AKTUÁLNE:

Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).

V máji 2018 dokončujeme
úpravy webových stránok
pre súlad so zákonmi EÚ
o ochrane Osobných údajov.

o vode – na výrobu koloidu

1. VODA VHODNÁ PRE VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY
3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY 

1.  VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

►   ULTRA-čistá voda v originálne uzatvorenom obale - sklenená fľaša! - (NIE polyetylénový vak)
      Obchodné označenie "Aqua pro injectione" výrobca Ardeapharma (CZ).
      Voda má mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).
      Nabízíme v príslusenstve:   VODA PRE VÝROBU  

    ULTRA-čistá voda z filtračného zariadenia Silver MEDIC® AQUA – ODPORÚČAME
       Filtračné zariadenie umožňuje 3 režimy úpravy vody (prepínanie ovládacou páčkou).
       Filter zaisťuje kvalitne upravenú vodu:
       PITNÚ – denné pitie a príprava jedla
       DEMINERALIZOVANÚ – vhodná na pitie počas liečby koloidy, k očiste organizmu a pri hladovke.
       ULTRAČISTÚ – ideálna na výrobu všetkých typov koloidov a zmesí nanočastíc 0 ppm (0-1 µS)!
       Nabízíme v príslusenstve: FILTER NA VODU

►   AQUA PURIFICATA
      Priemyselne vyčistená voda s mernou elektrickú vodivosťou 0-1 ppm (0-2 µS).
      Dostupné v lekárňach.
    
►   Destilovaná voda pre lekárenské využitie
      Pokiaľ je takáto voda zodpovedajúcim spôsobom vyčistená – je pre výrobu koloidu dobre 
      použiteľná.
      Voda by mala mať mernú elektrickú vodivosť 0-1 ppm (0-2 µS).

      Silver MEDIC® AQUA        ULTRAČISTÁ VODA          AQUA PURIFICATA
ultračištěna voda na vyrobu koloidov aj nanočastic rýdzich kovov Čistená voda na výrobu

Čistota použitej vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnosť vyrobeného  produktu.

     VODU KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ

   NEUPRAVENÁ VODA Z PRÍRODNÉHO ZDROJA, VODOVODU, PREVARENÁ VODA
     
Takáto voda obsahuje najrôznejšie látky, minerály, soli, alebo i chemikálie.
      Pre výrobu koloidov sa musia používať len voda z ktorej boli tieto látky odstránené.
       
   DESTILOVANÁ VODA PRE TECHNICKÉ ÚČELY
      Na technické účely sa na trhu ponúka voda označovaná ako "Destilovaná" a to aj napriek tomu,
      že destilovaná nie je.
      Jej chemická čistota je v porovnaní so skutočne destilovanou vodou nevyhovujúca.
      Na technické účely sa navyše takáto voda zvyčajne balí do nevhodných plastových obalov.

2.  AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY

      Prístroj SIlver MEDIC® vykonáva automatickú detekciu použitej vody i prípadného obsahu 
      nedovolených látok.
      Vodu, ktorá nie je na výrobu koloidu použiteľná prístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví
      (zvuková a svetelná signalizácia).
      Bezpečnostná ochrana proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

      Nemôže sa Vám teda stať, že by ste omylom vyrábali koloid z nekvalitnej "znečistené" vody.    

3.  AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU NEZNÁMEJ VODY?

Ku kontrole čistoty neznámej vody ponúkame meradlo koncentrácie (ppm).
Nabízíme v príslusenstve: PPM METER

Voda pre výrobu musí mať čistotu (mernú elektrickú vodivosť) v rozsahu  0-2 ppm (0-3 µS)

Čo znamená skratka ppm? A viacej: O KONCENTRÁCII
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus