TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
2. PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE


nanostriebro-koloidne-striebro-kvalitna-vyroba-silver-medic-ultra
obr. Pohľad na ovládaciu klávesnicu prístroja


1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


ROZMERY

10×7×2 cm (zaoblená hliníková krabička)
   
HMOTNOSŤ 150 gramov
   
NAPÁJANIE Mininapájací 12V adaptér do zásuvky (alternatívne aj z iného zdroja 12Volt)
   
SPOTREBA 1 Watt (typická)
   
TEPLOTA Odporúčaná teplota pre výrobu 18–35 °C (optimálna 20-25 °C)
   
DOBA VÝROBY 10–100 minút (typická doba výroby 30 minút)
   
OBJEM VÝROBY 150 ml pre aktívny aj pasívny produkt. Postačuje pre súčasnú liečbu až 10 osob.
   
TECHNOLÓGIE Voliteľne KOLOIDNÁ, NANOČASTICOVÁ, IONICKÁ, PASÍVNA OXIDAČNÁ a "HOMEOPATICKÁ"

ELEKTRONICKÁ ČASŤ PRÍSTROJA SA VYRÁBA NA OSADZOVACÍCH AUTOMATOCH:
 • Ako štvorvrstvová doska plošných spojov, na ktoré je presne osadené 207 spoľahlivých a starostlivo zvolených súčiastok.

 • Každý vyrobený kus prechádza štyrmi stupňami kontroly a testom všetkých elektronických obvodov (elektro-opticky), kalibrácia integrovaných čidiel, naprogramovanie vnútornej pamäte unikátnym testovacím programom a následná simultánna výroba na testovacom automatu.

 • Program prístroja plne zohľadňuje nelinearitu výroby koloidných aj nanočasticových kovov.

 • Prístroj je plne automatický a pracuje samostatne a bezhlučne.
 • V prístroji nie sú žiadne pohyblivé diely ani chúlostivé súčiastky.
 • Všetky komponenty majú vysokú mechanickú i časovú odolnosť.

 • Premiešavanie počas výroby je riadeno elektronicky. Nie sú nutné žiadné mechanické „pomôcky“ alebo zásahy užívateľa.
 • Do prístroja neboli inštalované technológie ani programy s cieľom úmyselného skrátenia životnosti výrobku (NO auto destruct).

 • Vzhľadom k vysokým nárokom na spoľahlivosť je elektronická časť prístroja vyrábaná v certifikácii:
  CE Europe conformity / ČSN EN ISO 9001:2016 / TÜV SÜD Quality / Pb free.

 • Na prístroj Silver MEDIC® poskytujeme záruku 3 roky. Prístroj je možné zdarma priebežne aktualizovať.
 • Program na ovládanie prístroja je uložený do pamäte, kde zostáva uchovaný bez ohľadu na čas, alebo prítomnosť napájacieho napätia.

 • 14 rokov skúseností, prístroje na trhu už 10 rokov. 3 roky ZÁRUKA na prístroje pre súkromníkov, 3 roky bezplatný servis v prípade vady prístroja pre podnikatelov. Poradenstvo a podpora výrobcu (aktualizácia) zadarmo.


CHYBOVÉ HLÁSENIE – DISPLEJ

Ozýva sa neprerušovaný tón, kontrolka červeno bliká, na displeji svieti symbol E (error):
INFO–SVETELNÝ DISPLEJ
E.1
Elektródy nie sú zasunuté (prepojené) podľa Návodu.

E.2
NEVYHOVUJÚCA ČISTOTA VODY
Automatika odhalila vo vode nedovolený obsah látok, ktoré by sa pri výrobe premenili na nežiaduce, alebo aj nebezpečné zlúčeniny. Voda napríklad obsahuje rozpustené soli, vápnik, chlór a pod.

Výroba preto nebola z bezpečnostných dôvodov povolená.
Na ďalšiu výrobu znovu umyte kadičku a elektródy. Vodu nahraďte dostatočne vyčistenú.


Pokiaľ používate filter Silver MEDIC® AQUA je potrebné vymeniť patrónu „C“ (E-shop, PRÍSLUŠENSTVO).


VÝPADOK NAPÁJACIEHO NAPÄTIA (dlhšie ako 1 minúta) počas výroby.
Znovu umyte nádobku aj elektródy. Nalejte novú vodu, výrobu opakujte.

E.3
Bola prekročená maximálna doba výroby.

E.4
Neštandardný priebeh výroby. Ukončené z bezpečnostných dôvodov. Výrobu opakujte.

Význam chybových hlásení je uvedený v Návode, ktorý je súčasťou každej predajnej sady s prístrojom.

3. PODROBNÉ INFO

 • Je kompletne vyvinutý a vyrábaný v Českej republike.

 • Prístroj SILVER MEDIC® je komplexne riadený a ovládaný výkonným mikroprocesorom triedy PIC s trvalou i prevádzkovou zálohou pamäte pre prípad výpadku napájania.

