KONCENTRÁCIA - PPM

1) POROVNÁVACIA TABUĽKA KONCENTRÁCIÍ
2) ROZDIELY MEDZI AKTÍVNYM A PASÍVNYM STRIEBROM
3) VPLYV OPTIMÁLNE KONCENTRÁCIE

4) AKÚ ŠTRUKTÚRU MÁ DRAHÝ KOV ODLÚČENÝ DO VODY
5) LABORATÓRNE VÝSLEDKY A REÁLNA ÚČINNOSŤ
6) MERANIE KONCENTRÁCIE PPM


1. TABUĽKA, KTORÁ POMÔŽE ZÁKAZNÍKOM, KTORÍ DOPOSIAĽ POUŽÍVALI PASÍVNE PRODUKTY

PRÍKLAD - KOLOID:
Doteraz som užíval pasívny roztok 20 ppm (z iného zdroja) - na prístroji Silver MEDIC® navolím aktívnu koncentráciu 9 ppm.
Tá pasívny roztok úplne nahrádza a prekonáva.

POZOR - obrátene to nefunguje. Nie je možné nahradiť aktívny produkt 9 ppm pasívnym 20 ppm.


Pasívny produkt-udané ppm
    5     10  
  20
  25 30   40 50 70   100

Silver MEDIC-aktívne ppm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

2. HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI AKTÍVNYM A PASÍVNYM STRIEBROM

PASÍVNE produkty a neriadené generátory na ich výrobu:

VÝHODY:
Sú na prvý pohľad zvyčajne lacnejšie (neplatí vždy).
Vyrobené produkty sa dajú dlhšie skladovať a "môžu" byť uchovávané aj v plastových obaloch.

NEVÝHODY:
Prístroje na ich výrobu nie sú riadené a nekontrolujú obvykle ani vodu použitú pre výrobu.
Nemajú automatické bezpečnostné poistky a môžu tak vzniknúť neuveriteľné "koktaily" chemických látok.

Často sa potom môžete stretnúť napríklad s odporúčaniami:
"Ak sa pri výrobe objavila na povrchu produktu pena, zoberte ju opatrne kávovou lyžičkou".
"Ak sa výrobok po vyrobení zakalil, opatrne ho rozmiešajte".
"Možno podávať na kovové lyžičke" apod.

To všetko je samozrejme neprípustné.

POČAS NERIEADENEJ VÝROBY:
Môžu sa používať chemické činidlá, alebo magnetická miešadla.

Prístroje nemajú predpísaný objem a tvar nádobky pre výrobu. Pracujú tak s jednou veľkostí elektród aj v značne rozdielnych objemoch vody, čo je pre riadenú výrobu neprípustné.

Jedno nastavenie prístroja má pracovať so striebornými, zinkovými, medenými aj napríklad zlatými elektródami.
To u riadenej výroby nie je možné, pretože tieto kovy majú úplne odlišné vlastnosti a štruktúru.

Pri výrobe sa prakticky nič nesleduje.
Voda je sýtená "natvrdo" nehľadiac na to, čo sa vo vnútri práve vyrábaného produktu deje.

AKTÍVNE produkty a generátor Silver MEDIC® na ich výrobu

VÝHODY:
Vyhodnocujú sa všetky fyzikálne parametre vrátane teploty. Prístroj sa parametrom okamžite prispôsobuje.

POČAS RIADENEJ VÝROBY:
Silver MEDIC® nepoužíva žiadne pomocné látky, činidlá, soli, citráty, alebo iné chemikálie!

 • Aktívny produkt môže mať špeciálne upravené vlastnosti pre konkrétne použitie.
 • Silver MEDIC umožňuje výrobu všetkými dostupnými technológiami (zámerne nepoužíva chemickú cestu).
 • Prakticky všetky možné výhody, vrátane bezpečnostných poistiek proti výrobe nebezpečných zlúčenín.

