AKTUÁLNE:

Od 1.10. 2018 sú všetky
prístroje vybavené novou
rozšírenou verziou ovládacieho
programu ULTRA 2.

POPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII
ovládacieho programu TU ►►

Tí, kto už prístroj ULTRA majú,
od nás v priebehu októbra 2018
dostanú e-mail s inštrukciami,
ako si novú verziu ovládacieho
programu do svojho prístroja
nainštalovať.
----------------------------------
Rozširujúce moduly GOLD a
PLATINA sú opäť skladom.
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky napríklad
ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).
----------------------------------
NÁKUP Protihodnotou:
Možnosť výmeny akéhokoľvek
staršieho prístroja Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Pre viac informácií kliknite
na ikonu E-SHOP.
----------------------------------
Na stránkach v októbri 2018
ďalej pracujeme.

Aktuálne
V čom sa líši pôvodná verzia programu ULTRA od novej verzie ULTRA 2?

ZMENY PRE VŠETKY REŽIMY VÝROBY
1) Boli upravené niektoré signalizačné zvuky.
2) Pri varovných hláseniach (napríklad nevyhovujúca čistota vody na výrobu) bliká kontrolka
    červeno. Predtým sa červená farba pri signalizácii nepoužívala.
3) Do nového programu ULTRA 2, bola pridaná digitálne riadená pulzná optimalizácia uvoľňovania
    striebra z povrchu elektród. Každú sekundu prebehnú pri výrobe 1-2 vyhladzovacie impulzy.
    Povrch elektród je hladší a tie sa potom okrem iných výhod aj veľmi ľahko umývajú.

ZMENY V REŽIME VÝROBY – COLLOID (koloidné zlúčenina).
1) Bola navýšená koncentrácie z rozsahu 4 až 8 na rozsah 1-12 ppm.
2) Boli vylepšené niektoré elektrochemické parametre vyrobeného produktu.
3) Koloid je novo prednastavený ako prvá voľba pre výrobu pri zapnutí prístroja.
4) Bola zmenená prednastavená (odporúčaná) koncentrácia z 8 na 9 ppm.

ZMENY V REŽIME VÝROBY SPECIAL (informačné striebro podobné homeopatíku).
1) Úpravou frekvenčného vyžarovanie vyrobeného produktu boli posilnené účinky informačného
    striebra. Ideálne pre očistu organizmu, zlepšenie hojenia po chirurgických zákrokoch,
    optimalizované pre pravidelné ošetrovanie ústnej dutiny, na veterinárne použitie a iné.
2) Výroba sa predĺžila o cca 5 minút. Typická doba výroby je teraz 15-19 minút.
3) Napriek tomu, že sa jedná o koncentráciu veľmi nízku (typicky pod 1 ppm), môžu citlivé osoby
    tesne po požití pocítiť niekoľko sekundovú "závrat". Tá je spôsobená vysokým nábojovým
    potenciálom dodaným pri výrobe.

ZMENY V REŽIME VÝROBY NANO (prevažne prosté nanočastice rýdzeho striebra)
1) Pre výrobu nanostriebra (NANO) bola znížená voliteľná koncentrácie z 1 až 14 na rozsah
    1-10 ppm. Koncentrácia síce bola znížená, ale naopak bola významne navýšená elektro-
    nábojová väzba. Tým sa zvýšila aj schopnosť nanostriebra Silver MEDIC® prenikať ľahšie do
    tkanív a vyššej nervovej sústavy.
2) Bola zmenená prednastavená (odporúčaná) koncentrácia z 9 na 8 ppm.
3) Zásadným spôsobom sa zvýšila rýchlosť výroby. Predtým 1 až 5 hod, teraz 20 - 60 minút.
4) K úprave parametrov vyrobeného produktu,boli využité aj niektoré dôležité poznatky
    z výrobného režimu SPECIAL.

ZMENY V REŽIME VÝROBY GOLD (výroba iónov a nanočastíc rýdzeho zlata)
1) Opravená chyba výpočtového systému riadenia času výroby, ktorá sa mohla za určitých
    okolností prejaviť pri výrobe zlata (týka sa len zákazníkov, ktorí majú doplnok GOLD alebo
    PLATINA).
2) Upravili sme zobrazovanie hodnôt na displeji pri výrobe zlata (týka sa len zákazníkov, ktorí
     majú doplnok GOLD, alebo PLATINA). Pôvodná voľba 1/ 2/ 3 ppm.
     Novo 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 ppm.
3) Bol upravený druh elektrického signálu, ktorý zlato z elektród odlučuje.

Poznámka:
V programe P2 je podporovaná výroba iba v nádobke o objeme 150 ml. Je to kvôli maximálnemu možnému využitiu potenciálu aktívneho striebra. Pri použití originálnej nádobky 150 ml je mimo iných výhod tiež dodržaný pomer medzi povrchom strieborných elektród, objemom vody a tvarom výrobné nádobky. To všetko umožňuje rýchlejšiu a lepšiu výrobu aj s využitím spätnej rezonancie.
Tým z vás, ktorí si v roku 2018 zakúpili samostatnú nádobku na výrobu s objemom 250 ml (ponúkali sme ju len krátko cca 1 mesiac), bude po oznámení čísla účtu vrátená kúpna cena za nádobku a to bez toho, že by ste ju museli vracať.

Vyčkajte prosím.
Každému zákazníkovi ktorý má prístroj ULTRA, zašleme v priebehu októbra 2018 na e-mail uvedený v objednávke inštrukcie, ako si môže do svojho prístroja ULTRA nainštalovať novú verziu programu ULTRA 2.
Všetkým zákazníkom odporúčame možnosti bezplatné aktualizácie využiť.
Pre načítanie zmien odporúčame pri návšteve našich stránok stlačiť súčasne klávesy:

CTRL  a  F5

Design by Artfocus