AKTUÁLNE:

Od augusta 2018 sú súčasťou
súpravy ULTRA nádobky
pre výrobu a skladovanie
o objemoch 150 a 250 ml.
----------------------------------
Na september 2018
pripravujeme aktualizáciu,
ktorá rozšíri možnosti
prístrojov ULTRA.
Aktualizáciu si majitelia
nainštalujú sami - pomocou
priloženého USB káblu.
Aktualizácia prebieha po
pripojení k PC s internetom
automaticky a je zadarmo.

Podrobné informácie o
aktualizácii tu uvedieme
v priebehu augusta 2018.
----------------------------------
PRI NÁKUPE na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť výmeny akéhokoľvek
staršieho prístroja Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Pre viac informácií kliknite
na ikonu E-SHOP.

o vode – na výrobu koloidu

1. VODA VHODNÁ PRE VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY
3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY 

1.  VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

►   ULTRA-čistá voda v originálne uzatvorenom obale - sklenená fľaša! - (NIE polyetylénový vak)
      Obchodné označenie "Aqua pro injectione" výrobca Ardeapharma (CZ).
      Voda má mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).
      Nabízíme v príslusenstve:   VODA PRE VÝROBU  

    ULTRA-čistá voda z filtračného zariadenia Silver MEDIC AQUA – ODPORÚČAME
       Filtračné zariadenie umožňuje 3 režimy úpravy vody (prepínanie ovládacou páčkou).
       Filter zaisťuje kvalitne upravenú vodu:
       PITNÚ – denné pitie a príprava jedla
       DEMINERALIZOVANÚ – vhodná na pitie počas liečby koloidy, k očiste organizmu a pri hladovke.
       ULTRAČISTÚ – ideálna na výrobu všetkých typov koloidov a zmesí nanočastíc 0 ppm (0-1 µS)!
       Nabízíme v príslusenstve: FILTER NA VODU

►   AQUA PURIFICATA
      Priemyselne vyčistená voda s mernou elektrickú vodivosťou 0-1 ppm (0-2 µS).
      Dostupné v lekárňach.
    
►   Destilovaná voda pre lekárenské využitie
      Pokiaľ je takáto voda zodpovedajúcim spôsobom vyčistená – je pre výrobu koloidu dobre 
      použiteľná.
      Voda by mala mať mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).

      Silver MEDIC® AQUA        ULTRAČISTÁ VODA          AQUA PURIFICATA
ultračištěna voda na vyrobu koloidov aj nanočastic rýdzich kovov Čistená voda na výrobu

Čistota použitej vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnosť vyrobeného  produktu.

     VODU KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ

   NEUPRAVENÁ VODA Z PRÍRODNÉHO ZDROJA, VODOVODU, PREVARENÁ VODA
     
Takáto voda obsahuje najrôznejšie látky, minerály, soli, alebo i chemikálie.
      Pre výrobu koloidov sa musia používať len voda z ktorej boli tieto látky odstránené.
       
   DESTILOVANÁ VODA PRE TECHNICKÉ ÚČELY
      Na technické účely sa na trhu ponúka voda označovaná ako "Destilovaná" a to aj napriek
      tomu, že destilovaná nie je.
      Jej chemická čistota je v porovnaní so skutočne destilovanou vodou nevyhovujúca.
      Na technické účely sa navyše takáto voda zvyčajne balí do nevhodných plastových obalov.

2.  AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY

      Prístroj SIlver MEDIC vykonáva automatickú detekciu použitej vody i prípadného obsahu 
      nedovolených látok.
      Vodu, ktorá nie je na výrobu koloidu použiteľná prístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví
      (zvuková a svetelná signalizácia).
      Bezpečnostná ochrana proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

      Nemôže sa Vám teda stať, že by ste omylom vyrábali koloid z nekvalitnej "znečistené" vody.    

3.  AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU NEZNÁMEJ VODY?

Ku kontrole čistoty neznámej vody ponúkame meradlo koncentrácie (ppm).
Nabízíme v príslusenstve: PPM METER

Voda pre výrobu musí mať čistotu (mernú elektrickú vodivosť) v rozsahu  0-1 ppm (0-2 µS)

Čo znamená skratka ppm? A viacej: O KONCENTRÁCII
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus