiny neuvádzame.
   Produkt platina je na rozdiel od striebra alebo zlata určený predovšetkým pre
   odborníkov. Ten stanovuje pre konkrétne prípady vhodný postup aj dávkovanie.


* V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Text sa vzťahuje k neštandardnému postupu liečby, ktorý nie je v Európskej únii schválený. Jedná sa len o študijný materiál, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

 Nádorová
 ochorenia*

 
   Z OHĽADOM NA CHÚLOSTIVOSŤ TEJTO PROBLEMATIKY 
   ŽIADNE DÁVKOVANIE U TOHTO OCHORENIA NEUVÁDZAME.

  
   Presné dávkovanie u platiny neuvádzame.
   Produkt platina je na rozdiel od striebra alebo zlata určený predovšetkým pre
   odborníkov. Ten stanovuje pre konkrétne prípady vhodný postup aj dávkovanie.


* V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.
Text sa vzťahuje k neštandardnému postupu liečby, ktorý nie je v Európskej únii schválený. Jedná sa len o študijný materiál, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.


 

Design by Artfocus