STIAHNUŤ AKTUALIZÁCIU P.3

1. AKTUALIZÁCIA PRÍSTROJA ULTRA - PROGRAM P.3
2. ZISTENIE AKTUÁLNEJ VERZIE PROGRAMU VO VAŠOM PRISTROJI


1. PRÍSTROJ ULTRA - AKTUALIZÁCIA P.3

VERZIA OVLÁDACIEHO PROGRAMU P.3 JE PLATNÁ OD 1.5.2019

 • Ak ste už v roku 2018 robili aktualizáciu prístroja, pozrite, či Vám na ploche nezostala ikona programu Silver MEDIC (modrá lyžička). Ak áno, presuňte ju do koša (zmazať).

 • Uložte si na plochu svojho počítača súbor, ktorý sa Vám ponúkne po kliknutí tu:

  Možnosť stiahnuť si zadarmo aktualizáciu P.3 sme po 6mesiacoch ponúkania ukončili. Odkaz bude opäť funkčný až bude k dispozícii novšia verzia programu.

 • Dvojklikom na ikonu aktualizácia otvorte súbor.
  Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke (program je v češtine). Postupne budete niekoľkokrát vyzvaní na potvrdenie voľby kliknutím na nápis "ďalšiu, extract a dokončiť".
  Ak ste postupovali správne, objaví sa na obrazovke malá modrá ikona s našim logom lyžičky.

 • Teraz nutne reštartujte svoj počítač.

 • Dvojklikom kliknite na modrú ikonku SilverMEDIC. Otvorí sa okno s červeným obdĺžnikom.
  Až teraz pripojte k počítaču Váš prístroj Silver MEDIC® ULTRA.
  Jeden koniec programovacieho kábla zasuňte do prístroja zdierka JACK-USB (PLUG-PLAY) až na "doraz" a druhý koniec kábla s koncovkou USB do počítača.
  Vyčkajte 1minútu, než počítač zaregistruje novo pripojené zariadenie.
  Obdĺžnik na obrazovke zmení svoju farbu z červenej na zelenú.

aktualizátor-programu-silvermedic

 • Kliknite myšou na tlačidlo START. Od tohto okamihu už prevedie prístroj celú aktualizáciu sám bez Vašej pomoci.
  Po cca 1minúte sa objaví nápis NAPROGRAMOVÁNO.

 • Ak by sa objavilo akékoľvek chybové hlásenie, stačí počítač ešte raz reštartovať a aplikáciu znovu otvoriť kliknutím na modrú ikonku s lyžičkou.

 • Ak prebehla aktualizácia úspešne, odpojte dátový kábel. Aktualizácia je hotová.
  Súbor, ktorý ste si uložili na plochu, presuňte do koša, prípadne ho môžete celý odinštalovať (štart - ovládacie panely - odinštalovať program Silver MEDIC).

2. ZISTENIE AKTUÁLNEJ VERZIE PROGRAMU vo Vašom prístroji

Stlačte a trvalo držte horné ovládacie tlačidlo. Tlačidlo držte stále stlačené a pripojte prístroj k napájaniu. Po niekoľkých sekundách sa na displeji krátko objaví nápis P.3 (najnovšia verzia ovládacieho programu).
Číslo udáva verziu nainštalovaného programu. Vyššie číslo = novšia verzia programu.
Aktuálna verzia programu: P.3

OPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII


POZNÁMKA
Aktualizačný súbor Silver MEDIC .exe je zašifrovaný a podlieha autorskému zákonu. Súbor sa nedá otvoriť – ak nie je k počítaču pripojený prístroj Silver MEDIC.
Přístroj podporuje aktualizáciu zo všetkých verzií operačného systému Windows.

3. NÁVOD k PRÍSTROJU SILVER MEDIC® ULTRA
k pRístrojU je dodávAnÝ NÁVOD v TLAČOVEJ podobE VO FORMÁTE A3 - OBOJSTRANNÝ

 generator-rydze-kovy-ultra

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.