Novinky

Doplnok pre výrobu
koloidného zlata je
dočasne vypredaný.
Skladom budú opäť
koncom februára 2018.


Pri nákupe na IČO
možno zlúčiť fakturované
položky napríklad ako
"Merací prístroj" a pod.
Nákup možno dať do
účtovníctva ľubovoľné
firmy i s odpisom DPH
(sme platcami DPH).

Nákup protihodnotou:
Váš "starý" prístroj za nový
model ULTRA.
Pre podrobnosti kliknite
na zelenú ikonu E-SHOP


Na stránkach sa vo februári
2018 ďalej pracuje.

Pripravujeme
stránky taktiež v angličtine.


 

 

UNIVERZÁLNY GENERÁTOR NA VÝROBU koloidného AJ NANOČASTICOVÉHO STRIEBRA/ ZLATA/ PLATINY

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE
2. MIMORIADNÉ VLASTNOSTI PRÍSTROJA SILVER MEDIC®
3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VÝROBY
4. VÝHODY VLASTNÉ VÝROBY KOLOIDOV
CENA a obsah súpravy SIlver MEDIC® ULTRA na  e-shop

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE PRÍSTROJA

Silver MEDIC® je malý univerzálny prístroj veľkosťi 10 x7 cm, ktorý umožňuje jednoduchú výrobu koloidného, nanočásticového a dokonca aj špeciálne vyrobeného striebra a iných kovov.

Plná automatika riadenia - integrované meradlo koncentrácie ppm - bezpečnostná poistka proti výrobe nebezpečných zlúčenín - možnosť aktualizácie a rozšírenia z nášho webu zadarmo.

Volitelné technológie výroby koloidného striebra,nanozlata Silver MEDIC® ULTRA

Súčasťou prístroja je všetko potrebné pre výrobu koloidného aj nanočásticového striebra.
Ako samostatný doplnok je možné k prístroju kedykoľvek dokúpiť aj sadu na "výrobu" zlata, alebo platiny.

Prístroj sa ovláda pomocou dvoch plastických tlačidiel.
Stlačením horného tlačidla    - zmeníte výrobnú technológiu
Stlačením spodného tlačidla - zmeníte požadovanú koncentráciu

Vyrobená dávka 150 ml.
Toto množstvo zaisťuje pri odporúčanom dávkovaní súčasnú liečbu až 4 osôb.

Pred každou výrobou si môžete zvoliť technológiu, ktorá Vám najviac vyhovuje, alebo Vám bola pre konkrétny zdravotný problém odporučená.

Prípadne sa obe technológie – NANO a KOLOID počas užívania kombinujú (napríklad pri závažných pľúcnych infekciách, alebo chronických ochorení).

