AKTUÁLNE:

Od 1.10. 2018 sú všetky
prístroje vybavené novou
rozšírenou verziou ovládacieho
programu ULTRA 2.

POPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII
ovládacieho programu TU ►►

Tí, kto už prístroj ULTRA majú,
od nás v priebehu októbra 2018
dostanú e-mail s inštrukciami,
ako si novú verziu ovládacieho
programu do svojho prístroja
nainštalovať.
----------------------------------
Rozširujúce moduly GOLD a
PLATINA sú opäť skladom.
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky napríklad
ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).
----------------------------------
NÁKUP Protihodnotou:
Možnosť výmeny akéhokoľvek
staršieho prístroja Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Pre viac informácií kliknite
na ikonu E-SHOP.
----------------------------------
Na stránkach v októbri 2018
ďalej pracujeme.

Výroba koloidného zlata prístrojom Silver MEDIC

1. MODUL PRE VÝROBU NANOČASTÍC RÝDZEHO ZLATA
1. Silver MEDIC GOLD pre výrobu nanočastíc rýdzeho zlata

ZÁKLADNÉ PARAMETRE:

Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu na výrobu nanočastíc rýdzeho zlata
Prístroj automaticky kontroluje čistotu použitej vody pre výrobu
Objem výroby 100 ml (stačí na súčasnú liečbu 1-5 osôb)
Nanočastice sú odlúčené bez použitia chémie (soli, cukry, citráty, činidlá, atď.)
Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 1 ppm)
Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc
Reálna (skutočná) koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1 – 3 ppm
Aktívne nano-časticove zlato odporúčame spotrebovať do 30 dní od vyrobení

UPOZORNENIE:
Na trhu sa zvyčajne ponúka koloidné zlato vo vysokých koncentráciách aj 10 ppm a viac.
Tieto roztoky sa vyrábajú chemicky z chloridu zlatistého.
Silver MEDIC odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice bez použitia chloridov, chémie, solí citrátov, činidiel.

Nanočastice rýdzeho zlata sa obvykle podávajú len v malých koncentráciách do 3 (5) ppm.
V ľudskom tele sa zlato vyskytuje len v úplne nepatrnom množstve.
Po požití dávky 100 ml zlata o koncentrácii 1 ppm, vzrastie jeho hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie akou technológiou bolo nanozlato vyrobené a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu.
Vyššia koncentrácia automaticky neznamená lepší účinok.

Nanozlato Silver MEDIC možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu. Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Sklenené kadičky, fľaštičky alebo rozprašovače, odporúčame používať vždy iba na jeden typ vyrobeného produktu.
Ak ste už raz sklo použili na zlato, používajte ho naďalej už len na produkt zlato.
Rovnako to platí u striebra i platiny.
Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a tak sa v ňom môžu zachytávať stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

 Požadovaná reálna koncentrácia          1 ppm                  2 ppm                      3 ppm         
 Doba výroby (tolerancia +/-1 hodina)    18 hodin 30 hodin   48 hodin


KOMPLETNÝ set Silver MEDIC GOLD PONÚKAME AKO SAMOSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO.

modul GOLD-Au-pre výrobu nanozlatanasunutie modulu do prístroja-pracovná pozícía-výroba nanočasticového zlata
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚČASTI setu Silver MEDIC GOLD:

  • Elektródy z valcovaného rýdzeho zlata o čistote minimálne 99,99% Au.
    (Zlaté elektródy sú vyrobené na individuálnu zákazku vo vysokej priemyselnej kvalite a neboli
     vyrobené z technologicky mäkčeného a ďalej upravovaného Šperkárskeho drôtu.
  • MODUL - elektronická redukcia (plastový valček) pre pripojenie zlatých elektród k prístroju.
  • Sklenená reakčná nádobka s vyznačeným objemom 100 ml.
  • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu nano-častíc rýdzeho zlata.
  • Obrázkový aj textový návod. Jednoduchá manipulácia a nastavenie.

DODATOK:
Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičná surovina – RÝDZE ZLATO, ktorého chemické
parametre a čistotu deklarujeme.
ELEKTRÓDY Au môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zlato o čistote 99,99 % - ako drahý kov o vysokej chemickej čistote - opäť speňažená.

Aktívne nanočastice rýdzeho zlata majú odlišné účinky na rozdiel od aktívneho koloidného striebra a ani jeden z týchto koloidných prvkov tak nie je pri liečbe vzájomne zameniteľný.
Viac v sekcii: NEŽIADUCE ÚČINKY
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus