PREČO POUŽÍVAŤ SILVERMEDIC®

1. MIMORIADNÉ VLASTNOSTI PRÍSTROJA

specialne-technologie-vyroby-riadeny-program-spolehlivy-generator-silvermedic
 

1. MIMORIADNE VLASTNOSTI PRÍSTROJA 

 • Vo vnútri prístroja je mikropočítač, ktorý užívateľovi umožňuje jednoduchú výrobu elektricky aktívnych aj pasívnych produktov.
  Máte tak k dispozícii všetky typy liečebných produktov podľa individuálnej potreby, kedykoľvek to budete potrebovať.

 • Môžete veľmi rýchlo vyrobiť koloidné, nanočiasticové, ionické alebo špeciálne oxidačné striebro. K dispozícii sú aj rozširujúce moduly pre zlato a platinu. Doba výroby 20-100 minút podľa aktuálne zvoleného režimu výroby a dosiahnuté koncentrácie - riadi a vyhodnocuje prístroj automaticky.

 • Odlučujú sa stabilné častice rýdzich kovov bez použitia chémie ako sú - soli, cukry, citráty, činidlá, a podobne.
  Na výrobu sa používa iba drahý kov v podobe dvoch elektród a čistená voda.

 • Riadené "premiešavanie" vo vnútri produktu sa vykonáva dynamickými zmenami elektrických impulzov a zmenou toku ich potenciálov. Premiešavanie si mikropočítač riadi automaticky.
  Prístroj nepoužíva magnetická miešadla (včielky) a podobné pomôcky.
  Vďaka elektronickému premiešavaniu prístrojom je zabezpečené, že v okamihu, kedy to nie je žiaduce sa uvoľňované častice, ktoré sú už elektricky nabité - nedostávajú späť do reakčného priestoru, kde sa aktuálne nabíjajú už iné častice.
  Prístroj tak môže vyrábať aj elektricky aktívne striebro.

 • Strieborné elektródy majú oblúkový tvar. Z prístroja sú vyvedené do vody a oblúkom sa zase vracajú z vody späť do prístroja (nie sú vo vode ukončené). To je dôležité pre výrobu elektricky aktívneho striebra, kedy nedochádza v mieste ukončenia elektródy k zlomu elektrického potenciálu.
  Elektronika tak môže podľa aktuálnej situácie rozhodnúť - z ktorej strany a z akej plochy elektród sa bude drahý kov v danom okamihu riadene odlučovať.

 • Automatická kontrola čistoty použitej vody i prípadného obsahu nedovolených látok.
 • Bezpečnostná poistka proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

 • Prístroj sa jednoducho ovláda len dvoma tlačidlami.
 • Všetky dostupné technológie výroby v jednom prístroji.

 • Voliteľné koncentrácie ppm. Pre striebro je krok po 1 ppm u zlata a platiny po 0,5 ppm.
  Môžete si tak pre daný problém nastaviť vždy tú optimálnu koncentráciu. To u zakúpeného produktu nie je možné. Napríklad medzi koncentráciami 9 a 10 ppm je nečakane veľký rozdiel. Preto odporúčame častejšie koncentrácii 9 ppm.
  Podrobnejšie je to vysvetlené v ďalšej časti stránok na: KONCENTRÁCIA PPM
 • Integrované meradlo koncentrácie zobrazuje počas výroby aktuálne nameranú hodnotu na svetelnom displeji.
 • Unikátny systém merania a výpočtu koncentrácie. Prístroj využíva pri výpočtoch ppm aj teplotný snímač.

 • Pred každou výrobou sa prístroj automaticky prednastaví na odporúčané parametre. Ak nechcete odporúčané hodnoty meniť, nemusíte nič nastavovať a stačí prístroj len pripojiť do napájania (prípadne možno technológiu výroby, alebo koncentráciu meniť len stlačením tlačidla).

 • Prístroj pracuje úplne samostatne a bezhlučne. Koniec výroby prístroj automaticky "ohlási" zvukovým a svetelným signálom.

 • Pomocou priloženého USB kábla možno riadiaci program prístroja (cca 1x ročne) voliteľne aktualizovať, alebo rozšíriť (prístroje sú zákazníkom odosielané vždy s aktuálnou verziou ovládacieho programu).

 • Možnosť výroby kdekoľvek to budete potrebovať. Mimo priloženého napájacieho adaptéra do el. zásuvky, možno prístroj napájať z akéhokoľvek zdroja 12 Volt (zásuvka autozapaľovača, akubatérie, solárny panel a pod.)
  Napájacie káble pre: CESTOVANIE alebo survival a PREPPERS máme v ponuke E-SHOPU.

 •  Veľmi nízka spotreba, typicky 1 Watt.

 • Prístroj je chránený proti prepólovaniu, nedovolene vysokému / nízkemu napätiu i skratu elektród.

 • Je mechanicky vysoko odolný, všetky súčiastky majú dlhú životnosť.

 • Prístroje sa vyrábajú na osadzovacích automatoch a následne prechádza každý prístroj štyrmi stupňami kontroly. Testom všetkých elektronických obvodov (elektro-opticky), kalibrácia integrovaných čidiel, naprogramovanie vnútornej pamäte unikátnym testovacím programom a následná simultánna výroba na testovacom automatu.
  Elektronická časť prístroja sa z dôvodov vysokých požiadaviek na spoľahlivosť (poskytujeme záruku 5 rokov) vyrába v certifikácii ISO. Spoľahlivosť prístroja je pre nás zásadná, pretože veľká časť prístrojov Silver MEDIC® putuje k zákazníkom do mnohých krajín sveta.

 • Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu (autokalibrácia integrovaných čidiel).

 • Nadštandardná záruka 5 rokov aj pre firmy a podnikateľov.

 • Pomôcky pre výrobu, manipuláciu a skladovanie sú štandardne priložené.
  Kompletná sada na: Silver MEDIC® ULTRA

 • Elektródy sú uchytené samosvornými zdierkami a ich nasunutie aj vybratí sa vykonáva len ľahkým tlakom alebo ťahom prstov. Nie sú potrebné žiadne nástroje, náradie, alebo zručnosti.
  Na dodávané elektródy z rýdzich kovov držíme certifikáty rýdzosti aj chemické analýzy.
  Elektródy pre nás dodávateľ vyrába v osobitnom režime valcovaním za studena (materiál sa nežíha).
  Viac v sekcii E-SHOP: PRÍSLUŠENSTVO

 • Pre jednoduché zavedenie do účtovníctva možno fakturovanej položky zlúčiť pod jednotné označenie merací prístroj.

 • Sme platcami DPH, možnosť odpisu DPH pre platcov.

9 rokov na trhu s prístrojom, 12 rokov testov a skúseností, kamenná predajňa, linka zákazníckej podpory.

Sme rýdzo česká firma. Prístroj je vyvinutý a vyrábaný v Českej republike.

Okrem elektronických súčiastok sú našimi dodávateľmi len české firmy. Našimi spolupracovníkmi alebo zamestnanci sú Česi a Slováci. 

Texty nie sú spracované lekárom s akreditáciou Európskej únie a nespĺňajú štandardizované postupy alopatickej medicíny.
Žiadna necertifikovaná metóda liečby chorôb, alebo samoliečba nie je v EÚ schválená.
Uvedené informácie o alternatívnych možnostiach liečby, sú určené predovšetkým majiteľom prístroja Silver MEDIC®, odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne, alebo je študujú.
Texty nie sú zo zákona návodom na používanie, použitie, ani návrhom obchodnej dohody.