AKTUÁLNE:

Od 23.4. je v prístrojoch
nainštalovaná už rozšírená
verzia programu 2019.
Podrobnosti o nových funkciách
prístroje uvedieme tu počas
niekoľkých dní.

Tí, kto už prístroj Silver MEDIC
ULTRA majú, dostanú počas
cca dvoch týždňov na e-mail
inštrukcie pre automatickú
aktualizáciu cez internet.
----------------------------------
Na prístroj Silver MEDIC®
5 rokov záruka
----------------------------------
V máji 2019 prejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny staršieho
prístroja  Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie
napríklad "Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH

Koloidné a nanočasticové striebro

1. VÝROBA KOLOIDOV A NANOSTRIEBRA ELEKTROLÝZOU
2. KOLOIDNÉ STRIEBRO, NANOSTRIEBRO A ANTIBIOTIKA
3. VIAC AKO 100 ROČNEJ LIEČEBNÉ VYUŽITIE STRIEBRA1. VÝROBA KOLOIDNÉHO A NANOČASTICOVÉHO STRIEBRA ELEKTROLÝZOU

Na získanie strieborných častíc, ktoré sa dajú liečebne využiť sa používa tzv. elektrolýza.
Pri elektrolýze sú dve kalibrované elektródy z rýdzeho striebra ponorené do ultračistej vody a na každú z elektród sa nechá pôsobiť elektrické poľe.
Elektrické pole, ktoré prechádza vodou pozvoľna narušuje povrch strieborných elektród a z nich sa začnú uvoľňovať okom neviditeľné častice rýdzeho striebra.

Spôsob riadenia výrobného procesu určuje výslednú kvalitu, vlastnosti a účinnosť vyrobeného produktu.

Voda použitá pri elektrolýze má ideálne vlastnosti pre správne "uchovanie" strieborných častíc
a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Poskytuje striebru dokonalú ochranu pred nežiaducou vzdušnou oxidáciou
  • Veľmi dobre riedi krv a pomáha tak strieborným časticiam preniknúť hlboko do postihnutých
    tkanív
  • Možno ho pri dávkovaní odmeriavať
  • Čistota vody (a úroveň použitej technológie) sa výrazne podieľa na kvalite výsledného produktu

Každý produkt dostupný na trhu (s názvom koloidné striebro, nanostriebro a podobne) má obvykle zásadne odlišné vlastnosti.
A to aj v prípade, že by boli udávané rovnaké hodnoty koncentrácie ppm.

PODMIENKA SPRÁVNEJ VEĽKOSŤI A ŠTRUKTÚRY ČASTÍC RÝDZEHO STRIEBRA
Aby však mali častice liečebný účinok a boli bezpečné, musia sa počas výroby z elektród do vody uvoľňovať len tie častice, ktoré majú správnu veľkosť, nie sú chemicky zreagované, sú stabilné
a majú na liečebné účely vhodnú štruktúru.
Aby boli splnené tieto podmienky, je nutné elektrické pole po celú dobu výroby určitým spôsobom riadiť.
Pre tento účel sme vyvinuli a vyrábame vlastný digitálny prístroj Silver MEDIC, ktorý celý výrobný proces riadi integrovaným počítačovým programom.

Silver MEDIC® ULTRA umožňuje výrobu všetkých známych typov liečebného striebra:

   COLLOID – koloidné striebro
   NANO       – nanočasticové striebro
   SPECIAL  – špeciálne

Užívateľ si okrem voľby technológie, ktorá mu najviac vyhovuje, môže navoliť aj požadovanú koncentráciu vyrobeného striebra. Výroba prebieha automaticky už bez zásahy obsluhy.
Riadenou technológiou Silver MEDIC® sa do vody uvoľňujú častice so špecifickými vlastnosťami, ktoré sa u nesprávne vyrobených "roztokov" nevyskytujú.

2. COLLOID, NANOSTRIEBRO A ANTIBIOTIKA

• Moderná medicína sa potýka so stále novými kmeňmi baktérií a vírusov voči ktorým sú antibiotiká
   účinná nedostatočne, alebo vôbec a majú aj veľa vedľajších účinkov
• Pre medicínu sa stávajú neriešiteľnými aj kožné ekzémy alebo skryté otravy, ktoré telu
  spôsobujú patogény vylučovaním svojich toxínov (jedov).
  Na všetky tieto problémy je použiteľné čisté rýdze striebro v liečebnej podobe.

Nezaznamenali sme vzájomné nežiaduce pôsobenie pri súčasnom užívaní antibiotík
a aktívneho koloidného alebo nanočasticového striebra Silver MEDIC.


Upozornenie:
Antibiotická liečba je napriek tomu v mnohých prípadoch opodstatnená a často aj jediným možným riešením. Antibiotiká možno podávať navyše priamo do krvného obehu napríklad u osôb v bezvedomí.

3. VIAC AKO 100 ROČNEJ LIEČEBNÉ VYUŽITIE STRIEBRA

Pozoruhodných dezinfekčných schopností striebra využívali ľudia už dávno.
Nádoby zo striebra predlžovali dobu uchovávania niektorých potravín. Týmto spôsobom použité striebro tak čiastočne chránilo svoje bohaté užívateľa pred vtedy hojne rozšírenými črevnými infekciami.

Koloidné striebro a neskôr aj nanostriebro (vyrábané podľa vtedajších možností a vedomostí) sa pre svoje liečivé vlastnosti objavilo na začiatku 20. storočia tiež v lekárňach.
Netrvalo to ale dlho a bolo rozhodnuté ho z predaja stiahnuť. A to aj napriek tomu, že niekoľko laboratórií a inštitútov po celom svete vypracovalo rozsiahle práce o jeho antiseptickom a antibakteriálnym účinku. Výsledky a obsahy týchto štúdií neboli zverejnené.
Mala totiž nastať nová doba nástupu modernej medicíny a priemyslu, vyrábajúce vlastný chemická liečivá a antibiotiká.
Pomaly sa tak na silu prírodného minerálu (rýdzeho striebra) medzi ľuďmi pozabudlo.

Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus