AKTUÁLNE:

Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).

V máji 2018 dokončujeme
úpravy webových stránok
pre súlad so zákonmi EÚ
o ochrane Osobných údajov.

pre zobrazenie cien-kliknite na produkt.
Ceny vrátane DPH.

                                  

univerzálna filtračná jednotka pre úpravu vody

SILVER MEDIC ULTRA-volba technlogie pe výrobu koloidov

Volitelný doplnok pre výrobu koloidného zlata

                       

 

 príslušenstvo

ZVÝHODNENÉ KOMPLETY PRE SilverMEDIC ULTRA

 

Zvýhodnené komplety k prístroju ULTRA

Design by Artfocus