STIAHNUŤ AKTUALIZÁCIU P.3 (rok 2019)

1. AKTUALIZÁCIA PRÍSTROJA ULTRA - PROGRAM P.3
2. SLOVENSKÝ NÁVOD PRE PRÍSTROJ Silver MEDIC® ULTRA


1. PRÍSTROJ ULTRA - AKTUALIZÁCIA P.3

VERZIA OVLÁDACIEHO PROGRAMU P.3 JE PLATNÁ OD 1.5.2019

 • Ak ste už v roku 2018 robili aktualizáciu prístroja, pozrite, či Vám na ploche nezostala ikona programu Silver MEDIC (modrá lyžička). Ak áno, presuňte ju do koša (zmazať).

 • Uložte si na plochu svojho počítača súbor, ktorý sa Vám ponúkne po kliknutí tu: AKTUALIZÁCIA P.3 STIAHNUŤ

 • Dvojklikom na ikonu aktualizácia otvorte súbor.
  Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke (program je v češtine). Postupne budete niekoľkokrát vyzvaní na potvrdenie voľby kliknutím na nápis "ďalšiu, extract a dokončiť". Ak ste postupovali správne, objaví sa na obrazovke malá modrá ikona s našim logom lyžičky.

 • Teraz nutne reštartujte svoj počítač.

 • Dvojklikom kliknite na modrú ikonku SilverMEDIC. Otvorí sa okno s červeným obdĺžnikom.
  Až teraz pripojte k počítaču Váš prístroj Silver MEDIC® ULTRA.
  Jeden koniec programovacieho kábla zasuňte do prístroja (zdierka PLUG-PLAY) až na "doraz" a druhý koniec kábla s koncovkou USB do počítača.
  Vyčkajte 1 minútu, než počítač zaregistruje novo pripojené zariadenie. Obdĺžnik na obrazovke zmení svoju farbu z červenej na zelenú.

aktualizátor-programu-silvermedic

 • Kliknite myšou na tlačidlo START. Od tohto okamihu už prevedie prístroj celú aktualizáciu sám bez Vašej pomoci.
  Po cca 1 minúte sa objaví nápis NAPROGRAMOVÁNO.

 • Ak by sa objavilo akékoľvek chybové hlásenie, stačí počítač ešte raz reštartovať a aplikáciu znovu otvoriť kliknutím na modrú ikonku s lyžičkou.

 • Ak prebehla aktualizácia úspešne, odpojte dátový kábel. Aktualizácia je hotová.
  Súbor, ktorý ste si uložili na plochu, presuňte do koša, prípadne ho môžete celý odinštalovať (štart - ovládacie panely - odinštalovať program Silver MEDIC).

 

Zistenie aktuálnej verzie programu vo Vašom prístroji:
Stlačte a trvalo držte horné ovládacie tlačidlo. Tlačidlo držte stále stlačené a pripojte prístroj k napájaniu. Po niekoľkých sekundách sa na displeji krátko objaví nápis P.3 (najnovšia verzia ovládacieho programu).
Číslo udáva verziu nainštalovaného programu.
Vyššie číslo = novšia verzia programu. Aktuálna verzia programu: P.3
OPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII


Poznámka:
Aktualizačný súbor Silver MEDIC.exe je zašifrovaný a podlieha autorskému zákonu. Súbor sa nedá otvoriť - ak nie je k počítaču pripojený prístroj Silver MEDIC.Přístroj podporuje aktualizáciu zo všetkých verzií operačného systému Windows.

2. NÁVOD k PRÍSTROJU SILVER MEDIC® ULTRA (k pRístrojU je dodávAnÝ v TLAČENEJ podobE)

NÁVOD JE PRIPRAVENÝ KU ČTENIU ALEBO KU STIAHNUTIU

– AKO SÚBOR pdf: SK – NÁVOD ULTRA – program P.3

 generator-rydze-kovy-ultra