PRAVIDLÁ UŽÍVANIA

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZAobchádzania S KOLOIDNýM A NANOČaSTICOVÝM STriebrom / ZLAToM / PLATINOU1. ZAOBCHÁDZANÍ S AKTIVNÝMI KOLOIDMI, NANO PRODUKTY
2. PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ
3. MANIPULÁCIA A SKLADOVANÍ


1. ZAOBCHÁDZANIE S AKTÍVNYMI PRODUKTY

SKLADOVANIE
Koloidné ani nanočasticové kovy NESKLADUJTE (ani krátkodobo) v plastových obaloch, ktoré majú na dne nádoby napríklad túto značku:  oznaceni-pet-obaly

 

Vyrobené produkty (KOLOID, NANO, ŠPECIAL) SKLADUJTE výhradně v skle.

STRIEBRO
modré alebo hnedé sklo, ktoré neprepúšťa svetlo.

ZLATO
zelené sklo.
Vďaka prepúšťanie niektorých zložiek sľněčného žiarenia možno zelenú fľašu využiť na potencovanie uskladneného produktu (nanozlato) na priamom slnečnom svetle.

 skladovani-produktu-sklo


MANIPULÁCIA, POUŽÍVANIE
 1. Vyššia koncentrácia než odporúčaná - neznamená, že bolo na potrebné miesto v organizme dodáno viac striebra. Pri výrobe vyšších koncentrácií sa mení vnútorná štruktúra vyrábaného produktu.
  Aj pre organizmus je výhodnejšia nižšia koncentrácia podaná vo väčšom množstve než obrátene.
  Preto pri požiadavke na väčšie množstvo striebra v organizme zvyšujeme množstvo (objem) - nie koncentráciu.


 2. Do koloidu, ktorý chcete liečebno použiť - nesvieťte laserom (Tyndallov efekt). Pokiaľ chcete Tyndalův efekt vyskúšať, ožiarený vzorek po pokuse vylejte.

 3. Nezlievajte rôzne produkty (koloidy) dohromady a to ani v prípade, že boli vyrobené rovnakou technológiou a majú zhodnú koncentráciu. Každá vyrobená dávka je z elektro-chemického hľadiska unikátna.

 4. Pre veterinárne (zvieratá), alebo floristické (rastliny) použitie možno vyrobený produkt riediť vodou z ktorej koloid vyrábate. Nikdy ho však nerieďte neupravenou (chlórovanou) vodou.

 5. Aktívne koloidy a nano produkty neodporúčame zasielať poštou.

 6. Koloid, ani nanostriebro (ZLATO, PLATINA) nesmie nikdy zamrznúť.
  Ak by produkt zamrzol, alebo bolo po transporte podozrenie na zamrznutie, produkt vylejte a už nepoužívajte.

2. PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE

 • Koloidné striebro ani nanostriebro sa vodou priamo nezapíjí ani neriedi.

 • Po celú dobu užívania neodporúčame piť chlórovanou vodu (nežiaduce chemická reakcia).
  Ak nemáte prístup k nechlórovanej vode, ani nemáte vhodný FILTER NA ÚPRAVU VODY môžete aspoň napustiť chlórovanú vodu z vodovodu do pohára a pred použitím ju nechať 10 minút odstáť.

 • Účinky liečby striebrom možno v mnohých prípadoch zvýšiť dočasným pitím demineralizovanej vody.
  Demineralizovaná voda z filtra Silver MEDIC® AQUA má lepšiu schopnosť riediť krv ako bežná pitná voda, rozpúšťa ľahšie minerálne aj tukové usadeniny v krvnom obehu.
  Koloidné aj nanočiastkovej produkty sa tak pri jej pití ľahšie dostávajú do postihnutých častí organizmu (hlieny, nervová sústava).
  Typicky sa účinkov demineralizovanej vody využíva napríklad pri liečbe chronickej boreliózy, CHOCHP a ďalších ochorení.

 • Počas užívania koloidného striebra (nanostriebra) sa vyvarujte prejedaniu a konzumácia ťažko stráviteľných jedál. Pri ľahkej strave netreba dodržiavať ani zvyčajne odporúčaný odstup od jedla 2 hodiny.

 • Pri krátkodobej liečbe ovplyvňuje koloidné striebro (nanostriebro) črevnú mikroflóru len minimálne a tá sa spravidla samovoľne rýchlo obnoví. Záleží na spôsobe použitia a kvalite použitého produktu.

 • Po dlhšej liečbe, alebo po opakovanom použití ako "klystír", odporúčame užiť bežne dostupné prostriedky na obnovu črevnej mikroflóry. Živé jogurty, vysušené baktérie, pivovarské kvasnice (Pangamin) a podobne.

 • Počas liečby sa vyvarujte cieleného opaľovania, užitia solária alebo horského slnka (koloidné aj nanočasticové kovy sa po určitú dobu nachádzajú tiež v podkoží, kam sa absorbuje UV žiarenie).

 

NENAVYŠUJTE ZBYTOČNE ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE. U KOLOIDNÝCH a NANO kovov NEPLATÍ, že vyššia koncentrácie má vždy aj väčší liečebný účinok.

Viac uvádzame na: NEŽIADÚCE ÚČINKY

3. MANIPULÁCIA A SKLADOVANÍ

 
Aktívne STRIEBRO / ZLATO / PLATINA Silver MEDIC® sa nekazí, vyrobené produkty nezosivejú, nečernajú - ani po roku skladovania.
Pre využitie elektronábojového potenciálu vyrobeného produktu ho však odporúčame spotrebovať do 30 dní (maximálne do 90 dní) od vyrobení.

HOTOVÝ PRODUKT by nemal prísť do styku s materiálmi:

 • PLASTY
  Väčšina ich tvorí na povrchu elektrostatický náboj, sú často porézne a častice sa v nich ľahko zachytávajú.
  Z plastových obalov sa do koloidu navyše uvoľňujú nežiaduce chemické látky.


 • KOVY, vrátane NEŽELEZNÝCH
  Vzniká nežiaduce elektrochemická reakcia.

 

Nepoužívajte kovové ani plastové lyžice ale iba sklenenú odmerku.

V tesnej blízkosti produktu (cca 1 meter) by sa počas výroby ani pri skladovaní nemali nachádzať zdroje silného magnetického žiarenia akými sú napr. Mikrovlnná rúra, reproduktory, alebo notebook so zapnutým Wi-Fi (bezdrôtové pripojenie k internetu).

Produkt odporúčame uchovávať iba v sklenených uzavretých fľašiach a na tmavom mieste najlepšie pri izbovej teplote.

Texty nie sú spracované lekárom s akreditáciou Európskej únie a nespĺňajú štandardizované postupy alopatickej medicíny. Žiadna necertifikovaná metóda liečby chorôb, alebo samoliečba nie je v EÚ schválená.
Uvedené informácie o alternatívnych možnostiach liečby, sú určené predovšetkým majiteľom prístroja Silver MEDIC®, odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne, alebo je študujú.
Texty nie sú zo zákona návodom na používanie, použitie, ani návrhom obchodnej dohody.