 • Využitie jemno-hmotných vplyvov na organizmus toho, kto si produkt vyrobil sám vo svojom prostredí pre seba, alebo v rodine. Aj tieto vplyvy napodiv majú na úspešnosť liečby preukázateľný vplyv a nemožno ich jednoducho ignorovať.

  Preto sme začali štatisticky tieto výsledky vyhodnocovať.
  Nevieme, ako presne to funguje, ale "niečo" veľmi zaujímavého riadená technológia ponúka.
  Pokiaľ si aktívny produkt vyrobí chorá osoba sama, funguje na neho i niečo zatiaľ fyzikálno nemerateľného.

 • Keď Silver MEDIC vyrába aktívny produkt, sleduje čo sa v ňom práve deje. Ak voda napríklad potrebuje pol sekundy čas, aby "upravila" štruktúru už do vody odlúčených častíc a mohla tak "prijať" ďalšie častice, prístroj okamžite výrobu spomalí a vyčkáva na "reakciu" vody. Takto citlivejšie vyrobené produkty sa potom v organizme správajú preukázateľne inak. Toho si všimli aj profesionáli, ktorí používajú náš prístroj v celostnej medicíne.

Sme presvedčení, že aktívne (informačné) produkty predstavujú budúcnosť liečebného využitia drahých kovov.
Možná aktualizácia zariadenia Silver MEDIC® ULTRA preto ponúka aj úplne unikátnu možnosť prenášať zadarmo aj do niekoľko rokov "starého" prístroje tie najnovšie poznatky.

NEVÝHODY:
Vyššia cena oproti pasívnej technológii, ale z celkového pohľadu na úžitkovú hodnotu to neplatí.
Aktívne produkty nemožno skladovať v plastových baloch.
Vyrobené produkty majú kratšiu dobu skladovania, pretože využívajú dočasne vytvorený elektricko-informačný potenciál.
Produkt je síce stabilný aj po roku skladovania, (nekalia sa, nemení svoju farbu, nevytvára čierne nánosy) ale nemožno už naplno využiť jeho hlavné prednosti.
Nie je vhodný pre zasielanie poštou.

3. ČO JE TO OPTIMÁLNA KONCENTRÁCIA A AKO VEĽKÝ MÔŽE MAŤ VPLYV NA ÚSPEŠNÚ LIEČBU

Patogény majú stenu, ktorá ich oddeľuje od okolitého prostredia (vzduchu, krvi, tkanív). Táto stena má v sebe, podobne ako kože u človeka, mikroskopické otvory. Týmito otvormi môže patogén napríklad dýchať, prijímať vodu, "komunikovať" s okolitým prostredím, alebo inými patogénmi.

Ak majú častice striebra preniknúť cez túto stenu (čo nie je ale vždy nevyhnutné), musia mať určitú veľkosť, štruktúru a optimálnu koncentráciu.
Použitie vyššiej koncentrácie ako je optimálna ale neznamená, že bolo na požadované miesto v organizme dodané väčšie množstvo liečiva (striebra / zlata / platiny). Naopak - organizmus je viac zaťažovaný.

S rastúcou, alebo aj klesajúci koncentráciou sa mení elektrochemická štruktúra akéhokoľvek vyrobeného produktu a ten potom už nemusí mať pre konkrétny zdravotný problém optimálnu schopnosť prestupovať organizmom, alebo patogény.

V prípade požiadavky na väčšie množstvo účinnej látky v organizme preto zvyšujeme podané množstvo (objem), nie koncentráciu (ppm).

NEREÁLNY PRÍKLAD PRE LEPŠIU PREDSTAVU:

Predstavte si, že máte veľmi jemné sitko (to predstavuje stenu patogénu) a vodu s cukrom. Cukor bude pre predstavu nahrádzať striebro. Roztok cukru a vody potrebujeme dostať cez sitko.

