AKTUÁLNE:

Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).

V apríli 2018 upravujeme
webové stránky pre súlad
so zákonmi EÚ o ochrane
osobných údajov - GDPR.

PLATINA

1. PLATINA – MODUL PRE VÝROBU1. Silver MEDIC® PLATINUM – DOPLNOK PRE VÝROBU

ZÁKLADNÉ PARAMETRE:

Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu PLATINUM.
Prístroj automaticky kontroluje čistotu použitej vody pre výrobu.
Objem výroby 100 ml.
Nanočastice (prípadne ionty) sú odlúčené z rýdzej platiny bez použitia chémie (soli, cukry,
    citráty, činidlá).
Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 1 ppm).
Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc.
Reálna koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1 – 3 ppm.
Aktívne nano-časticove zlato odporúčame spotrebovať do 30 dní od vyrobení.

UPOZORNENIE:
Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice (prípadne ióny) bez použitia chloridu, chémie, soľi, citrátov a činidiel.
Platina sa zvyčajne podáva len vo veľmi malých koncentráciách do 3 ppm.

V ľudskom tele sa platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny s koncentráciou 1 ppm, vzrastie jej hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie akou technológiou bola platina vyrobená a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu. Vyššia koncentrácia neznamená lepší účinok.

Platinu možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu. Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Sklenené kadičky, fľaštičky alebo rozprašovače, odporúčame používať vždy iba na jeden typ vyrobeného produktu.
Ak ste už raz sklo použili na platinu, používajte ho naďalej už len na produkt platina.
Rovnako to platí u striebra i zlata.
Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a tak sa v ňom môžu zachytávať stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

 Požadovaná reálna koncentrácia          1 ppm                  2 ppm                      3 ppm         
 Doba výroby (tolerancia +/-1 hodina)    18 hodin 30 hodin   48 hodin


KOMPLETNÝ set Silver MEDIC ® PLATINUM PONÚKAME AKO SAMOSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO.

modul-technologie-platina-silver-medicyroba-platina-silver-medic
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚČASTI setu - modul - Silver MEDIC® PLATINUM:

  • Elektródy z valcované rýdzej platiny o čistote minimálne 99,99 % Pt.
  • Platinové elektrody sú vyrobené na individuálnu zákazku vo vysokej priemyselnej kvalite.
  • MODUL - elektronická redukcia (plastový valček) pre pripojenie platinovýchých elektród
    k prístroju.
  • Sklenená reakčná nádobka s vyznačeným objemom 100 ml.
  • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu.
  • Obrázkový aj textový návod. (Jednoduchá manipulácia a nastavenie).

DODATOK:
Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičná surovina – RÝDZA PLATINA  (chemické
parametre a čistotu deklarujeme u každej objedávky).


ELEKTRÓDY Pt môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zvyšná surovina o čistote minimálne 99,99 % - ako drahý kov o vysokej chemickej čistote - opäť speňažená.

Aktívne nanočastice rýdzej platiny majú odlišné účinky od striebra a zlata.

Viac v sekciach:  NEŽIADUCE ÚČINKY  +  PLATINA DÁVKOVANIE
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus