STIAHNUŤ AKTUALIZÁCIU P.3

1. AKTUALIZÁCIA PRÍSTROJA ULTRA - PROGRAM P.3
2. ZISTENIE AKTUÁLNEJ VERZIE PROGRAMU VO VAŠOM PRISTROJI


1. PRÍSTROJ ULTRA - AKTUALIZÁCIA P.3 NEW

VERZIA OVLÁDACIEHO PROGRAMU P.3 new

NÁVOD NA AUTOMATICKÚ AKTUALIZÁCIU

NEPRIPÁJAJTE PRÍSTROJ K PC – KÝM K TOMU NEBUDETE V NÁVODE NIŽŠIE VYZVANÍ.

1)
Pokiaľ máte vo svojom počítači starší súbor Silver MEDIC, tak súbor najskôr vo svojom PC zmažte (presunúť do koša).
(Ovládacie panely – odinštalovať program Silver MEDIC )

2)
Stiahnite si z nižšie uvedeného odkazu súbor s aktualizáciou na plochu svojho počítača.

ÚSCHOVNA - aktualizačný program

Ak vám po stiahnutí počítač ohlási možné nebezpečenstvo, kliknite vo výbere na „ďalšie informácie“ a tu stiahnutie programu potvrďte ako dôveryhodný zdroj.
Prípadne je možné zaslaný súbor skontrolovať aj antivírusovým programom, že neobsahuje škodlivý softvér.

3)
Rýchlym dvojklikom na ikonu aktualizácie (ktorú ste uložili na plochu) otvorte súbor. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Postupne budete niekoľkokrát vyzvaní na potvrdenie voľby kliknutím na nápis „ďalší / extract / súhlasím s podmienkami /a dokončiť“.
Pokiaľ ste postupovali správne, objaví sa na obrazovke malá modrá ikona s naším logom.

4)
Teraz nutne reštartujte svoj počítač !!!

5)
Po reštartovaní PC rýchlym dvojklikom kliknite na modrú ikonku Silver MEDIC.
Otvorí sa okno s červeným obdĺžnikom.
Až teraz pripojte k počítaču Váš prístroj Silver MEDIC® ULTRA.

Jeden koniec programovacieho kábla zasuňte do prístroja (zdierka PLUG-PLAY) až na "doraz" a potom druhý koniec kábla s koncovkou USB pripojte do počítača.
Počkajte poctivo 1 minútu, kým počítač zaregistruje a načíta si novo pripojené zariadenie.
Pôvodne červený obdĺžnik zmení svoju farbu z červenej na zelenú.


aktualizátor-programu-silvermedic

6)
Kliknite myšou na tlačidlo START.
Od tohto okamihu už prevedie prístroj celú aktualizáciu sám bez Vašej pomoci.

Po cca 1minúte sa objaví nápis NAPROGRAMOVÁNO

7)
Odpojte dátový kábel. Gratulujeme, zvládli ste to. Aktualizácia je hotová.
Súbor, ktorý ste si uložili na plochu, presuňte do koša.
Prípadne ho môžete celý odinštalovať (štart - ovládacie panely - odinštalovať program Silver MEDIC.

POZNÁMKY

Pokiaľ budete potrebovať pre inštaláciu našu technickú podporu, môžete zavolať na našu zákaznícku linku
00420 607 991 716.
Pokiaľ bude linka obsadená, zavolajte prosím znova neskôr.

Ak by sa objavilo akékoľvek chybové hlásenie, stačí počítač ešte raz reštartovať a aplikáciu znovu otvoriť kliknutím na modrú ikonku s lyžičkou.

Ak prebehla aktualizácia úspešne, odpojte dátový kábel. Aktualizácia je hotová.
Súbor, ktorý ste si uložili na plochu, presuňte do koša, prípadne ho môžete celý odinštalovať (štart - ovládacie panely - odinštalovať program Silver MEDIC).

Aktualizačný súbor Silver MEDIC .exe je zašifrovaný a podlieha autorskému zákonu.
Súbor sa nedá otvoriť – ak nie je k počítaču pripojený prístroj Silver MEDIC.
Přístroj podporuje aktualizáciu zo všetkých verzií operačného systému Windows.

2. ZISTENIE AKTUÁLNEJ VERZIE PROGRAMU vo Vašom prístroji

Stlačte a trvalo držte horné ovládacie tlačidlo. Tlačidlo držte stále stlačené a pripojte prístroj k napájaniu.
Po niekoľkých sekundách sa na displeji krátko objaví nápis P. x

OPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII

3. NÁVOD k PRÍSTROJU SILVER MEDIC® ULTRA
k pRístrojU je dodávAnÝ NÁVOD v TLAČOVEJ podobE VO FORMÁTE A3 - OBOJSTRANNÝ

 generator-rydze-kovy-ultra

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.