VÝROBA KOLOIDU – GENERÁTOR

UNIVERZÁLNY PRÍSTROJ – Silver MEDIC® ULTRA – NA VÝROBU KOLOIDNÉHO AJ NANOČASTICOVÉHO STRIEBRA (ZLATA, PLATINY)

1. JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE PRÍSTROJA
2. VOLITEĽNÉ TECHNOLÓGIE COLLOID-NANO-SPECIAL
3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY PRÍSTROJOM

4. JEDNODUCHÉ NASTAVENIE VÝROBY

5. VÝHODY VLASTNEJ VÝROBY


1. JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE PRÍSTROJA

Silver MEDIC® je malý univerzálny prístroj s veľkosťou 10×7×2 cm, ktorý umožňuje jednoduchú výrobu koloidného, nanočásticového a špeciálne vyrobeného striebra.
Prístroj vie pracovať aj s elektródami z rýdzeho zlata a platiny (samostatné príslušenstvo, výrobné technológie pro kovy Au, Pt).

 • Plná automatika riadenia
 • Integrované meradlo koncentrácie ppm
 • Bezpečnostná poistka proti výrobe nebezpečných zlúčenín
 • Možnosť aktualizácie a rozšírenie programu prístroja z nášho webu zadarmo.

PRE KAŽDÚ Z TECHNOLÓGIÍ (COLLOID, SPECIAL, NANO) POUŽÍVA PRÍSTROJ ODLIŠNÝ SPÔSOB VÝROBY

domaca-vyroba-nanostriebro-koloid-alebo-special-profesionalne-silvermedic-ultra
obr. Snadné ovládanie prístroja – dotyková klávesnica


Kompletná sada s prístrojom na e-shop:
Silver MEDIC® ULTRA

SADA OBSAHUJE

VŠETKO pre okamžitú výrobu, manipuláciu aj aplikáciu koloidného, nanočásticového alebo špeciálneho striebra.
Ako samostatný doplnok je možné k prístroju kedykoľvek dokúpiť aj sadu na "výrobu" zo zlata alebo platiny.

OVLÁDANIE LEN POMOCOU DVOCH PLASTICKÝCH TLAČIDIEL
Stiskom horného tlačidla Zmeníte výrobnú technológiu. Koloidné, nanočasticové, alebo špecialné striebro.
Stiskom spodného tlačidla Zmeníte požadovanú koncentráciu ppm.

 

VYBRANÚ TECHNOLÓGIU ZOBRAZUJE FARBA SVETELNEJ KONTROLKY
COLLOID SPECIAL NANO


POSTUPNÝ RAST KONCENTRÁCIE SA ZOBRAZUJE NA DISPLEJI

Vyrobená dávka 150 ml. Sklenená výrobná kadička a 150ml skladovacie f'laštičky sú súčasťou sady Silver MEDIC®.
Toto množstvo zaisťuje pri odporúčanom dávkovaní (a vzhľadom k rýchlej výrobe) súčasnú liečbu aj viac ako 10 osôb.

VŠETKY REŽIMY VÝROBY SU PLNE RIDANÉ, OPTIMALIZÁCIA PRE ČO NAJVYŠŠIU ÚČINNOSŤ PRODUKTU

Prístrojom Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) STRIEBRO (ZLATO, PLATINA) nemožno svojou kvalitou a účinnosťou porovnávať s rovnako koncentrovaným roztokom vyrábaným neriadenou technológiou.

2. VOLITEĽNÉ TECHNOLÓGIE

Pred každou výrobou si môžete zvoliť technológiu, ktorá Vám najviac vyhovuje, alebo Vám bola pre konkrétny zdravotný problém odporučená.
Prípadne sa technológie – NANO, SPECIAL I., SPECIAL II., COLLOID – počas užívania kombinujú (napríklad pri pľúcnych infekciách, alebo pri chronických ochorení).

KOLOIDNÉ STRIEBRO (aktÍvnE)

COLLOID   Koncentrácia 1–18 ppm / Odporúčaná 9 ppm / Typická doba výroby 10-30 minút

Pri výrobe koloidu sa riadene odlučujú častice v typickej veľkosti okolo 1–50 nanometrov.
Väčší rozptyl veľkosti častíc zaisťuje produktu širšie pole pôsobnosti.
Koloid je pripravený na použitie po 1 hodine po vyrobení, kedy u neho dôjde k požadovanej premene
vnútornej štruktúry a vznikne aktívny koloid čírej až zlatistej farby.