Ak rozmiešame vo vode cukru len málo, patogén sa vodou s malým obsahom cukru rýchlo zaplní (nasýti) a ďalšiu vodu s cukrom už neprijme, kým prijatú vodu neodbúra (nevylúči). Cukru sa tak dostane do patogénu nedostatočné množstvo pre jeho "likvidáciu".

Ak dáte naopak cukru do vody veľa, bude roztok už tak hustý (koncentrovaný), že sa cez sitko (stenu patogénu) vôbec nedostane.

Optimálna koncentrácia teda bude taká, ktorá bude môcť v dostatočnom množstve a najľahšie prenikať stenou konkrétneho patogénu.

To je tiež dôvodom - prečo je tak cenná naša Tabuľka chorôb vypracovaná pre riadenú technológiu Silver MEDIC®. V nej uvádzané odporúčanej koncentrácie sa z vyššie popísaných dôvodov môžu pre rôzne typy patogénov (rôzne zdravotné problémy) meniť alebo aj veľmi výrazne líšiť.

Napríklad medzi koncentráciou 9 a 10 ppm je veľký rozdiel, pretože pri koncentrácii nad 9 ppm začne meniť striebro vo vode svoju štruktúru a zmení sa tak aj jeho schopnosť prenikania napríklad nervovou sústavou (čo je to štruktúra popisujeme nižšie).

REÁLNY PRÍKLAD
Ďalším prirovnaním o koncentrácii (podanom množstvo) je skutočnosť, že ak sa mäso konzumuje bez soli, stáva sa "nestráviteľným". Pokiaľ je ale soli naopak moc stáva sa mäso opäť nestráviteľným. Optimálne množstvo soli (koncentrácia) teda rozhodne o využiteľnosti podanej potravy telom.

REÁLNY PRÍKLAD – produkt ZLATO, STRIEBRO

U zlata odporúčame zvyčajne koncentráciu 2 ppm.
V tele je zlata obsiahnuté len nepatrné stopové množstvo.
Pri užití koncentrácie 2 ppm sa zvýši jeho množstvo v organizme na nejakú dobu aj viac ako 100x.
Napriek tomu je to ešte koncentrácia, ktorú v prípade, že bolo zlato pri výrobe odlúčené správnym spôsobom - dokáže organizmus plne a efektívne využiť.

Pokiaľ sa ale koncentrácia ďalej zvyšuje, organizmus už zlato nezužitkovává, ale snaží sa ho ako príliš koncentrovanú látku izolovať.
A je to ešte komplikovanejšie, ak sa užije zlato vyrobené chemicky z chloridu zlatistého.

Prístroj Silver MEDIC® chemickú cestu zásadne nepoužíva.

4. ŠTRUKTÚRA VYROBENÉHO PRODUKTU

Striebro nie je vo vode rozpustné tak, ako napríklad cukor. Vo vode zostáva striebro stále ako "pevná" látka. Vo vode tvorí rôzne veľké častice, atómy, ióny a stopy. Častice striebra a iných kovov sa s molekulami vody nezlučujú a nie sú v nich rozpustné.
V priestoroch medzi molekulami vody si častice vytvárajú rôzne tvarové štruktúry podobné sieťam. Takáto sieť môže mať celý rad podôb a zoskupení.

Vnútri vyrobeného produktu udržuje tieto siete v stabilnom stave elektrický náboj dodaný pri výrobe.
Tento náboj zabraňuje aj prirodzenému sklonu odlúčených častíc - vrátiť sa do pôvodnej štruktúry drahého kovu pred tým, než boli častice odlúčené (je im bránené tvoriť zhluky).

To ako štruktúra vyzerá a aké bude mať liečebno využiteľné vlastnosti závisí od viacerých faktorov:
- Ako dokonale prístroj výrobu riadil (všetky elektrické aj časové parametre výroby)
- Aká bola nastavená technológia výroby
- Koncentrácia
- Čistota a pH použitej vody
- Teplota vody a okolie v mieste výroby
- Čas
- Okolité vplyvy, ako napríklad geomagnetické pole a ďalšie...

