NEŽIADUCE ÚČINKY

ZNÁME VEDĽAJŠIE ÚČINKY STRIEBRA - RÝDZICH KOVOV


1. KEDY NIE JE LIEČBA KOLOIDNÝM STRIEBROM ALEBO NANOSTRIEBROM VHODNÁ
2. NEŽIADÚCE ÚČINKY KOLOIDÉHO STRIEBRA – NANOSTRIEBRA
3. ARGÝRIA - STRIEBORNÁ CHOROBA (NEZVRATNÁ MODRAVOSŤ POKOŽKY)
4. NEŽIADÚCE ÚČINKY RÝDZEHO ZLATA
4. NEŽIADÚCE ÚČINKY RÝDZEJ PLATINY


Každý produkt dostupný na trhu má na základe spôsobu výroby rozdielnu kvalitu a účinnosť.
Rozhodujúca je kvalita a bezpečnosť produktu, ktorý hodláte použiť.

1. KEDY NIE JE LIEČBA KOLOIDNÝM STRIEBROM ALEBO NANOSTRIEBROM VHODNÁ

 • V čase cieleného intenzívneho slnenia, vrátane použitia "horského slnka" alebo solária.
 • Výrazne znížená funkcia pankreasu, obličiek, pečene, alebo žlčníka.
 • Osoby na dialýze.
 • Pri chemoterapii alebo ožarovaní.
 • Pred plánovaným RTG snímkovaním - röntgen, prerušiť užívanie minimálne 2 dni vopred (neplatí pre úrazové, alebo akútne stavy).
 • Ak lekár, ktorý má Vašu dôveru liečbu aktívnym koloidu neodporučí.
 • Pre osoby, ktoré sa nie sú schopné pre alternatívnu liečbu slobodne rozhodnúť.

 

2. NEŽIADÚCE ÚČINKY KOLOIDÉHO STRIEBRA – NANOSTRIEBRA

 • Dočasné potlačenie prirodzenej bakteriálnej mikroflóry v organizme. Silným antibakteriálnym účinkom aktívneho koloidného striebra  bola v niektorých prípadoch ovplyvnená črevná mikroflóra s následnou zápchou, alebo naopak hnačkou.
 • Zriedkavo sa môže pri dlhodobom užívaní prejaviť aj narušenie (odstránenie) prirodzenej vaginálnej mikroflóry.
 • Pri intenzívnej liečbe koloidnými kovy a po jej skončení - odporúčame použiť prípravky pre obnovu prirodzenej črevnej mikroflóry (doporučované aj po užívaní chemických antibiotík).
  Na obnovu črevnej mikroflóry majú pozitívny vplyv napríklad pivovarské kvasnice (Pangamin), ďalej potom "živý" jogurt apod.

Nezaznamenali sme žiadne nežiaduce reakcie pri súčasnom užívaní antibiotík a aktívneho koloidného striebra alebo nanostriebra Silver MEDIC®.

3. ARGÝRIA - stRIEBORNÁ CHOROBA (NEZVRATNÉ ZMODRANIE POKOŽKY)

Argýria (strieborná choroba) vzniká dlhodobým zanášaním organizmu veľkými nestabilnými časticami striebra, alebo jeho oxidy, ktorých sa už telo nie je schopné samo zbaviť.
Ide o takzvané "zmodranie" pokožky, ktoré je jediným medicínsky popísaným prejavom Argyrie. Prvé popísané prípady sa týkali osôb, ktoré roky pracovali v strieborných baniach. Tam dochádzalo k stálej kontaminácii surovým striebrom a to predovšetkým pokožkou. Touto chorobou bol postihnutý aj muž, ktorý nekvalitným roztokom striebra nahradil na viac ako rok príjem všetkých tekutín.

Argyrie sa ale s prístrojom Silver MEDIC® nemusíte báť

Množstvo striebra, ktoré prístroj do vody počas výroby uvoľní, je neustále merané.
Riadiaca elektronika nedovoluje presýtenie vyrábaného koloidu časticami striebra.