POUŽITIE:
Nachladnutie, angína, infekcie horných aj dolných dýchacích ciest, dutín, tráviaceho traktu, pohlavných
orgánov, pokožky, očné infekcie a iné. Popáleniny I. a II. stupňa. U chronických ochorení sa po prestávke v užívaní koloidu obvykle užíva ešte nanostriebro (NANO). Viac na DÁVKOVANIE
   

 

"HOMEOPATICKÉ" STRIEBRO (aktívne)


SPECIAL

I.
  Koncentrácia 1 ppm / Typická doba výroby 70 minút

Cielene je odlučované len malé množstvo rýdzeho kovu – pravažne takzvane ióny, atómy a stopy.
Prístroj vytvára vo vnútri vyrábaného produktu pulzujúce elektrické pole.

POUŽITIE:
Očista organizmu a ako udržiavacia dávka po úspešnom preliečení vážnych ochorení s postihnutím nervovej sústavy (borélie) apod. Viac na: DÁVKOVANIE

 

OXIDAČNÉ STRIEBRO (PASÍVNE)


SPECIAL

II.

Koncentrácia 8 ppm / Doba výroby 90 minút

Elektricky PASÍVNE striebro má okrem pasivity aj riadene dodaný určitý podiel oxidov striebra.


POUŽITIE:
Ťažšie pľúcne a prieduškové infekcie, chronické bakteriálne ochorenie (napr. CHOCHP).
Respiračné vírusy. Optimalizované tiež pre inhaláciu. Viac na: DÁVKOVANIE

 

NANO STRIEBRO (aktÍVNE)

NANO   Koncentrácia v rozsahu 1–10 ppm / Odporučaná 8 ppm / Typická doba výroby 10-30 minút

Riadene sa odlučujú stabilné častice striebra s veľkosťou okolo 1nanometra.
Preniká hlboko do organizmu a nervovej sústavy.

Nanostriebro sa už od koncentrácie 1ppm vyrába inou technológiou ako koloid a má preto na rozdiel od koloidu inú štruktúru i vlastnosti.

POUŽITIE:
Predovšetkým na bakteriálne a vírusové ochorenia (na respiračné vírusy SPECIAL II.), ďalej pak na opary, nervovú sústavu, kĺby, hlboké kožné infekcie,
ostatné choroby kože, paradentóza, zubné zákroky, popáleniny od slnka, borelióza (použitie v kombinácii s koloidom) a iné. Viac na: DÁVKOVANIE
ako-vyzeraju-produkty-nano-koloid-special-I-special-II-technologia-silvermedic-ultra
obr. Rôzne odtiene zafarbenie podľa zvoleného režimu výroby

ZDAJÚ SA VÁM UVEDENÉ KONCENTRÁCIE PPM NIŽŠIE, AKO OBVYKLE PONÚKANÉ NA TRHU?

Tak to ale v skutočnosti nie je:
Aktívny produkt vyrobený riadenou technológiou Silver MEDIC® nemožno porovnávať s pasívnymi roztokmi s udaným vysokým ppm.
Pasívny roztok (neriadená technológia) s uvedeným sýtením napr. 40 ppm, nedosahuje účinnosti reálnej koncentrácie 8 ppm u aktívneho produktu.

Z tohto dôvodu je nami odporúčané optimálne dávkovanie pre väčšinu ťažkostí 8 (alebo 9 ppm), aj keď je možné nastaviť užívateľom prístroj na výrobu až 18ppm, podľa typu zvolenej technológie.

VYŠŠIE PPM NEZNAMENÁ, že bolo na požadované miesto v organizme dodané väčšie množstvo účinnej látky.

V prípade požiadavky na väčšie množstvo striebra v organizme – zvyšujeme podávané množstvo (objem), nie koncentráciu (ppm).

Pri správne zvolené koncentrácii sú aktívne častice Silver MEDIC® ideálne uchytené v kryštalickej štruktúre vody a sú tak optimálne prispôsobené pre konkrétne využitie.
Ultračistá voda, z ktorej sa koloidné striebro alebo nanostriebro vyrába, navyše významne riedi krv a uľahčuje tak časticiam prestup hlboko do organizmu a nervovej sústavy.