COLLOID  Pri výrobe sa riadene odlučujú častice v typickej veľkosti okolo 100 nanometrov.
 Vznikajúci disperzia sa už počas výroby čiastočne prefarbuje.
 Koloid je pripravený na použitie po 12 hodinách od vyrobení, kedy u neho dôjde k
 požadovanej premene všetkých odlúčených štruktúr a vznikne tak stabilný koloid 
 svetlo žltej farby.
POUŽITIE:  Univerzálne použitie. Ideálne predovšetkým pri prechladnutí, angíne, infekcii horných
 aj dolných dýchacích  ciest, dutín, tráviaceho traktu a iné.         Viac na: DÁVKOVANIE
 SPECIAL  Cielene sú odlučované len nepatrné stopy rýdzeho kovu. Prístroj vytvára vo vnútri
 vyrábaného produktu pulzujúce elektrické pole. Vyrobený produkt pôsobí predovšetkým
 na základe odovzdanej informácie.
POUŽITIE:  Určeno predovšetkým na očistu organizmu.
 Striebra je v hotovom produkte obsiahnuté iba stopové množstvo. Toto malé množstvo
 strieborných častíc je počas výroby postupne rozvibrované na frekvencie, ktoré používa
 organizmus na svoju regeneráciu.                                               Viac na: DÁVKOVANIE
 NANO  Pri výrobe sa riadene odlučujú stabilné častice rýdzich kovov o typické veľkosti okolo
 1 nanometru. Preniká hlboko do organizmu a nervovej sústavy.
POUŽITIE:  Univerzálne použitie. Určené predovšetkým na chronické ochorenia, choroby kože, očí,
 kĺbov, nervovej  sústavy, popáleniny, borelióza iné.                    Viac na: DÁVKOVANIE
Technológia   Odoporúčaná
  koncentrácia
 Doba výroby  Koncentrácie voliteľné
 v rozsahu 
 Farba  produktu
  COLLOID 8 ppm      1 hodina          4  –  8 ppm   čírej - zlatistej farby
  SPECIAL 1 ppm      1 hodina                  1 ppm      bezfarebná
  NANO 9 ppm    7 hodin          1 – 14 ppm      bezfarebnáUvedené koncentrácie sa zdajú byť nižšie, než obvykle ponúkané ppm na trhu. Tak to ale
v skutočnosti nie je.
Aktívny produkt vyrobený riadenou technológiou Silver MEDIC® nemožno porovnávať
s pasívnymi roztokmi s nereálne vysokým ppm.

Pasívny roztok s uvedeným sýtením napríklad 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálne
koncentrácie 8 ppm u aktívneho produktu.
Z tohto dôvodu je nami odporúčané optimálne dávkovanie pre väčšinu ťažkostí 9 ppm aj keď je možné nastaviť užívateľom prístroj na výrobu až 14 ppm.

Vyššia koncentrácia neznamená, že bolo na požadované miesto v organizme dodané väčšie množstvo účinnej látky.
V prípade požiadavky väčšieho množstva striebra v organizmu - zvyšujeme podávané množstvo (objem), nie koncentráciu (ppm).

Pri správne zvolené koncentrácii sú aktívne častice Silver MEDIC® ideálne uchytené
v kryštalickej štruktúre vody a sú tak optimálne prispôsobené pre konkrétne využitie.
Ultračistá voda, z ktorej sa koloidné striebro alebo nanostriebro vyrába, navyše významne riedi krv a uľahčuje tak časticiam prestup hlboko do organizmu a nervovej sústavy.

Tieto schopnosti vyrobený produkt stráca ak je zvolená celkom nevhodná koncentrácia, alebo bol výrobok po vyrobení dodatočne riedený vodou.
Riedením sa narušujú dôležité elketrochemické väzby medzi časticami a molekulami vody, ktoré sa počas výroby vytvorili.


PODROBNEJŠIE . . . ČO JE NANO, KOLOID, ION

PODROBNEJŠIE . . .  KONCENTRÁCIA PPM

2. MIMORIADNÉ VLASTNOSTI PRÍSTROJA Silver MEDIC® ULTRA

Automatická kontrola čistoty použitej vody i prípadného obsahu nepovolených látok.
Odlučuje stabilné častice rýdzich kovov bez použitia chémie (soli, cukry, citráty, činidla, atď.).
Bezpečnostná poistka proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

Riadené "premiešavanie behom" výroby.
Nastavitelná koncentrácia (krok 1ppm).
Integrované meradlo koncentrácie (ppm).
Unikátny systém merania a výpočtu reálnej koncentrácie.

Počas výroby sa aktuálne dosiahnutá koncentrácia v nádobke – zobrazuje na displeji.
Prístroj pracuje úplne samostatne a bezhlučne.
Na konci výroby sa sám automaticky "ohlási" zvukovým a svetelným signálom.

Pomocou priloženého USB kábla, možno riadiaci program prístroje voliteľne aktualizovať, alebo
    rozšíriť.
Možnosť výroby kedykoľvek to budete potrebovať.
Mimo priloženého adaptéra možno prístroj napájať v krizovej situácii z akéhokoľvek zdroja
    12 Volt  (Autobatérie, solárny panel atd.)

Veľmi nízka spotreba 1 Watt.
Je chránený proti prepólovaniu, nedovolene vysokému / nízkemu napätiu i skratu.
Je mechanicky vysoko odolný, všetky súčiastky majú dlhú životnosť.
Nevyžaduje žiadnu údržbu.

Pomôcky pre výrobu, manipuláciu a skladovanie sú priložené.
Elektródy sú uchytené samosvornými zdierkami a ich nasunutie aj vybratí sa vykonáva len
    ľahkým tlakom alebo ťahom prstov. Nie sú potrebné žiadne nástroje, náradie, alebo
    zručnosti.                                 

3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VÝROBY

Výroba je po celú dobu riadená a kontrolovaná. Pri výrobe vzniká veľké množstvo aktívnych častíc a je potlačená tvorba zhlukov.
Pred každou výrobou sa automaticky kontroluje použitá voda. Je tak zaručené, že bude vyrobený produkt bez obsahu nebezpečných látok, ktoré vznikajú pri použití nedostatočne vyčistenej vody.

Prístrojom Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) striebro / zlato nemožno svojou kvalitou a účinnosťou porovnávať s rovnako koncentrovaným roztokom vyrábaným neriadenou technológiou.

Všetky režimy výroby sú plne riadené a optimalizované pre čo najvyššiu účinnosť.
Uvoľňované častice sa počas výroby potencujú (nabíjajú). Odlúčené častice sú stabilne oddelené od seba a stávajú sa dočasnými nosičmi liečebno využiteľné elektro-nábojovej väzby. Takto nabité častice drahých kovov prenikajú ľahko pokožkou aj sliznicami.
Kvalitné riadenie výroby má zásadný vplyv na kvalitu vznikajúcich produktov.

Výroba striebro-nano-koloid-special-automaticky-pripraveno aj pre zlato, platinu

PRÍPRAVA VÝROBY                                                UKONČENIE VÝROBY
 1.  Naplňte nádobu vodou lekárenskej čistoty        1.  Vytiahnite prístroj s elektródami z nádobky
 2.  Zasuňte elektródy do prístroja                          2.  Odpojte napájací adaptér do elektrickej siete
 3.  Nasaďte prístroj na nádobku
 4.  Zapojte adaptér do siete
 5.  Nastavte požadovanú koncentráciu (ppm)

VŠETKO OSTATNÉ UŽ UROBÍ PRÍSTROJ SÁM - PLNÁ AUTOMATIKA

4. VÝHODY VLASTNÉ VÝROBY

Vyrobíte si jednoducho a sami kvalitný elektricky aktívny produkt s ojedinelými vlastnosťami.

Vyrobený produkt neobsahuje chemikálie.
Nebol nevhodne, alebo dlhodobo uskladnený.
Neprišiel pri transporte do styku s elektromagnetickým poľom (zasielanie poštou).
Nebol ožarovaný laserom atď.
Vyrábate okamžite, kedykoľvek je to potrebné.

V prípade ochorenia, alebo krízové situácie máte podstatnú výhodu vlastného zdroja liečivá.
Už po prvom dlhšom užívaní sa investície zaplatí.

Investície do sebestačnosti tohto druhu je podľa nášho názoru (na rozdiel od iných výdavkov) zmysluplná.ŽIADNA ALTERNATÍVNA LIEČBA NIE JE V EÚ POVOLENÁ.
VÝROBOK TAK NEMOŽNO POVAŽOVAŤ ZA LIEČEBNÝ PROSTRIEDOK, ALEBO ZARIADENIE.
VYŠŠIE UVEDENÝ OPIS NIE JE NÁVOD, ALE LEN ŠTUDIJNÝ MATERIÁL.

Design by Artfocus