Novinky

Doplnok pre výrobu
koloidného zlata je
dočasne vypredaný.
Skladom budú opäť
koncom februára 2018.


Pri nákupe na IČO
možno zlúčiť fakturované
položky napríklad ako
"Merací prístroj" a pod.
Nákup možno dať do
účtovníctva ľubovoľné
firmy i s odpisom DPH
(sme platcami DPH).

Nákup protihodnotou:
Váš "starý" prístroj za nový
model ULTRA.
Pre podrobnosti kliknite
na zelenú ikonu E-SHOP


Na stránkach sa vo februári
2018 ďalej pracuje.

Pripravujeme
stránky taktiež v angličtine.


 

 

Výroba koloidného zlata prístrojom Silver MEDIC®

1. GOLD MEDIC® MODUL PRE VÝROBU NANOČASTÍC RÝDZEHO ZLATA
1. MODUL Gold MEDIC® pre výrobu nanočastíc rýdzeho zlata

ZÁKLADNÉ PARAMETRE:

Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu na výrobu nanočastíc rýdzeho zlata.
Prístroj automaticky kontroluje čistotu použitej vody pre výrobu
Objem výroby 100 ml (stačí na súčasnú liečbu 1-5 osôb)
Nanočastice sú odlúčené bez použitia chémie (soli, cukry, citráty, činidlá, atď.).
Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 1 ppm).
Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc
Reálna (skutočná) koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1 – 3 ppm.
Aktívne nano-časticove zlato odporúčame spotrebovať do 30 dní od vyrobení.

UPOZORNENIE:
Na trhu sa zvyčajne ponúka koloidné zlato vo vysokých koncentráciách aj 10 ppm a viac.
Tieto roztoky sa vyrábajú chemicky z chloridu zlatistého.
Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice bez použitia chloridov, chémie, solí citrátov, činidiel.

Nanočastice rýdzeho zlata sa obvykle podávajú len v malých koncentráciách do 3 (5) ppm.
V ľudskom tele sa zlato vyskytuje len v úplne nepatrnom množstve.
Po požití dávky 100 ml zlata o koncentrácii 1 ppm, vzrastie jeho hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie akou technológiou bolo nanozlato vyrobené a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu.
Vyššia koncentrácia automaticky neznamená lepší účinok.

Nanozlato Silver MEDIC® možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu. Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

 Požadovaná reálna koncentrácia          1 ppm                  2 ppm                      3 ppm         
 Doba výroby (tolerancia +/-1 hodina)    18 hodin 30 hodin   48 hodin


KOMPLETNÝ set Silver MEDIC® Gold PONÚKAME AKO SAMOSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚČASTI setu Gold MEDIC®:

  • Elektródy z valcovaného rýdzeho zlata o čistote minimálne 99,99% Au.
    (Zlaté elektródy sú vyrobené na individuálnu zákazku vo vysokej priemyselnej kvalite a neboli
     vyrobené z technologicky mäkčeného a ďalej upravovaného Šperkárskeho drôtu.
  • MODUL - elektronická redukcia (plastový valček) pre pripojenie zlatých elektród k prístroju.
  • Sklenená reakčná nádobka s vyznačeným objemom 100 ml.
  • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu nano-častíc rýdzeho zlata.
  • Obrázkový aj textový návod. Jednoduchá manipulácia a nastavenie.

DODATOK:
Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičná surovina – RÝDZE ZLATO, ktorého chemické
parametre a čistotu deklarujeme.
ELEKTRÓDY Au môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zlato o čistote 99,99 % - ako drahý kov o vysokej chemickej čistote - opäť speňažená.

Aktívne nanočastice rýdzeho zlata majú odlišné účinky na rozdiel od aktívneho koloidného striebra a ani jeden z týchto koloidných prvkov tak nie je pri liečbe vzájomne zameniteľný.
Viac v sekcii: NEŽIADUCE ÚČINKY
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus