AKTUÁLNE:

Od 23.4. je v prístrojoch
nainštalovaná už rozšírená
verzia programu 2019.
Podrobnosti o nových funkciách
prístroje uvedieme tu počas
niekoľkých dní.

Tí, kto už prístroj Silver MEDIC
ULTRA majú, dostanú počas
cca dvoch týždňov na e-mail
inštrukcie pre automatickú
aktualizáciu cez internet.
----------------------------------
Na prístroj Silver MEDIC®
5 rokov záruka
----------------------------------
V máji 2019 prejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny staršieho
prístroja  Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie
napríklad "Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH

Výroba koloidného zlata prístrojom Silver MEDIC

1. MODUL PRE VÝROBU NANOČASTÍC RÝDZEHO ZLATA
1. Silver MEDIC GOLD pre výrobu nanočastíc rýdzeho zlata

ZÁKLADNÉ PARAMETRE:

Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu na výrobu nanočastíc rýdzeho zlata
Prístroj automaticky kontroluje čistotu použitej vody pre výrobu
Objem výroby 100 ml (stačí na súčasnú liečbu 1-5 osôb)
Nanočastice sú odlúčené bez použitia chémie (soli, cukry, citráty, činidlá, atď.)
Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 0,5 ppm)
Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc
Reálna (skutočná) koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1 – 3 ppm
Aktívne nano-časticove zlato odporúčame spotrebovať do 30 dní od vyrobení

UPOZORNENIE:
Na trhu sa zvyčajne ponúka koloidné zlato vo vysokých koncentráciách aj 10 ppm a viac.
Tieto roztoky sa vyrábajú chemicky z chloridu zlatistého.
Silver MEDIC odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice bez použitia chloridov, chémie, solí citrátov, činidiel.

Nanočastice rýdzeho zlata sa obvykle podávajú len v malých koncentráciách do 3 (5) ppm.
V ľudskom tele sa zlato vyskytuje len v úplne nepatrnom množstve.
Po požití dávky 100 ml zlata o koncentrácii 1 ppm, vzrastie jeho hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie akou technológiou bolo nanozlato vyrobené a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu.
Vyššia koncentrácia automaticky neznamená lepší účinok.

Nanozlato Silver MEDIC možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu. Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Sklenené kadičky, fľaštičky alebo rozprašovače, odporúčame používať vždy iba na jeden typ vyrobeného produktu.
Ak ste už raz sklo použili na zlato, používajte ho naďalej už len na produkt zlato.
Rovnako to platí u striebra i platiny.
Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a tak sa v ňom môžu zachytávať stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

Požadovaná koncentrace:

  0,5 ppm    1 ppm   1,5 ppm   2,0 ppm   2,5 ppm   3,0 ppm

Přibližná doba
výroby:

  9 hodin    15 hodin   24 hodin   30 hodin   35 hodin   39 hodin

KOMPLETNÝ set Silver MEDIC GOLD PONÚKAME AKO SAMOSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO.

modul GOLD-Au-pre výrobu nanozlata Silver MEDICModul s prístrojom Silver MEDIC- vyrába kvalitné nanozlato
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚČASTI setu Silver MEDIC GOLD:

  • Elektródy z valcovaného rýdzeho zlata o čistote minimálne 99,99% Au.
    (Zlaté elektródy sú vyrobené na individuálnu zákazku vo vysokej priemyselnej kvalite a neboli
     vyrobené z technologicky mäkčeného a ďalej upravovaného Šperkárskeho drôtu.
  • MODUL - elektronická redukcia (plastový valček) pre pripojenie zlatých elektród k prístroju.
  • Sklenená reakčná nádobka s vyznačeným objemom 100 ml.
  • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu nano-častíc rýdzeho zlata.
  • Obrázkový aj textový návod. Jednoduchá manipulácia a nastavenie.

DODATOK:
Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičná surovina – RÝDZE ZLATO, ktorého chemické
parametre a čistotu deklarujeme.
ELEKTRÓDY Au môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zlato o čistote 99,99 % - ako drahý kov o vysokej chemickej čistote - opäť speňažená.

Aktívne nanočastice rýdzeho zlata majú odlišné účinky na rozdiel od aktívneho koloidného striebra a ani jeden z týchto koloidných prvkov tak nie je pri liečbe vzájomne zameniteľný.
Viac v sekcii: NEŽIADUCE ÚČINKY
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus