AKTUÁLNE:

Od 23.4. je v prístrojoch
nainštalovaná už rozšírená
verzia programu 2019.
Podrobnosti o nových funkciách
prístroje uvedieme tu počas
niekoľkých dní.

Tí, kto už prístroj Silver MEDIC
ULTRA majú, dostanú počas
cca dvoch týždňov na e-mail
inštrukcie pre automatickú
aktualizáciu cez internet.
----------------------------------
Na prístroj Silver MEDIC®
5 rokov záruka
----------------------------------
V máji 2019 prejdeme
na nové webové stránky.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny staršieho
prístroja  Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie
napríklad "Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH

o vode – na výrobu koloidu

1. VODA VHODNÁ PRE VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY
3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY 

1.  VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

►   ULTRA-čistá voda v originálne uzatvorenom obale - sklenená fľaša! - (NIE polyethylénový vak)
      Obchodné označenie "Aqua pro injectione" výrobca Ardeapharma (CZ).
      Voda má mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).
      Nabízíme v príslusenstve:   VODA PRE VÝROBU - obal SKLO 

    ULTRA-čistá voda z filtračného zariadenia Silver MEDIC AQUA – ODPORÚČAME
       Filtračné zariadenie umožňuje 3 režimy úpravy vody (prepínanie ovládacou páčkou).
       Filter zaisťuje kvalitne upravenú vodu:
       PITNÚ – denné pitie a príprava jedla
       DEMINERALIZOVANÚ – vhodná na pitie počas liečby koloidy, k očiste organizmu a pri hladovke.
       ULTRAČISTÚ – ideálna na výrobu všetkých typov koloidov a zmesí nanočastíc 0 ppm (0-1 µS)!
       Nabízíme v príslusenstve: FILTER NA VODU

►   AQUA PURIFICATA
      Priemyselne vyčistená voda s mernou elektrickú vodivosťou 0-1 ppm (0-2 µS).
      Obal fľaša - PLAST - Polyethylentereftalát (PET)
      Nabízíme v příslušenství: VODA PRE VÝROBU-obal (PET)

►   Destilovaná voda pre lekárenské využitie
      Pokiaľ je takáto voda zodpovedajúcim spôsobom vyčistená – je pre výrobu koloidu dobre 
      použiteľná.
      Voda by mala mať mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).

      Silver MEDIC® AQUA             ULTRAČISTÁ VODA       AQUA PURIFICATA
Univerzálny vodní filter:Voda na výrobu koloidov, voda-pitná, demineralizovaná ultračistá voda - vyroba koloidov aj nanočastic rýdzich kovov Čistená voda na výrobu - striebro koloidné

Čistota použitej vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnosť vyrobeného  produktu.

     VODU KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ

   NEUPRAVENÁ VODA Z PRÍRODNÉHO ZDROJA, VODOVODU, PREVARENÁ VODA
     
Takáto voda obsahuje najrôznejšie látky, minerály, soli, alebo i chemikálie.
      Pre výrobu koloidov sa musia používať len voda z ktorej boli tieto látky odstránené.
       
   DESTILOVANÁ VODA PRE TECHNICKÉ ÚČELY
      Na technické účely sa na trhu ponúka voda označovaná ako "Destilovaná" a to aj napriek
      tomu, že destilovaná nie je.
      Jej chemická čistota je v porovnaní so skutočne destilovanou vodou nevyhovujúca.
      Na technické účely sa navyše takáto voda zvyčajne balí do nevhodných plastových obalov.

2.  AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY

      Prístroj SIlver MEDIC vykonáva automatickú detekciu použitej vody i prípadného obsahu 
      nedovolených látok.
      Vodu, ktorá nie je na výrobu koloidu použiteľná prístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví
      (zvuková a svetelná signalizácia).
      Bezpečnostná ochrana proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

      Nemôže sa Vám teda stať, že by ste omylom vyrábali koloid z nekvalitnej "znečistené"
      vody.    

3.  AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU NEZNÁMEJ VODY?

Ku kontrole čistoty neznámej vody ponúkame meradlo koncentrácie (ppm).
Nabízíme v príslusenstve: PPM METER

Voda pre výrobu musí mať čistotu (mernú elektrickú vodivosť) v rozsahu  0-1 ppm (0-2 µS)

Čo znamená skratka ppm? A viacej: O KONCENTRÁCII
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus