AKTUÁLNE:

Elektródy z rýdzej PLATINY
sú opäť skladom.
(voliteľný doplnok prístroja)
----------------------------------
Od 1.10. 2018
sú všetky prístroje ULTRA
vybavené novou rozšírenou
verziou ovládacieho programu
ULTRA 2.

POPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII
ovládacieho programu TU ►►

Všetci zákazníci, ktorí si
prístroj ULTRA kúpili pred
1.10.2018 od nás dostali
do e-mailu kľúč k automatickej
aktualizácii svojho prístroja.
Ak máte prístroj ULTRA
a e-mail ste nedostali -
kontaktujte nás.

UPOZORNENIE:
AKTUALIZÁCIA SA TÝKA
LEN PRÍSTROJOV ULTRA.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť vymeniť starší
prístroj Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac informácií na E-SHOP
– Nákup protihodnotou
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie napríklad
ako" Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH.
----------------------------------
Na stránkach vo februári 2019
ďalej pracujeme.

Aktuálne
V čom sa líši pôvodná verzia programu ULTRA od novej verzie ULTRA 2?

ZMENY PRE VŠETKY REŽIMY VÝROBY
1) Boli upravené niektoré signalizačné zvuky.
2) Pri varovných hláseniach (napríklad nevyhovujúca čistota vody na výrobu) bliká kontrolka
    červeno. Predtým sa červená farba pri signalizácii nepoužívala.
3) Do nového programu ULTRA 2, bola pridaná digitálne riadená pulzná optimalizácia uvoľňovania
    striebra z povrchu elektród. Každú sekundu prebehnú pri výrobe 1-2 vyhladzovacie impulzy.
    Povrch elektród je hladší a tie sa potom okrem iných výhod aj veľmi ľahko umývajú.

ZMENY V REŽIME VÝROBY – COLLOID (koloidné zlúčenina).
1) Bola navýšená koncentrácie z rozsahu 4 až 8 na rozsah 1-12 ppm.
2) Boli vylepšené niektoré elektrochemické parametre vyrobeného produktu.
3) Koloid je novo prednastavený ako prvá voľba pre výrobu pri zapnutí prístroja.
4) Bola zmenená prednastavená (odporúčaná) koncentrácia z 8 na 9 ppm.

ZMENY V REŽIME VÝROBY SPECIAL (informačné striebro podobné homeopatíku).
1) Úpravou frekvenčného vyžarovanie vyrobeného produktu boli posilnené účinky informačného
    striebra. Ideálne pre očistu organizmu, zlepšenie hojenia po chirurgických zákrokoch,
    optimalizované pre pravidelné ošetrovanie ústnej dutiny, na veterinárne použitie a iné.
2) Výroba sa predĺžila o cca 5 minút. Typická doba výroby je teraz 15-19 minút.
3) Napriek tomu, že sa jedná o koncentráciu veľmi nízku (typicky pod 1 ppm), môžu citlivé osoby
    tesne po požití pocítiť niekoľko sekundovú "závrat". Tá je spôsobená vysokým nábojovým
    potenciálom dodaným pri výrobe.

ZMENY V REŽIME VÝROBY NANO (prevažne prosté nanočastice rýdzeho striebra)
1) Pre výrobu nanostriebra (NANO) bola znížená voliteľná koncentrácie z 1 až 14 na rozsah
    1-10 ppm. Koncentrácia síce bola znížená, ale naopak bola významne navýšená elektro-
    nábojová väzba. Tým sa zvýšila aj schopnosť nanostriebra Silver MEDIC® prenikať ľahšie do
    tkanív a vyššej nervovej sústavy.
2) Bola zmenená prednastavená (odporúčaná) koncentrácia z 9 na 8 ppm.
3) Zásadným spôsobom sa zvýšila rýchlosť výroby. Predtým 1 až 5 hod, teraz 20 - 60 minút.
4) K úprave parametrov vyrobeného produktu,boli využité aj niektoré dôležité poznatky
    z výrobného režimu SPECIAL.

ZMENY V REŽIME VÝROBY GOLD (výroba iónov a nanočastíc rýdzeho zlata)
1) Opravená chyba výpočtového systému riadenia času výroby, ktorá sa mohla za určitých
    okolností prejaviť pri výrobe zlata (týka sa len zákazníkov, ktorí majú doplnok GOLD alebo
    PLATINA).
2) Upravili sme zobrazovanie hodnôt na displeji pri výrobe zlata (týka sa len zákazníkov, ktorí
     majú doplnok GOLD, alebo PLATINA). Pôvodná voľba 1/ 2/ 3 ppm.
     Novo 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 ppm.
3) Bol upravený druh elektrického signálu, ktorý zlato z elektród odlučuje.

Poznámka:
Pri použití originálnej nádobky 150 ml je mimo iných výhod naplno využitý potenciál aktívneho striebra a tiež dodržaný ideálny pomer medzi povrchom strieborných elektród, objemom vody a tvarom výrobné nádobky. To všetko umožňuje rýchlejšiu a lepšiu výrobu aj s využitím spätnej rezonancie.
Pre načítanie zmien odporúčame pri návšteve našich stránok stlačiť súčasne klávesy:

CTRL  a  F5

Design by Artfocus