AKTUÁLNE:

Od 23.4. je v prístrojoch
nainštalovaná už rozšírená
verzia programu 2019.
Podrobnosti o nových funkciách
prístroje uvedieme tu počas
niekoľkých dní.

Tí, kto už prístroj Silver MEDIC
ULTRA majú, dostanú počas
cca dvoch týždňov na e-mail
inštrukcie pre automatickú
aktualizáciu cez internet.
----------------------------------
Na prístroj Silver MEDIC®
5 rokov záruka
----------------------------------
V máji 2019 prejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny staršieho
prístroja  Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie
napríklad "Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH

Koloidné striebro časté otázky

31) Predávate aj hotové koloidy?
Vzhľadom k cene aktívnych produktov (koloid / nano / special) by sa zákazníkom opakovaný nákup hotových produktov nevyplatil. Kvalitné aktívne produkty navyše nie je vhodné zasielať poštou.
Z týchto dôvodov hotové produkty neponúkame.

S prístrojom Silver MEDIC® si vyrobíte kedykoľvek - sami a jednoducho - kvalitné, elektricky aktívny produkt s ojedinelými vlastnosťami.
Počiatočná investícia do vlastnej sebestačnosti tohto druhu sa po prvom dlhšom používaní "zaplatí" a je podľa nášho názoru - zmysluplnú investíciou tiež do budúcnosti.

30) Akú odporúčate koncentráciu?
Pri každej výrobnej technológií (COLLOID / SPECIAL / NANO) prístroj pred každou výrobou automaticky nastaví nami odporúčanou optimálnu koncentráciu.
Ak chce užívateľ vyrobiť koncentráciu inú - môže ju ľahko zmeniť stlačením ovládacieho tlačidla. Informatívne dávkovaný sa zobrazí po kliknutí na požadovaný kov: STRIEBROZLATO 

29) Keď si vyrobím vyššiu koncentráciu než ktorú odporúčate – bude vyššia účinnosť?
Vyššia koncentrácia (ako je nami odporúčaná) vo väčšine prípadov neznamená, že bolo na požadované miesto v organizme dodané väčšie množstvo liečiva (produkt striebro / zlato).

S rastúcou, alebo aj klesajúcou koncentráciou sa mení elektrochemická štruktúra vyrobeného produktu a ten potom už nemusí mať pre konkrétny zdravotný problém optimálnu účinnosť.
V prípade požiadavku na väčšie množstvo účinnej látky v organizme preto zvyšujeme podané množstvo (objem), nie koncentráciu (ppm).

28) Dočítala som sa, že niekde odporúčajú koncentráciu minimálne 40 ppm
Aktívny produkt vyrobený riadenou technológiou Silver MEDIC® nemožno porovnávať s pasívnymi roztokmi s nereálne vysokým ppm.
Pasívny roztok s uvedeným sýtením napr. 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálne koncentrácie 8 ppm u aktívneho produktu.
Z tohto dôvodu je nami odporúčané optimálne dávkovanie pre väčšinu ťažkostí 9 ppm aj keď je možné nastaviť užívateľom prístroj na výrobu až 14 ppm.

27) Prečo sa jednotlivo vyrobenej dávky koloidu o rovnakej koncentrácii nemôžu zlievať do
       jednej väčšej fľaše?

Riedením, alebo miešaním so narušujú dôležité elektro-chemické väzby medzi časticami a molekulami vody, ktoré sa počas výroby vytvorili a vyrobený produkt tak zbytočne stráca stabilitu aj účinnosť.

26) Môže váš prístroj na výrobu koloidu ovládať aj technický antitalent?
Prístroj sa ľahko ovláda pomocou dvoch tlačidiel.
Horným tlačidlom je možné meniť podľa potreby technológiu výroby:
                     / COLLOID – koloid /  SPECIAL – špeciál / NANO – nanočastice/
Dolným tlačidlom je možné navoliť požadovanú koncentráciu.

Výroba a jej ukončenie prebieha automaticky (svetelná + zvuková signalizácia).
Počas výroby svieti farebná kontrolka, ktorá ukazuje aký produkt práve vyrábate.
Na displeji sa zobrazuje po celú dobu výroby aj doteraz dosiahnutá koncentrácia (ppm).

Po prvom použití sa už ďalšia manipulácia s prístrojom stáva rutinnou záležitosťou. Samotná príprava výroby Vám nezaberie ani 5 minút.
 
25) Koľko koloidu prístroj ULTRA naraz vyrobí?
U striebra sa jednorázovo vyrobí objem 150 ml u zlata 100 ml.
Toto množstvo pri odporúčanom dávkovaní zaistí súčasnú liečbu až 10 osôb súčasne.

24) Pri akej teplote môže prístroj pracovať?
18-30°C. Prevádzajte výrobu v miestnosti kde je najteplejšie.
Produkt ideálne kvality vzniká pri teplote 20-30°C.

23) Čo u koloidov znamená skratka ppm?
ppm (parts per million) sú jednotky, v ktorých sa odborne porovnáva objem dvoch látok, z ktorých jedna je zastúpená voči tej druhej len v mikroskopickom množstve (jedna milióntina celku).
V prípade koloidného striebra (zlata) nám ppm ukazuje koncentráciu - množstvo častíc rýdzeho kovu ktoré sme nechali do vody uvoľniť (vyššie číslo ppm = väčší počet vo vode obsiahnutých častíc).

22) Môžem si ppm vyrobeného koloidu zmerať sám?
Koncentráciu (ppm) vyhodnocuje počas celej výroby integrovaný merač v prístroji Silver MEDIC®.
Aktuálne dosiahnutú koncentráciu zobrazuje po celú dobu výroby viacúčelový displej.

21) Čo keď výroba skončí v dobe keď nebudem doma, alebo spím?
Po ukončení výroby začne blikať kontrolka a ozýva sa prerušovaný tón. Aby Vás zvuk pri ukončení výroby nerušil, možno ho už na začiatku výroby jednoducho vypnúť.
Po ukončení výroby - prístroj Silver MEDIC® automaticky prepne program z výrobného na udržiavacej mód.
Na elektródach tak zostáva veľmi malé napätie, ktoré udržuje koloid stabilný až do doby, než prídete domov. V udržiavacím móde môže koloid zostať bez ovplyvnenia kvality až 5 hodín.
Ideálne je začať výrobu tak, aby ukončenie výroby vyšlo približne na dobu kedy budete doma.

20) Možno výrobu nejako urýchliť?
Ak pracuje prístroj pri odporúčanej teplote 20-30 °C (minimálne 18° C) sú výrobné podmienky optimálne.

19) Mám koloid počas výroby premiešavať?
NIE. Riadiaca elektronika kontroluje a riadi pohyb častíc vo vnútri nádobky sama. Prístroj pomocou elektrického poľa vo vnútri nádobky vyrábaný produkt neustále premiešava.

18) Mám koloid prefiltrovať aj keď je čistý?
NIE. Filtračné papiere máme v ponuke iba pre mimoriadne situácie, kedy nie je možné dodržať predpísané podmienky výroby (teplota, čistota vody) a môžu sa potom vo vyrobenom produkte objaviť stopy sedimentu.

17) Nezostane koloidné striebro po prefiltrovaní zachytené v papieri, cez ktorý sa koloid filtroval?
NIE. Častice striebra sú tak malé, že ich nedokáže zachytiť ani ten najjemnejší papierový filter.

16) Neupchá sa mi tryska rozprašovača striebornými časticami?
NIE. Strieborné častice sú naozaj tak malé, že prejdú tryskou akéhokoľvek postrekovača úplne hladko. Vzhľadom k tomu, že je voda použitá na výrobu koloidu ideálne čistá, nedôjde ani k zaneseniu rozprašovača minerálnymi látkami (vodný kameň).

15) Prečo je koloidné aj nanočiastkovej striebro citlivé na svetlo?
Laicky povedané "svetlo" v skutočnosti obsahuje mnoho typov žiarenia o rôznych vlnových dĺžkach. Takéto žiarenie preniká do vyrobeného produktu a narušuje jeho vnútornú stabilitu.
Preto sa koloidné aj nanočiastkove striebro vždy chráni pred svetlom vhodným tmavým obalom, alebo uložením na temnom mieste.
To sa však týka len produktov zo striebra. U zlata k degradácii vplyvom slnečného žiarenia nedochádza.

14) Prečo máte v ponuke všetky pomôcky zo skla?
Plasty nemajú celistvé (uzavreté) povrchy a tak sa v nich častice striebra ľahko zachytí. Ďalším problémom sú tiež elektrostatické vlastnosti väčšiny plastov.
Častice zachytené na plastovom povrchu rýchle oxidujú a sú potom pri ďalšom použití odplavované do novo vyrobeného produktu. Oxidáciou zasiahnuté povrchy viditeľne černajú.
Problém je s plastmi všeobecne, pretože sa prakticky už od okamihu vyrobení rozpúšťajú. A to pôsobením - svetla, vody, kyslosti prostredia aj času.
Sklo tieto podstatné nevýhody nemá a navyše je elektricky aj chemicky voči koloidu striebra i zlata úplne neutrálne (vzájomne nereagujúce).

13) Akým spôsobom sa upevňujú do prístroja elektródy?
Elektródy z drahého kovu sú v prístroji uchytené samosvornými zdierkami, do ktorých sa elektródy len malým tlakom prstov zasunú. Takto sú elektródy už bezpečne mechanicky ukotvené.

12) Musí sa elektródy po každom použití umývať?
Áno. Elektródy po ukončení výroby vyberte z prístroja a dôkladne ich umyte pod tečúcou vodou za pomoci mydla a hubky. Nádobku i elektródy osušte čistou látkou.
Správne umyté elektródy sú po celej svojej dĺžke lesklé a nesmie byť na nich pohľadom vidieť, kde bola pri výrobe hladina vody.
Dôkladné umytie elektród je nevyhnutné pre správnu funkciu celého prístroja a kvalitu vyrobeného produktu.
Po umytí sa už "holou" rukou nedotýkajte vnútornej plochy sklenené nádobky ani samotných elektród. K manipulácii použite suchú látku, alebo jednorazové obrúsky. Dodržujte čistotu!