Prístroj Silver MEDIC® všetky parametre výroby sleduje a automaticky už bez zásahu obsluhy riadi výrobu tak, aby bol vyrobený stabilný produkt s čo najlepšími vlastnosťami.

5. LABORATÓRNE VÝSLEDKY A REÁLNA ÚČINNOSŤ

Venujeme sa výskumu v tomto odbore už viac ako 12 rokov a vieme, že ak má vzorek vynikajúce vlastnosti napríklad na elektrónovom mikroskope - zďaleka to neznamená, že bude mať produkt aj dobrú účinnosť a bude stabilný v živom organizme. Niekedy je tomu u produktov so zdanlivo špičkovými parametrami (ktoré sa doteraz vyhodnocujú len podľa zabehnutých kritérií) skôr naopak.

Ak nám bol napríklad vyhodnotený mono-štrukturálny vzorek (častice jednej veľkosti) podľa laboratória ako ideálny (veľkosť častíc, potenciál spektra) - neboli následné biologické testy uspokojivé.

Podľa výsledkov z laboratória elektrónovej mikroskopie tak nemožno jednoducho určiť kvalitný produkt ani určiť jeho účinnosť na konkrétne ťažkosti.
Výsledky takýchto meraní sú vhodné pre hrubú orientáciu výrobca, ktorý ale vie, že sa takéto testy nezhodujú s reálnym prostredím v organizme, kde všetko so všetkým súvisí a rad faktorov sa neustále mení.
Začali sme sa preto zameriavať predovšetkým na biologické a následne biochemické testy. Tie sú bohužiaľ veľmi nákladné a náročné na čas.
Získané poznatky sa po niekoľkoročnom štatistickom zhodnocovanie postupne prenášali do ovládacieho programu nášho prístroja.

Bez výkonného mikropočítača, ktorý je v každom prístroji Silver MEDIC, by nebolo možné dosiahnuť nami požadovaných parametrov a vlastností vyrobených produktov.
Patogény sa ale v priebehu rokov mení a vyvíjajú sa aj ich správanie v organizme a ich odolnosť. To všetko nás prinútilo k tomu, začať zákazníkom ponúkať úplne unikátnu službu - automatickú aktualizáciu prístroja cez priložený kábel USB (cca 1x za dva roky).

Dôležitým faktorom pre úspešnú liečbu a následné odbúranie striebra a iných kovov z organizmu je tiež určitý presne daný obsah oxidov drahého kovu, z ktorého sa produkt vyrábal. Je to tak aj v prírode, kde nás oxidy (rovnako ako ďalšie rôzne zlúčeniny) obklopujú na každom kroku a sú pre telo úplne prirodzené a známe.
Napríklad jednoduchým rozkrojením ovocia spustíme jeho oxidáciu na povrchu rezu do niekoľkých minút. Aj vo všetkých produktoch Silver MEDIC (výroba striebro) sa preto mikroskopické stopy oxidov zámerne vyskytujú.

Silver MEDIC pri automatickej výrobe ale delí oxidy na dve dôležité skupiny:

1) Oxidy, ktoré majú byť zachytené počas výroby na elektródach, aby mohli byť následne odstránené jednoducho umytím po skončení výroby.

2) Oxidy u ktorých je žiaduce, aby ich vyrobený produkt obsahoval. V produkte je síce oxidov obsiahnuté len celkom nepatrné množstvo, ale ak sú v správnej štruktúre, majú oxidy úplne nezastupiteľnú úlohu pri liečbe mnohých ochorení a podstatne dokážu v niektorých prípadoch zvýšiť účinnosť vyrobeného produktu.

Dvanásťročné skúsenosti viedli napríklad k tomu, že náš prístroj používa aj dva úplne unikátne režimy výroby:

SPECIAL I.
„"Homeopatická" koncentrácia pre očistu a ako udržiavacia dávka po preliečení chronických ochorení.

