AKTUÁLNE:

Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).

V máji 2018 dokončujeme
úpravy webových stránok
pre súlad so zákonmi EÚ
o ochrane Osobných údajov.

AktuálnePri nákupe na IČO možno zlúčiť fakturované položky napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účtovníctva ľubovoľné firmy aj s odpočtom DPH (sme platcovia DPH).NOVINKA 2017

Nákup protihodnotou – starší za nový

Každý majiteľ prístroja Silver MEDIC® (nehľadiac na typ, alebo rok výroby) má novo možnosť
za zvýhodnenú cenu vymeniť svoj starší prístroj za najnovší model "ULTRA"
(nákup protihodnotou).

O podrobnostiach viz. E-SHOPPre načítanie zmien odporúčame pri návšteve našich stránok stlačiť súčasne klávesy:

CTRL  a  F5


Design by Artfocus