VODA VHODNÁ PRE VÝROBU

1. VODA PRE VÝROBU
2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY
3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY


1.VODA PRE VÝROBU

A. VODA VHODNÁ PRE VÝROBU VŠETKÝCH PRODUKTOV (NANO, KOLOID, ŠPECIAL)

 • ULTRA-ČISTÁ VODA z filtračného zariedenia – Silver MEDIC® AQUA – ODPORÚČAME.

  Filtračné zariadenie umožňuje 3 režimy úpravy vody (prepínanie ovládacou páčkou):
  1. PITNÁ
  Kvalitne upravená na denné pitie a prípravu jedla (neobsahuje chlór, nie je zbavená dôležitých minerálnych látok).
  2. DEMINERALIZOVANÁ
  Vhodná na pitie počas liečby rýdzimi kovy, k očiste organizmu a pri hladovke.

  3. ULTRAČISTÁ Ideálna na výrobu všetkých typov koloidov a zmesí nanočastíc.
  Vysoká čistota 0 ppm (0,7 µS)!

Kompletne zložené filtračné zariade dodávame vrátene výdajného chromového kohútika (kvalitná voda pitná alebo demineralizovaná) a samostatný vývod s ventilom pre výdaj ultračistej vody.
FILTER NA VODU

 • VYSOKO ČISTENÁ – ULTRAČISTÁ VODA Silver MEDIC®
  S mernou elektrickou vodivosťou 0 ppm (1 µS).
  Určené len pre majiteľov prístroja.

  Ponúkame ako príslušenstvo: objem 1000 ml, obal potravinársky plast – PET.
  ULTRAČISTÁ VODA NA VÝROBU

 • VODA DESTILOVANÁ, FILTROVANÁ
  Ak je táto voda náležite vyčistená – je pre výrobu dobre použiteľná.
  Voda by mala mať mernú elektrickú vodivosť 0–1 ppm (1–3 µS).

  Dostupnosť: Lekáreň, individuálna príprava.


Univerzálny vodný filter – Silver MEDIC® AQUA
s chrómovaným výdajným kohútikom

Vydáva:
VODA Pitná nebo Demineralizovaná + Ultračistá

Vysoko čistená
ultračistá voda
Silver MEDIC® AQUA
1 000 ml
obal potravinarsky plast (PET)

Voda na pití i ultračistá na výrobu koloid, nano, silvermedic ultracista-voda-pre-vyrobu-koloidu-nano-special-silvermedic


Čistota použitej vody má zásadný vplyv na kvalitu a účinnosť vyrobeného produktu.

B. VODA KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ
 • NEUPRAVENÁ VODA Z PRÍRODNÉHO ZDROJA, VODOVODU, PREVARENÁ VODA
  Nevyčistená voda obsahuje najrôznejšie látky, minerály, soli, alebo i chemikálie.
  Pre výrobu koloidov aj nanočastíc sa musí používať len voda z ktorej boli tieto látky odstránené.

 • DESTILOVANÁ VODA PRE TECHNICKÉ ÚČELY
  Na technické účely sa na trhu ponúka voda označovaná ako "Destilovaná" a to aj napriek tomu, že destilovaná nie je.
  Jej chemická čistota je v porovnaní so skutočne destilovanou vodou nevyhovujúca.
  Takáto voda sa zvyčajne balí do takých typov plastových obalov, ktoré vyhovujú len na technické účely.

2. AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY POUŽITEJ VODY PRÍSTROJOM

 • Prístroj Silver MEDIC® vykonáva automatickú detekciu použitej vody i prípadného obsahu nedovolených látok.
  Vodu, ktorá nie je na výrobu koloidu použiteľná prístroj odhalí a automaticky výrobu zastaví (zvuková a svetelná signalizácia).

 • TECHNOLÓGIE Silver MEDIC® – Bezpečnostná ochrana proti výrobe nebezpečných zlúčenín.
  Nemôže sa Vám teda stať, že by ste omylom vyrábali koloid z nekvalitnej "znečistené" vody.

3. AKO SI ZMERAŤ ČISTOTU VODY?

 • Ku kontrole čistoty neznámej vody ponúkame meradlo koncentrácie (ppm).
  Voda pre výrobu by mala mať čistotu (mernú elektrickú vodivosť) v rozsahu 0–1 ppm (0–3 µS).

  ČISTOTU VODY ZMERÍ AUTOMATICKY PRÍSTROJ NA ZAČIATKU KAŽDEJ VÝROBY.
  Pokiaľ bude čistota nevyhovujúca, nedovolí výrobu (zvukové a svetelné znamenie).
  Ochrana užívateľa pred výrobou nebezpečných zlúčenín.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.