NOVÉ INFORMÁCIE


VODA PRE VÝROBU

25.1.2022

Maximálny počet fliaš na jednu objednávku bol zvýšený zo 6 na – 8 ks ( 8 litrov vody)
(Maximálna hmotnosť jednej zásielky je obmedzená)


ORIENTAČNÁ TABULKA NEMOCÍ: ▌STRIEBRO – DÁVKOVANIE 

1.2.2021

Tabuľka bola doplnená o nové informácie.


DOPRAVA ZADARMO

NÁKUP prístroja Silver MEDIC, alebo doplnku GOLD / PLATINA.


PRI NÁKUPE NA IČO

Možno zlúčiť jednotlivé položky pod jednotné označenie - napr. "Merací prístroj"

PODROBNÉ INFO týkajúci sa krajín CZ nebo EÚ, pre SPOLOČNOSŤ, ŽIVNOSTNÍKOV, FIRMA – na:
KUPUJEM NA IČO