SPECIAL II.
Pri tejto výrobe vzniká oxidačné striebro optimalizované pre inhaláciu a liečbu ťažkých pľúcnych infekcií, viac na GENERÁTOR-VÝROBA.

6. MERANIE KONCENTRÁCIE

ZKRATKA ppm

ppm (parts per million) sú jednotky, v ktorých sa odborne porovnáva objem dvoch látok, z ktorých jedna je zastúpená voči tej druhej len v mikroskopickom množstve (jedna milióntina celku).
ppm ukazuje koľko častíc rýdzeho striebra / zlata / platiny sme nechali do vody uvoľniť.
Vyššie číslo ppm = väčší počet vo vode obsiahnutých "častíc". Táto jednotka teda posudzuje množstvo dvoch látok.

ppm-meter-orientacny-merac

Žiadny ponorný merač koncentrácie (ppm-meter, konduktometer a pod.) Ale nedokáže nepatrné množstvo správne zmerať a používajú sa preto len pre hrubá orientačné meranie.

Ponorné meradlá používajú dve kovové elektródy vzdialené od seba asi 1 centimeter.

Po ponorení do kvapaliny vyšle meradlo z jednej elektródy určité presné napätie a potom sleduje, ako sa napätie zmenilo po tom, čo dorazilo k druhej elektróde.

Keď má meraná kvapalina dobrú elektrickú vodivosť - zmení sa napätie počas cesty kvapalinou medzi dvoma elektródami len minimálne.

Pokiaľ má vodivosť zlú, dorazí k druhej elektróde len malá časť napätia, ktoré k nej bolo z prvej elektródy vyslaných.

Čím vyššiu (lepšiu) elektrícku vodivosť prístroj medzi elektródami namerí - tým vyššie ppm zobrazí na displeji. Lenže tento systém vyhodnocovania koncentrácie možno použiť naozaj len veľmi orientačne.

 

NEZROVNALOSTI PRI MERANÍ

Merač ppm (konduktometer) totiž vyhodnocuje len elektrickú vodivosť meranej kvapaliny - nič viac.

Problém je, že lepšiu vodivosť majú napríklad nestabilné roztoky presýtené oxidy, alebo roztoky s veľkými časticami, alebo zhluky častíc. To všetko podstatne zvyšuje vodivosť kvapaliny a budí tak na displeji meradla dojem vysokej koncentrácie ppm.

Bežne sa potom stane, že naopak stabilné vzorky s malou veľkosťou častíc vykazujú na takomto meradle podstatne menšiu koncentráciu, než vzorky pre liečbu úplne nevhodné.

Pre mylný výsledok merania stačí, keď prístroj použitý na výrobu nevie sledovať čistotu vody. Minerálne látky, chlór, alebo soli obsiahnuté v nedokonalo čistenej vode enormne zvýši vodivosť vyrobeného roztoku takzvaným násobením.
Laik sa potom môže po ponorení ppm metra mylne domnievať, že vyrobil (alebo užíva) vysokú koncentráciu.
Meradlo však zmeralo len vodivosť vyrobeného "chemického koktaila".

SILVER MEDIC® má vstavané meradlo koncentrácie ppm, ktoré navyše dokáže namerané výsledky prepočítať podľa toho, akú čistotu mala voda použitá na výrobu.

Keby sme dovolili prístroji Silver MEDIC neriadenú výrobu, ľahko by ste vďaka elektrochemickej reakcii pri takejto výrobe mohli namerať ponorným meradlom koncentrácie aj trojnásobné. To je ale pre liečebné využitie produktu nežiaduce.

Vysoké ppm len lepšie vyzerá pri ponuke na internete. Vedie to k pocitu, že striebra dostaneme viac. Ale v tomto prípade platí, že menej je niekedy viac.

Našou prioritou je kvalita, účinnosť a tiež bezpečnosť produktu. Naše produkty sa aj z tohto dôvodu môžu užívať v prípade nutnosti aj vo väčšom množstve, pretože nežiaduce látky neobsahujú.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.