11) K čomu slúžia elektródy z drahého kovu (striebro / zlato) a ako dlho mi vydrží?
Na liečebné účely sa využívajú čásice drahých kovov, ktoré sa počas výroby riadene uvoľnili do vody. Tieto liečebné častice sa získavajú práve z dvoch elektród, ktoré sa do prístroja pred výrobou zasunú.
Zhruba po 100 výrobných cykloch si tak môžete všimnúť sotva znateľné zmeny v hrúbke elektród. Elektródy sa v mieste ponorení do vody stenčujú ("rozpúšťa sa").

Nové elektródy majú priemer 2 mm a vydrží bežne aj viac ako päťsto výrobných cyklov.
Vhodná doba pre ich výmenu nastáva v okamihu, keď ich priemer (hrúbka) klesne na 1 mm. Takáto situácia ale nastane až za veľmi dlhú dobu.
Kedykoľvek je samozrejme možné si elektródy dokúpiť zvlášť.

10) Čo sa stane, keď omylom zle zapojím elektródy?
Prístroj začne najneskôr do 10-minút vydávať trvalý neprerušovaný tón a výroba sa zastaví.
Prístroj je skratu-vzdorný a k jeho poškodeniu tak nemôže dôjsť.

9) Nedostanem elektrickú ranu, keď sa dotknem elektród?
NIE. Samotný prístroj je napájaný veľmi nízkym a bezpečným napätím 12 Volt.
Napätie na elektródach sa vnútri prístroja elektronickou cestou zvyšuje, ale nikdy nepresahuje 40 Volt. Prístroj nikdy nepripustí vyšší výstupný prúd, než sú jednotky mA (miliampérov).

8) Čo keď skratujem strieborné elektródy nejakým kovovým predmetom?
Prístroj skrat na elektródach sám odhalí a v zlomku sekundy na nich zníži napätie tak, aby nedošlo k poškodeniu prístroja. Po odstránení skratu pracuje prístroj normálne ďalej.

7) Je možné používať prístroj v zahraničí?
Priložený napájací adaptér možno pripojiť do zásuviek s napätím 110 V až 240 V. Napájací adaptér je tak použiteľný v Európe, Ázii aj USA.

6) Možno koloid vyrobiť v prípade potreby aj v miestach, kde nie je k dispozícii elektrická zásuvka?
Áno. Prístroj je tak aj zámerne konštruovaný nielen svojou vysokou mechanickou odolnosťou, ale predovšetkým systémom napájania.
Prístroj je možné napájať z akéhokoľvek zdroja jednosmerného napätia 12 Volt (autobatérie, akumulátory, solárne panely a pod.). Spotreba prístroja je veľmi nízka, bežne okolo 0,5 Watt.
Prístroj je odolný proti pripojenie nedovolene nízkeho, alebo vyššieho napätia.

5) Vyžaduje prístroj nejakú údržbu?
Prístroj žiadnu údržbu nevyžaduje. Uchovávať v suchu. Životnosť prístroja SILVER MEDIC® nie je časovo ani mechanicky obmedzená.

4) Ako koloidné striebro a zlato chutí?
Produkt striebro chutí v ústach ľahko trpko po kovu.
Produkt zlato má neurčitú až ľahko sladkastú chuť.

3) Ako po dlhšej dobe skladovania spoznám, že je koloid ešte použiteľný?
Ideálne je dodržať nami odporúčané doby skladovania (do 21 dní od vyrobení). Vyrobený produkt je možné použiť aj po tejto dobe, ale jeho účinnosť už klesá. Nikdy nepoužívajte produkt, ktorý je nejako zakalený, alebo má našedlú farbu.

2) Nemôžem sa koloidným striebrom predávkovať?
Ak budete užívať koloid vyrobený prístrojom SILVER MEDIC® a dodržiavať základné pravidlá, nemusíte sa predávkovanie obávať.

1) Môže pri výrobe vzniknúť chlorid strieborný?
Nie. Nebezpečné zlúčeniny - ako je chlorid strieborný (AgCl) - vznikajú len pri neodbornej výrobe, kedy sa používa nedostatočne vyčistená voda, alebo boli do vstupnej vody pridávané soli a iné chemikálie.
SILVER MEDIC® objaví tieto zlúčeniny sám hneď na začiatku výroby, kedy vykonáva analýzu vstupnej vody.
Pokiaľ prístroj odhalí nedovolený obsah látok vo vstupnej vode, výrobu sám do 10-minút zastaví. V takom prípade začne prístroj vydávať varovný tón.
Ochráni tak užívateľa pred výrobou nebezpečných zlúčenín.

ŽIADNA ALTERNATÍVNA LIEČBA NIE JE V EÚ POVOLENÁ.
HORE UVEDENÉ INFORMÁCIE SÚ URČENÉ IBA K ŠTUDIJNÝM ÚČELOM.

Design by Artfocus