 • Elektronika prístroja je umiestnená do odolnej hliníkovej krabičky s eloxovanou úpravou. Na krabičku sa po opracovaní na CNC nataví klávesnica s priehľadovým otvorom pre displej a multi-farebnou LED kontrolkou.
  Spodná časť krabičky je opatrená výliskom so samosvornými zdierkami pre uchytenie elektród a na ukotvenie prístroja k okraju výrobnej kadičky.
  V ľavej bočnici je otvor pre pripojenie prístroja do siete.
  V pravej bočnici konektor pre pripojenie k PC (USB).

AUTOMATICKÁ KONTROLA ČISTOTY VODY PRÍSTROJOM
 • Pred začatím výroby sa prístroj niekoľko sekúnd správa podobne ako spektrometer. Z jednej striebornej elektródy vyšle do vody presne definovaný signál a následne na druhej striebornej elektróde zmeria jeho skreslenie po priechode vodou vo výrobnej nádobke.

  Podľa skreslenie signálu určí prístroj behom sekundy automaticky čistotu použitej vody a obsah zvyškových látok, ktoré by mohli ovplyvniť výrobu.
  Namerané hodnoty čistoty vody a prípadný obsah zvyškových látok – ako je napríklad chlór, vápnik, horčík, mangán, zinok a podobne – prístroj automaticky vyhodnotí.

  Po ukončení testu vody si prístroj ešte zmeria teplotu v mieste výroby a automaticky začne výrobu v najoptimálnejším režime.

 • V prípade, že voda obsahuje látky, ktoré by pri výrobe umožňovali vznik nebezpečných zlúčenín - zastaví automatika prístroj ešte pred spustením vlastnej výroby.
  Na displeji sa rozsvieti symbol error – E.2 – kontrolka svieti na červeno a prístroj píska.

 • Táto technológia zaisťuje užívateľovi prístroja bezpečnosť a umožňuje prístroju Silver MEDIC® vyrábať aktívne produkty ako elektro-nábojové striebro, zlato, alebo platinu.

 • Automatická bezpečnostná poistka proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

 • Integrované meradlo koncentrácie "ppm" so zobrazením na displeji.
 • Premiešavanie častíc vo vnútri vyrábaného produktu je zaisťované elektronicky.
 • Prístroj vykonáva kontrolu vyrábaného produktu nepretržite (minimálne rastrovanie 2× za minútu).

 • Okrem priloženého napájacieho adaptéra ho možno napájať z celej rady alternatívnych zdrojov 12Volt jednosmerných (9–14,5 V).
  Prístroj tak umožňuje výrobu aj v miestach mimo dosahu elektrickej siete.
  Napríklad z ľubovoľnej batérie 12V, v aute pri kempovaní, alebo v poľných podmienkach POSTAPO sveta.

 • Napätie, prúd, frekvenciu, moduláciu, tvar signálu, smer prúdu aj pretoky potenciálov riadi prístroj automaticky (procesor).
 • Napätie pre elektródy je vnútri prístroja zvyšované bezhlučným napäťovým meničom s progresívnym riadením a to až na štvornásobok napätia vstupného.

 • Prístroj pre svoju prácu nepotrebuje sieťovú sínusoidu 50 Hz z rozvodnej siete, ako iné prístroje.
 • Je chránený proti prepólovaniu napájacieho napätia, podpätiu, prepätiu aj skratu.

 • Okolitú teplotu v mieste výroby sníma prístroj integrovaným snímačom.
 • Teplota vo vnútri nádobky s vodou je vyhodnocovaná automatickým prepočtom rýchlostne-vodivostných konštánt.

MOŽNOSŤ AKTUALIZÁCIE SOFTWARE PRÍSTROJE
 • Pre možnosť aktualizácie je vybavený plne automatickým vysokorýchlostným rozhraním USB. (Nič sa nenastavuje).
  Automatická aktualizácia na diaľku trvá 1 minútu a umožňuje v prípade potreby úplne zmeniť viac ako 90 % parametrov prístroja i vyrábaných produktov (striebro, zlato, platina).

ELEKTRÓDY
 • Dodávané originálne elektródy z rýdzeho striebra (99,99 % Ag) Silver MEDIC®, boli vyrobené na individuálnu zákazku "tvrdým" ťažením a neboli počas výroby ani dodatočne žíhané.
  Strojové tvarovanie elektród sa vykonáva za studena.
  Elektródy si preto aj napriek tomu, že majú malý priemer (2 mm), zachovávajú veľkú pružnosť a vysokú pevnosť.

  Na dodávané elektródy držíme certifikát priemyselnej akosti a chemické analýzy.

  Viacej na:
  PREČO POÚŽÍVAŤ Silver MEDIC®


  Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
  Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
  Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
  Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov
  nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.