ROZŠÍRENIE PROGRAMU - OPIS ZMIEN

OPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII ovládacIEHO programu

Od 1.5. 2019
všetky prístroje ULTRA vybavené novou rozšírenou verziou programu ULTRA 3.

V čom sa líši pôvodná verzia programu ULTRA 2 (P.2 2018) od novej verzie ULTRA 3 (P.3 2019) 

1. ÚPRAVY, KTORÉ SA TÝKAJÚ VŠETKÝCH REŽIMOV VÝROBY
2. ROZŠÍRENIE PROGRAMU – REŽIM VÝROBY COLLOID
3. ROZŠÍRENIE PROGRAMU – REŽIM VÝROBY SPECIAL
4. ROZŠÍRENIE PROGRAMU – REŽIM VÝROBY NANOSTRIEBRO
5. ZMENY V REŽIME VÝROBY GOLD, PLATINA


1. ÚPRAVY, ktoré sa týkajú všetkých REŽIMOV VÝROBY
 

 • Skrátené pískanie prístroja po skončení výroby.
  Novo sa ozýva krátke pípanie s rozostupom 2 sekundy.
   
 • Upravené vyhodnocovanie čistoty použitej vody na začiatku výroby.
  Prístroj po aktualizácii už nie je tak prísny na čistotu použitej vody.

  To umožní výrobu aj v prípade, že nie je práve k dispozícii úplne kvalitne vyčistená voda, alebo voda obsahuje nejaké výluhy zmäkčovadiel plastov (takzvané ftaláty).
  Rozhodne to neodporúčame, ale ak niekto chce používať vodu, ktorá je skladovaná v plastových vrecúškach – prístroj mu v tom už po aktualizácii nebude brániť automatickým zastavením výroby (zachytené výluhy).
  Aj cez túto úpravu programu vám vodu balenú v plastových vakoch neodporúčame používať.

  Ostatné vlastnosti automatického strážiča čistoty vody sú bez zmien.

 • Novo je možné pri výbere koncentrácie ppm okrem opakovaných stlačení tlačidla len podržať tlačidlo a koncentrácie sa po jednej hodnote posúva automaticky. Uvoľnením tlačidla sa automatický posun koncentrácia zastaví a možno voliť opäť jednotlivými stlačeniami tlačidla.

 • Iné drobné úpravy a vylepšenia.

obr. Zafarbenie produktov - odlišná technológia výroby
ucinky-a-vhodnost-pouzitie-striebra-nano-special-alebo-koloid-silvermedic-ultra

2. ROZŠÍRENIE programu – REŽIM COLLOID – KOLOIDNÉ STRIEBRO (kontrolka svIETI zelenO)

 • Bola rozšírená voľba koncentrácie aktívneho striebra na rozsah 1-18 ppm.


3. ROZŠÍRENIE programu – REŽIM SPECIAL (kontrolka svIETI bílO)

 • SPECIAL novo umožňuje vyrobiť DVA RÔZNE PRODUKTY:

TYP I.
DOBA VÝROBY: 70 minút /KONCENTRÁCIA cca 1 ppm

VLASTNOSTI
Nízka "homeopatická" koncentrácia pre využitie v celostnej a informačné medicíne. Cielene je odlučované len nepatrné množstvo rýdzeho kovu - prevažne takzvané ióny, atómy a stopy.

POUŽITIE:
Predovšetkým na očistu organizmu a ako udržiavacia dávka už po úspešnom preliečení vážnych ochorení - napr. Borelióza s postihnutím nervovej sústavy a podobne.

 

TYP II.
DOBA VÝROBY: 20–120 minút /KONCENTRÁCIE 7–9 ppm (automaticky prednastavuje prístroj)

VLASTNOSTI
Elektricky PASÍVNE striebro má zámerne vo vyrobenom výrobku určitý podiel oxidov striebra.

POUŽITIE:
Ťažké pľúcne infekcie, chronické bakteriálne ochorenie (napr. CHOCHP).
Optimalizované tiež pre inhalovanie.

 

4. ROZŠÍRENIE programu – REŽIM VÝROBY NANOstRIEbro (kontrolka svIETI MODRO)

 • Bol zámerne zvýšený počet iónov a atómov striebra vo vyrobenom produkte. Výroba sa predĺži o cca 15 minút.
  Zmyslom úpravy je zväčšiť velikostní rozptyl odlúčených častíc a upraviť schopnosť prenikania nanostriebra do nervovej sústavy.

 

5. ZMENY V REŽIME VÝROBY – GOLD a PLATINA 
(Týka sa len zákazníkov, ktorí majú doplnok zlato alebo platina)

 • Bola opravená chyba v elektronickom vyvažovaní elektród z ktorých sa drahý kov do vody odlučuje. Nebola tým ovplyvnená samotná kvalita produktu alebo jeho účinnosť.
  Po oprave sa drahý kov uvoľňuje z elektród dokonale súmerne.
  Za chybu v nesprávnom nastavovaní digitálneho vyvažovanie sa ospravedlňujeme.

Poznámka:
Pri použití originálnej nádobky 150 ml je mimo iných výhod plne využitý potenciál aktívneho striebra a tiež dodržaný ideálny pomer medzi povrchom strieborných elektród, objemom vody a tvarom výrobné nádobky.
To všetko umožňuje rýchlejšiu a lepšiu výrobu aktívnych produktov aj s využitím spätnej rezonancie.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.