ZLATO

MODUL GOLD PRE VÝROBU PRÍSTROJOM SILVER MEDIC®

1. VÝROBA NANOČASTICOVÉHO ZLATA


1. Silver MEDIC® GOLD – sADA prE výrobu nanočAstic rÝDzEho zlata


ZÁKLADNÉ PARAMETRE
 • Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu pre výrobu nanočastic rýdzeho zlata.
 • Prístroj automaticky kontroluje tiež čistotu použitej vody na výrobu.
 • Objem výroby 100 ml (stačí na súčasnú liečbu 1-5 osôb).

 • Nanočastice sú odlúčené z rýdzeho zlata bez použitia chémie (soli, cukry, citráty, činidlá).
 • Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc.

 • Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 0,5 ppm).
 • Reálna (skutočná) koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1-3 ppm.
 • Aktívne nano-časticové zlato odporúčame spotrebovať do 30 dní od vyrobení.

 • Tyčovina z rýdzeho zlata Ø 2 mm a čistote min. 99,999 % Au – vyrobené na individuálnu zakázku.
 • Najvyššia možná atestom deklarovaná rýdzosť a chemická čistota 5 deviatok (min. 99,999 % Au).

 • Oproti investičnému zlatu sú elektródy priemyselne čistené od zvyškov olova, ortuti a kadmia. Tieto jedy by inak v podobe atómov a nanočastíc ľahko prenikali do nervovej sústavy.
 • Elektródy neboli vyrobené z nastrihaného mäkkého šperkárskeho drôtu, kde by sa pri elektrolýze oddeľovali úplne nevhodné tvarové štruktúry zlata.
 • Zlato je nosič informácie a naše produkty používajú aj ľudia zaoberajúci sa duševnou a duchovnou prácou. Preto sa u elektród nejedná o jednoduchý zliatok zo zubov, prsteňov, náušníc a pod.

UPOZORŇUJEME:  

Na trhu sa zvyčajne ponúka koloidné zlato vo vysokých koncentráciách aj 10 ppm a viac.
Tieto roztoky sa vyrábajú chemicky z chloridu zlatistého.

Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice bez použitia chloridov, chémie, soľi, citrátov, činidiel.
Nanočastice rýdzeho zlata sa obvykle podávajú len v malých koncentráciách do 3 (5) ppm.

V ľudskom tele sa zlato vyskytuje len v úplne nepatrnom množstve.
Po požití dávky 100 ml zlata s koncentráciou 1 ppm, vzrastie jeho hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Pre liečebné využitie je najdôležitejšie, akou technológiou bolo nanozlato vyrobené a oveľa menej záleží na tom, akú vysokú má koncentráciu.
Vyššia koncentrácia automaticky neznamená lepší účinok.

Nanozlato Silver MEDIC® možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu.
Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Sklenené kadičky, fľaštičky alebo rozprašovače odporúčame používať vždy iba na jeden typ vyrobeného produktu.
Ak ste už raz sklo použili na ZLATO, používajte ho naďalej už len na produkt ZLATO.
Rovnako to platí aj v prípade STRIEBRA a PLATINY.

Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a zachytávajú sa na ňom stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

KONCENTRÁCIA– DOBA VÝROBY – NANOZLATO

Požadovaná koncentrácia:

0,5 ppm 1 ppm 1,5 ppm 2,0 ppm 2,5 ppm 3,0 ppm

Přibližná doba výroby:

9 hodín 15 hodín 24 hodín 30 hodín 35 hodín 39 hodín
KOMPLETNÚ SADU GOLD ponúkame ako samostatný doplnok k prístroju: E-SHOP – Silver MEDIC® GOLD     

Aktivačný modul GOLD – spodný aj horný pohľad – zasunutie do prístroja
         
     modul-gold-technologie-vyroby-zlato-aurum-silver-medic                                silver-medic-gold-modul-aktivacia-technologie-special-nanozlato

 

SÚČASTI SETU Silver MEDIC® GOLD:
 • ELEKTRÓDY z valcovaného rýdzeho zlata s čistotou minimálne 99,999 Au.
  Celková dĺžka oboch elektród: 126 mm (záporná odchýlka od dĺžky 0 mm)
  Celková hmotnosť oboch elektród: 7,7 gramů (záporná odchýlka hmotnosti 0 gramů)
  Elektródy sú z plného materiálu, nekrúti sa ani nedeformujú.
  Vysoká životnosť. Strojne opracované.
  K elektródam dodávame ATEST.

 • MODUL - elektronická redukcia (špeciálny plastový valček) pre pripojenie zlatých elektród k prístroju.
 • Sklenená reakčná nádobka-kadička s vyznačeným objemom 100 ml.
 • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu nano-častíc rýdzeho zlata.
 • Obrázkový i textový návod - jednoduchá manipulácia a nastavenie.


DODATOK:

Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičné surovina – RÝDZE ZLATO – ktorého chemické parametre a čistotu deklarujeme u každej objednávky.

ELEKTRÓDY Au môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zvyšná surovina ZLATO o 99,999% čistote - ako drahý kov s vysokou chemickou čistotou - opäť speňažené.

Aktívne nanočastice rýdzeho zlata majú odlišné účinky na rozdiel od aktívneho koloidného striebra a ani jeden z týchto prvkov tak nie je pri liečbe vzájomne zameniteľný.
Viac v sekcii: NEŽIADÚCE ÚČINKY

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.