Tieto schopnosti vyrobený produkt stráca ak sa vyberie úplne nevhodná koncentrácia, alebo bol výrobok po vyrobení dodatočne riedený vodou.
Riedením sa narušujú dôležité elektrochemické väzby medzi časticami a molekulami vody, ktoré sa počas výroby vytvorili.

Zlievaním jednotlivo vyrobených dávok do väčšej nádoby sa narušuje zámerne vytvorená elektronábojová väzba.

Podrobnejšie:
ČO JE NANO, KOLOID, ION, MONOATOMICKÉ
Podrobnejšie:
KONCENTRÁCIA PPM

3. AUTOMATICKÁ KONTROLA VODY pRístrojOm

VÝROBA JE PO CELÚ DOBU RIADENÁ A KONTROLOVANÁ

Pri výrobe vzniká veľké množstvo aktívnych častíc a je potlačená tvorba zhlukov.
Pred každou výrobou sa automaticky kontroluje použitá voda. Je tak zaručené, že bude vyrobený produkt bez obsahu nebezpečných látok, ktoré vznikajú pri použití nedostatočne vyčistenej vody.

Prístrojom Silver MEDIC® vyrobené (elektro-nábojové) STRIEBRO (ZLATO, PLATINA) nemožno svojou kvalitou a účinnosťou porovnávať s rovnako koncentrovaným roztokom vyrábaným neriadenou technológiou.

VŠETKY REŽIMY VÝROBY SÚ PLNE RIADENÉ A OPTIMALIZOVANÉ PRE ČO NAJVYŠŠIU ÚČINNOST

Uvoľňované častice sa počas výroby potencujú (nabíjajú). Odlúčené častice sú stabilne oddelené od seba a stávajú sa dočasnými nosičmi liečebno využiteľné elektro-nábojovej väzby.
Takto nabité častice drahých kovov prenikajú ľahko pokožkou i sliznicami.

KVALITNÉ RIADENIE VÝROBY MÁ ZÁSADNÝ VPLYV na kvalitu vznikajúcich produktov.

4. JEDNODUCHÉ NASTAVENIE VÝROBY

PRÍPRAVA VÝROBY
1. Naplňte výrobnú nádobku po hornú rysku vodou lekárenskej čistoty
2. Zasuňte elektródy do prístroja
3. Nasaďte prístroj na nádobku
4. Zapojte adaptér do siete
5. Môžete si zmeniť prednastavenú technológiu alebo koncentráciu
 
VŠETKO OSTATNÉ UŽ RIADÍ PRÍSTROJ SÁM – UKONČENIE VÝROBY PROVEDE NA ZÁKLADE MERANIA.


aktivne-nanostriebro-zlato-platina-koloid-len-s pristrojom-silverrmedic-ultra
obr. Pracovná pozícia prístroja

UKONČENIE VÝROBY PRÍSTROJOM

Kontrolka bliká, ozýva sa prerušovaný tón. (Zvukové znamenie je možné pred začatím výroby vypnúť).

1. Vytiahnite prístroj s elektródami z nádobky
2. Odpojte napájací adaptér od elektrickej siete

 

5. VÝHODY VLASTNEJ VÝROBY PRÍSTROJOM Silver meDIC®

V prípade ochorenia, alebo krízové situácie máte ihneď podstatnú výhodu vlastného zdroja liečivá.
Vyrobíte si jednoducho kedykoľvek kvalitné, elektricky aktívne produkty s ojedinelými vlastnosťami.

 • Navolíte si koloidné, špeciálne alebo nanočasticové striebro (zlato, platina) podľa aktuálnej potreby.
 • Vyrobený produkt neobsahuje chemikálie.
 • Nebol nevhodne, alebo dlhodobo uskladnený.
 • Neprišiel pri transporte do styku s elektromagnetickým poľom (zasielanie poštou).
 • Nebol ožarovaný laserom atď.
 • Vyrábate okamžite, kedykoľvek je to potrebné.
 • Sami viete, čo si skutočne vyrobíte.

Už po prvom dlhšom užívaní sa investícia zaplatí. Investície do sebestačnosti tohto druhu je podľa nášho názoru zmysluplná.

Kompletná sada s naprogramovaným prístrojom na:
Silver MEDIC® ULTRA

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.