VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

1. VODA PRE VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY
3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY


1.VODA PRE VÝROBU

A. VODA VHODNÁ PRE VÝROBU VŠETKÝCH PRODUKTOV (NANO, KOLOID, ŠPECIAL)

 • ULTRA-ČISTÁ VODA z filtračného zariadenia Silver MEDIC® AQUA – ODPORÚČAME.
  Filtračné zariadenie umožňuje 3 režimy úpravy vody (prepínanie ovládacou páčkou).

   PITNÁ  Kvalitne upravená na denné pitie a prípravu jedla (neobsahuje chlór, nie je zbavená
   dôležitých minerálnych látok).
   DEMINERALIZOVANÁ
   Vhodná na pitie počas liečby rýdzimi kovy, k očiste organizmu a pri hladovke.

   ULTRAČISTÁ  Ideálna na výrobu všetkých typov koloidov a zmesí nanočastíc.
   Vysoká čistota 0 ppm (0,7 µS)! Ponúkame ako príslušenstvo: FILTER NA VODU


 • ČISTENÁ VODA (AQUA PURIFICATA).
  Priemyselne vyčistená voda s mernou elektrickou vodivosťou 0–1 ppm (1–3 µS).
  Ponúkame ako príslušenstvo: VODA PRE VÝROBU-PURIFICATA obal PET

 • VODA DESTILOVANÁ, FILTROVANÁ, AQUA PRO INJECTIONE
  Ak je táto voda náležite vyčistená – je pre výrobu dobre použiteľná. Voda by mala mať mernú elektrickú vodivosť 0–1 ppm (1–3 µS).
  Dostupnosť: Lekáreň, individuálna príprava.Univerzálny vodný filter
s chrómovaným výdajným kohútikom

Ultračistá + Pitná + Demineralizovaná


Čistená voda
1 000 ml – PLAST


univerzalny-vodny-filter- voda-na-vyrobu-obal-plast-objem-1000ml


Čistota použitej vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnosť vyrobeného produktu.

B. VODA KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ
 • NEUPRAVENÁ VODA Z PRÍRODNÉHO ZDROJA, VODOVODU, PREVARENÁ VODA
  Nevyčistená voda obsahuje najrôznejšie látky, minerály, soli, alebo i chemikálie.
  Pre výrobu koloidov aj nanočastíc sa musí používať len voda z ktorej boli tieto látky odstránené.


 • DESTILOVANÁ VODA PRE TECHNICKÉ ÚČELY
  Na technické účely sa na trhu ponúka voda označovaná ako "Destilovaná" a to aj napriek tomu, že destilovaná nie je.
  Jej chemická čistota je v porovnaní so skutočne destilovanou vodou nevyhovujúca.
  Na technické účely sa navyše taká voda zvyčajne balí do nevhodných plastových obalov.


2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY PRÍSTROJOM

Prístroj Silver MEDIC® vykonáva automatickú detekciu použitej vody i prípadného obsahu nedovolených látok.
Vodu, ktorá nie je na výrobu koloidu použiteľná prístroj odhalí a výrobu automaticky zastaví (zvuková a svetelná signalizácia).

TECHNOLÓGIE Silver MEDIC® – Bezpečnostná ochrana proti výrobe nebezpečných zlúčenín.
Nemôže sa Vám teda stať, že by ste omylom vyrábali koloid z nekvalitnej "znečistené" vody.

3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY?

Ku kontrole čistoty neznámej vody ponúkame meradlo koncentrácie (ppm).
Voda pre výrobu by mala mať čistotu (mernú elektrickú vodivosť) v rozsahu 0–1 ppm (0–3 µS).

ČISTOTU VODY ZMERÍ AUTOMATICKY PRÍSTROJ NA ZAČIATKU KAŽDEJ VÝROBY. Pokiaľ bude čistota nevyhovujúca, nedovolí výrobu (zvukové a svetelné znamenie). Ochrana užívateľa pred výrobou nebezpečných zlúčenín.

Texty nie sú spracované lekárom s akreditáciou Európskej únie a nespĺňajú štandardizované postupy alopatickej medicíny.
Žiadna necertifikovaná metóda liečby chorôb, alebo samoliečba nie je v EÚ schválená.
Uvedené informácie o alternatívnych možnostiach liečby, sú určené predovšetkým majiteľom prístroja Silver MEDIC®, odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne, alebo je študujú.
Texty nie sú zo zákona návodom na používanie, použitie, ani návrhom obchodnej dohody.