AKTUÁLNE:

Elektródy z rýdzej PLATINY
sú opäť skladom.
(voliteľný doplnok prístroja)
----------------------------------
Od 1.10. 2018
sú všetky prístroje ULTRA
vybavené novou rozšírenou
verziou ovládacieho programu
ULTRA 2.

POPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII
ovládacieho programu TU ►►

Všetci zákazníci, ktorí si
prístroj ULTRA kúpili pred
1.10.2018 od nás dostali
do e-mailu kľúč k automatickej
aktualizácii svojho prístroja.
Ak máte prístroj ULTRA
a e-mail ste nedostali -
kontaktujte nás.

UPOZORNENIE:
AKTUALIZÁCIA SA TÝKA
LEN PRÍSTROJOV ULTRA.
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť vymeniť starší
prístroj Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac informácií na E-SHOP
– Nákup protihodnotou
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie napríklad
ako" Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH.
----------------------------------
Na stránkach vo februári 2019
ďalej pracujeme.

o vode – na výrobu koloidu

1. VODA VHODNÁ PRE VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY
3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY 

1.  VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

►   ULTRA-čistá voda v originálne uzatvorenom obale - sklenená fľaša! - (NIE polyetylénový vak)
      Obchodné označenie "Aqua pro injectione" výrobca Ardeapharma (CZ).
      Voda má mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).
      Nabízíme v príslusenstve:   VODA PRE VÝROBU  

    ULTRA-čistá voda z filtračného zariadenia Silver MEDIC AQUA – ODPORÚČAME
       Filtračné zariadenie umožňuje 3 režimy úpravy vody (prepínanie ovládacou páčkou).
       Filter zaisťuje kvalitne upravenú vodu:
       PITNÚ – denné pitie a príprava jedla
       DEMINERALIZOVANÚ – vhodná na pitie počas liečby koloidy, k očiste organizmu a pri hladovke.
       ULTRAČISTÚ – ideálna na výrobu všetkých typov koloidov a zmesí nanočastíc 0 ppm (0-1 µS)!
       Nabízíme v príslusenstve: FILTER NA VODU

►   AQUA PURIFICATA
      Priemyselne vyčistená voda s mernou elektrickú vodivosťou 0-1 ppm (0-2 µS).
    
►   Destilovaná voda pre lekárenské využitie
      Pokiaľ je takáto voda zodpovedajúcim spôsobom vyčistená – je pre výrobu koloidu dobre 
      použiteľná.
      Voda by mala mať mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).

      Silver MEDIC® AQUA             ULTRAČISTÁ VODA       AQUA PURIFICATA
Univerzálny vodní filter:Voda na výrobu koloidov, voda-pitná, demineralizovaná ultračistá voda - vyroba koloidov aj nanočastic rýdzich kovov Čistená voda na výrobu - striebro koloidné

Čistota použitej vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnosť vyrobeného  produktu.

     VODU KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ

   NEUPRAVENÁ VODA Z PRÍRODNÉHO ZDROJA, VODOVODU, PREVARENÁ VODA
     
Takáto voda obsahuje najrôznejšie látky, minerály, soli, alebo i chemikálie.
      Pre výrobu koloidov sa musia používať len voda z ktorej boli tieto látky odstránené.
       
   DESTILOVANÁ VODA PRE TECHNICKÉ ÚČELY
      Na technické účely sa na trhu ponúka voda označovaná ako "Destilovaná" a to aj napriek
      tomu, že destilovaná nie je.
      Jej chemická čistota je v porovnaní so skutočne destilovanou vodou nevyhovujúca.
      Na technické účely sa navyše takáto voda zvyčajne balí do nevhodných plastových obalov.

2.  AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY

      Prístroj SIlver MEDIC vykonáva automatickú detekciu použitej vody i prípadného obsahu 
      nedovolených látok.
      Vodu, ktorá nie je na výrobu koloidu použiteľná prístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví
      (zvuková a svetelná signalizácia).
      Bezpečnostná ochrana proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

      Nemôže sa Vám teda stať, že by ste omylom vyrábali koloid z nekvalitnej "znečistené"
      vody.    

3.  AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU NEZNÁMEJ VODY?

Ku kontrole čistoty neznámej vody ponúkame meradlo koncentrácie (ppm).
Nabízíme v príslusenstve: PPM METER

Voda pre výrobu musí mať čistotu (mernú elektrickú vodivosť) v rozsahu  0-1 ppm (0-2 µS)

Čo znamená skratka ppm? A viacej: O KONCENTRÁCII
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus