TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
2. PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE


1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Každý vyrobený kus prechádza štyrmi stupňami kontroly a testom všetkých elektronických obvodov (elektro-opticky), kalibrácia integrovaných čidiel, naprogramovanie vnútornej pamäte unikátnym testovacím programom a následná simultánna výroba na testovacom automatu.

ROZMERY: 10 x 7 x 2 cm (zaoblená hliníková krabička)
   
HMOTNOSŤ: 150 gramov
   
NAPÁJANIE: Mini napájací 12V adaptér do zásuvky (alternatívne aj z iného zdroja 12 Volt)
   
SPOTREBA: 1 Watt (typická)
   
TEPLOTA: Odporúčaná teplota pre výrobu 18–35°C (optimálna 20-25°C)
   
DOBA VÝROBY: 10–100 minút (typická doba výroby 30 minút)
   
OBJEM VÝROBY: 150 ml pre aktívny aj pasívny produkt. Postačuje pre súčasnú liečbu až 10 osob.
   
TECHNOLÓGIE: Voliteľne – KOLOIDNÁ, NANOČASTICOVÁ, IONICKÁ, PASÍVNA, OXIDAČNÁ

 

 • Prístroj je plne automatický a pracuje samostatne a bezhlučne.
 • V prístroji nie sú žiadne pohyblivé diely ani chúlostivé súčiastky.

 • Všetky komponenty majú vysokú mechanickú i časovú odolnosť.
 • Do prístroja neboli inštalované technológie ani programy s cieľom úmyselného skrátenia životnosti výrobku (NO auto destruct).

 • Elektronická časť prístroja je kvôli vysokým nárokom na spoľahlivosť vyrábaná v certifikácii:
  CE Europe conformity / ČSN EN ISO 9001:2016 / TÜV SÜD Quality / Pb free.

 • Na prístroj Silver MEDIC® poskytujeme záruku 5 let. Prístroj je možné zdarma priebežne aktualizovať.

 • Program na ovládanie prístroja je uložený do pamäte, kde zostáva uchovaný bez ohľadu na čas, alebo prítomnosť napájacieho napätia.

 • 12 rokov skúseností, prístroj na trhu už 9 rokov, 5 rokov záruka, poradenstvo a podpora výrobcu, (aktualizácia) zadarmo. Přístroj je možné zdarma průběžně aktualizovat.

 

2. PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE – PRÍSTROJ Silver MEDIC®

 • Je kompletne vyvinutý a vyrábaný v Českej republike.

 • Elektronická časť prístroja sa vyrába na osadzovacích automatoch ako štvorvrstvová doska plošných spojov, na ktoré je presne osadené 207 spoľahlivých a starostlivo zvolených súčiastok.

 • Každý vyrobený kus prechádza štyrmi stupňami kontroly a testom všetkých elektronických obvodov (elektro-opticky), kalibrácia integrovaných čidiel, naprogramovanie vnútornej pamäte unikátnym testovacím programom a následná simultánna výroba na testovacom automatu.
 • Program prístroja plne zohľadňuje nelinearitu výroby koloidných aj nanočasticových kovov.

 • Vykonáva automatickú kontrolu použitej vody pre výrobu.
 • Má bezpečnostnú ochranu proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

 • Integrované meradlo koncentrácie "ppm" so zobrazením na displeji.
 • Premiešavanie častíc vo vnútri vyrábaného koloidu je zaisťované elektronicky.

 • Prístroj vykonáva kontrolu vyrábaného produktu nepretržite (minimálne rastrovanie 2x za minútu).
 • Možno ho napájať z celej rady alternatívnych zdrojov 12 Volt jednosmerných (9–14,5 V).

 • Napätie pre elektródy je vnútri prístroja zvyšované bezhlučným napäťovým meničom s progresívnym riadením a to až na štvornásobok napätia vstupného.
 • Nepotrebuje sieťovú sínusoidu 50 Hz z rozvodnej siete, ako iné prístroje.

 • Je chránený proti prepólovaniu napájacieho napätia, podpätiu, prepätiu aj skratu.
 • Okolitú teplotu v mieste výroby sníma prístroj integrovaným snímačom.
  Teplota vo vnútri nádobky je vyhodnocovaná automatickým prepočtom rýchlostne-vodivostných konštánt.

 • Napätie, prúd, frekvenciu, moduláciu aj tvar signálu riadi prístroj automaticky (procesor).
 • Pre možnosť aktualizácie je vybavený automatickým vysokorýchlostným rozhraním USB.

 • Prístroj SILVER MEDIC® je komplexne riadený a ovládaný výkonným mikroprocesorom triedy PIC s trvalou i prevádzkovou zálohou pamäte pre prípad výpadku napájania.

 • Dodávané originálne elektródy z rýdzeho striebra (99,99% Ag) Silver MEDIC® boli vyrobené na individuálnu zákazku "tvrdým" ťažením a neboli počas výroby ani dodatočne žíhané. Strojové tvarovanie elektród sa vykonáva za studena.
  Elektródy si preto aj napriek tomu, že majú malý priemer (2 mm), zachovávajú veľkú pružnosť a vysokú pevnosť.
  Na dodávané elektródy držíme certifikát priemyselnej akosti a chemické analýzy.

Texty nie sú spracované lekárom s akreditáciou Európskej únie a nespĺňajú štandardizované postupy alopatickej medicíny. Žiadna necertifikovaná metóda liečby chorôb, alebo samoliečba nie je v EÚ schválená.
Uvedené informácie o alternatívnych možnostiach liečby, sú určené predovšetkým majiteľom prístroja Silver MEDIC®, odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne, alebo je študujú.
Texty nie sú zo zákona návodom na používanie, použitie, ani návrhom obchodnej dohody.