PREČO POUŽÍVAŤ SILVERMEDIC®

1. MIMORIADNÉ VLASTNOSTI PRÍSTROJA

specialne-technologie-vyroby-riadeny-program-spolehlivy-generator-silvermedic

Kompletná sada s naprogramovaným prístrojom na:
Silver MEDIC® ULTRA

1. MIMORIADNE VLASTNOSTI PRÍSTROJA

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA Silver MEDIC®
 • Vo vnútri prístroja je mikropočítač, ktorý užívateľovi umožňuje jednoduchú výrobu elektricky aktívnych aj pasívnych produktov.
  Máte tak k dispozícii všetky typy liečebných produktov podľa individuálnej potreby, kedykoľvek to budete potrebovať.

 • Všetky dostupné technológie výroby v jednom prístroji:
  Koloidné-COLLOID, špeciálné-SPECIAL, nanočasticové-NANO

 • Môžete veľmi rýchlo vyrobiť koloidné, nanočiasticové, ionické alebo špeciálne oxidačné striebro.
  K dispozícii sú aj rozširujúce moduly pre zlato a platinu.

  Doba výroby 20-100 minút podľa aktuálne zvoleného režimu výroby a dosiahnuté koncentrácie. 
  Všetko riadi a vyhodnocuje prístroj automaticky.

 • 3 roky ZÁRUKA na prístroj pre súkromníkov.
 • 3 roky bezplatný servis v prípade vady prístroja pre podnikateľov.

MOŽNOSŤ AKTUALIZÁCIE PROGRAMU
 • Prístroj Silver MEDIC® ULTRA má unikátnu schopnosť "učiť sa" nové vlastnosti, alebo priebežne upravovať vyrábané produkty podľa najnovších poznatkov.

  A ako to funguje?
  Zákazník dostane cca 1× za 3 roky e-mail s výzvou, že si môže zdarma rozšíriť, alebo upraviť vlastnosti svojho prístroja.
  Nič sa zložito nenastavuje.
  Stačí prístroj prepojiť USB káblom s Vašim PC. Kábel USB je súčasťou každej súpravy Silver MEDIC®.

  Prístroj si sám do svojej pamäti "stiahne" automaticky nový ovládací program.
  Aktualizácia programu prístroja trvá 1 minútu a je zadarmo.

  Týmto spôsobom možno v prípade potreby na diaľku zmeniť 90 % všetkých vlastností prístroja.
  Ten tak v podstate "nestarne".
  Prístroj umožňuje svojmu majiteľovi používať vždy najdokonalejšie, dostupné technológie.
  Viac na:
  AKTUALIZÁCIA PRÍSTROJA

PLNE RIADENÉ TECHNOLÓGIE VÝROBY
 • Napätie, prúd, frekvenciu, moduláciu aj tvar signálu riadi prístroj automaticky (procesor).

 • Riadené "premiešavanie" vo vnútri produktu sa vykonáva dynamickými zmenami elektrických impulzov a zmenou toku ich potenciálov. Premiešavanie si mikropočítač riadi automaticky.
  Prístroj NEPOUŽÍVA magnetická miešadla (včielky) a podobné pomôcky.

  Vďaka elektronickému premiešavaniu prístrojom je zabezpečené, že v okamihu, kedy to nie je žiaduce sa uvoľňované častice, ktoré sú už elektricky nabité – nedostávajú späť do reakčného priestoru, kde sa aktuálne nabíjajú už iné častice.
  Prístroj tak môže vyrábať aj elektricky aktívne striebro.

 • Odlučujú sa stabilné častice rýdzich kovov bez použitia chémie – ako sú soli, cukry, citráty, činidlá, a podobne.
  Na výrobu sa používa iba drahý kov v podobe dvoch elektród a čistená voda.

 • Prístroj pracuje úplne samostatne a bezhlučne.
  Koniec výroby automaticky "ohlási" zvukovým a svetelným signálom.

  Podrobný článok o práci prístroja, nastavenie výroby, veľkosť častíc, koncentrácia, použitia atď. na:
  VÝROBA KOLOIDU-GENERÁTOR


AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY PRÍSTROJOM
 • Bezpečnostná poistka proti výrobe nebezpečných zlúčenín

 • Silver MEDIC® vykonáva automatickú kontrolu čistoty použitej vody i prípadného obsahu nedovolených látok.

 • Po ukončení testu vody si prístroj ešte zmeria teplotu v mieste výroby a automaticky začne výrobu v najoptimálnejším režime.

  V prípade, že voda obsahuje látky, ktoré by pri výrobe umožňovali vznik nebezpečných zlúčenín, nedovolí automatika výrobu.
  Na displeji sa rozsvieti symbol ERROR – E.2 – kontrolka svieti na červeno a prístroj píska.

  Všetko potrebné o výberu vody pe výrobu:
  VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

PRECÍZNE SPRACOVANIE PRÍSTROJA
 • Elektronická časť prístroja sa vyrába na osadzovacích automatoch ako štvorvrstvová doska plošných spojov.

  Následne prechádza každý prístroj štyrmi stupňami kontroly:
  Testom všetkých elektronických obvodov (elektro-opticky), kalibrácia integrovaných čidiel, naprogramovanie vnútornej pamäte unikátnym testovacím programom a následná simultánna výroba na testovacom automatu.

 • Z dôvodov vysokých požiadaviek na spoľahlivosť (poskytujeme záruku 3 roky) vyrába sa elektronická časť prístroja v certifikácii ISO.
  Spoľahlivosť prístroja je pre nás zásadná, pretože veľká časť prístrojov Silver MEDIC® putuje k zákazníkom do mnohých krajín sveta.
  Viac na:
  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ORIGINÁLNE ELEKTRÓDY
 • Strieborné elektródy majú oblúkový tvar. Z prístroja sú vyvedené do vody a oblúkom sa zase vracajú z vody späť do prístroja (nie sú vo vode ukončené). To je dôležité pre výrobu elektricky aktívneho striebra, kedy nedochádza v mieste ukončenia elektródy k zlomu elektrického potenciálu.

  Elektronika tak môže podľa aktuálnej situácie rozhodnúť – z ktorej strany a z akej plochy elektród sa bude drahý kov v danom okamihu riadene odlučovať.

  Elektródy sú uchytené samosvornými zdierkami a ich nasunutie aj vybratí sa vykonáva len ľahkým tlakom alebo ťahom prstov.
  Nie sú potrebné žiadne nástroje, náradie, alebo zručnosti.

 • Na dodávané elektródy z rýdzich kovov držíme certifikáty rýdzosti aj chemické analýzy.

  Elektródy pre nás dodávateľ vyrába v osobitnom režime valcovaním za studena (materiál sa nežíha).
  Viac v sekcii E-SHOP:
  PRÍSLUŠENSTVO

OPTIMÁLNA KONCENTRÁCIA PRE KVALITNÉ PRODUKTY
 • Unikátny systém merania a výpočtu koncentrácie. Prístroj využíva pri výpočtoch ppm aj teplotný snímač.
 • Integrované meradlo koncentrácie zobrazuje počas výroby aktuálne nameranú hodnotu na svetelnom displeji.

 • Pred každou výrobou sa prístroj automaticky prednastaví na odporúčané parametre.
  Ak nechcete odporúčané hodnoty meniť, nemusíte nič nastavovať a stačí prístroj len pripojiť do napájania (prípadne možno technológiu výroby, alebo koncentráciu meniť len stlačením tlačidla)

 • Voliteľné koncentrácie ppm.
  Pre striebro je krok po 1 ppm u zlata a platiny po 0,5 ppm.
  Môžete si tak pre daný problém nastaviť vždy tú optimálnu koncentráciu.
  To u zakúpeného produktu nie je možné.

  Napríklad – medzi koncentráciami 9 a 10 ppm je nečakane veľký rozdiel. Preto odporúčame častejšie koncentráciu 9 ppm.
  Podrobnejšie vysvetlenie:
  KONCENTRÁCIA PPM

OKAMŽITÁ VÝROBA – VÝBER TECHNOLÓGIE PODĽA KONKRÉTNEJ POTREBY
 • Rýchla výroba, typicky 30minút až 1 hodina (podľa zvoleného režimu výroby).

 • Možnosť výroby kdykoliv a kdekoľvek to budete potrebovať (štandartná výroba, cestovanie, aj pri výpadku el. siete).
  Mimo priloženého napájacieho adaptéra do el. zásuvky, možno prístroj napájať z celej rady alternatívnych zdrojov 12 Volt jednosmerných (9–14,5V).

  Prístroj tak umožňuje výrobu aj v miestach mimo dosahu elektrickej siete.
  Napríklad z ľubovoľnej batérie 12V (zásuvka autozapaľovača, akubatérie, solárny panel a pod.).
  V aute pri kempovaní, alebo v poľných podmienkach POSTAPO sveta.

  Napájacie káble pre: cestovanie alebo survival, preppers máme v ponuke E-SHOPU.


PRÍSTROJ JE KONŠTRUOVANÝ AJ PRE ZÁŤAŽOVÉ PODMIENKY
 • Je chránený proti prepólovaniu, nedovolene vysokému / nízkemu napätiu i skratu elektród.
 • Veľmi nízka spotreba, typicky 1 Watt.

 • Je mechanicky odolný, všetky súčiastky majú dlhú životnosť.
 • Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu (autokalibrácia integrovaných čidiel).

 • Ovláda sa jednoducho iba dvoma tlačidlami.

 • Malý, ľahký, výkonný.

KOMPLETNÁ SADA S NAPROGRAMOVANÝM PRÍSTROJOM
 • Pomôcky pre výrobu, manipuláciu a skladovanie sú štandardne priložené.
  Silver MEDIC® ULTRA
MOŽNOSŤ ODPISU DPH
 • Pre jednoduché zavedenie do účtovníctva je možno fakturované položky zlúčiť pod jednotné označenie "merací prístroj".
  Sme platcami DPH, možnosť odpisu DPH pre platcov.
  3 roky bezplatný servis v prípade vady prístroja Silver MEDIC® pre podnikateľov.

  10 rokov na trhu s prístrojom | 12 rokov testov a skúseností | Kamenná predajňa | Linka zákazníckej podpory

 • Sme rýdzo česká firma. Prístroj je vyvinutý a vyrábaný v Českej republike.
  Okrem elektronických súčiastok sú našimi dodávateľmi len české firmy.
  Našimi spolupracovníkmi alebo zamestnanci sú Česi a Slováci.


Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.