V prípade, že z vody použitej na výrobu nejde kvalitný a bezpečný koloid striebra (zlata) vyrobiť, zastaví prístroj automaticky výrobu (na displeji sa objaví hlásenie).
Plná automatika riadenie – ukončenie na základe výpočtov – záruka vysokej účinnosti a bezpečnosti vyrobeného produktu.

Prístroj Silver MEDIC® uvoľňuje do ultračistej vody nanočastice rýdzich kovov, a to BEZ POUŽITIA kyselín, sódy, soľi, cukru, rôznych činidiel, citrátov a pod.

4. NEŽIADÚCE ÚČINKY RÝDZEHO ZLATA

Aktívne zlato Gold MEDIC stimuluje k regenerácii celý organizmus. Predovšetkým tkanivá, bunky, pokožku a nervovú sústavu.

Ak je organizmus postihnutý niektorým z nižšie uvedených ochorení, je nutné sa najskôr vyliečiť striebrom a až potom začať užívať aktívne zlato.
(Tieto ochorenia je možné odstrániť napríklad za pomoci aktívneho striebra Silver MEDIC®).

Pred použitím ZLATA je nutné najskôr vyliečiť:
 • Plesne (sliznice, nechtové lôžka, medzi-prstné priestory na nohách a pod.).
 • Kvasinkové infekcie (typicky v ústach, na slizniciach a pohlavných orgánoch).
 • Zápaly (zuby, ústna dutina, nezacelené poranenia pokožky a pod.).
 • Prebiehajúce vírusová, alebo bakteriálna infekcia ("prechladnutie").

Pri liečbe zhubných (malígnych) alebo nezhubných (benígnych) nádorov je pred užitím aktívneho zlata potrebná konzultácia s ošetrujúcim lekárom, ktorý má odborné znalosti a Vašu dôveru. Prípadne s odborníkom na alternatívne metódy liečby, ktorý má prehľad o stave vášho ochorenia.

5. NEŽIADÚCE ÚČINKY RÝDZEJ PLATINY

Platina je veľmi ťažký kov s úplne špecifickými vlastnosťami.
Svojou hustotou, odolnosťou voči chemickej oxidácii, hmotnosťou a technológiou možného spracovania sa podobá zlatu.
Pre prácu s elektródami z rýdzej platiny preto používa prístroj Silver MEDIC® rovnakú výrobnú technológiu - ako pri práci s elektródami z rýdzeho zlata.
(Elektródy z rýdzej platiny dodávame v rovnakom priemere a dĺžke ako elektródy z rýdzeho zlata).

Platina je drahý kov, ktorý môže byť vo vyšších dávkach až toxický (jedovatý).
Naopak v nižších dávkach je rýdza platina bezpečná a má hneď niekoľko dobre využiteľných vlastností.

Dôsledne sa preto zoznámte s PLATINA - DÁVKOVANIE

Pri dlhšom užívaní nižších dávok, sa platina liečebne využíva pri nádorových ochoreniach napríklad leukémii. Platina v týchto prípadoch ovplyvňuje tvorbu krviniek, lymfatický systém a rýchlo sa deliace bunky.

Pri užívaní vyšších dávok platiny je nutné byť vždy pod dohľadom v problematike sa orientujícího lekára alebo odborníka, ktorý bude stanovovať postup a dávkovanie.

Nielen s ohľadom na zákony EÚ nebudeme zverejňovať presné postupy dávkovanie pre tieto ochorenia. Ku každému prípadu treba pristupovať individuálne.
Platinu sme zaviedli do sortimentu v roku 2018 na opakovanú žiadosť odborníkov, ktorí používajú našu technológiu Silver MEDIC® pri výrobe produktov striebro a zlato.

Potom čo sme niekoľko prvých sád s platinou dodali zákazníkom sa začal o tento doplnok zvyšovať záujem. Teraz je modul PLATINA už voľne dostupný v sekcii E-SHOP.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.