STRIEBRO

KOLOIDNÉ STRIEBRO, ŠPECIAL, NANOSTRIEBRO, ELEKTROLÝZA A VEĽKOSŤ ČASTÍC

1. VÝROBA KOLOIDOV A NANOSTRIEBRA ELEKTROLÝZOU
2. KOLOIDNÉ STRIEBRO, NANOSTRIEBRO A ANTIBIOTIKÁ
3. VIAC AKO 100 ROČNÉ LIEČEBNÉ VYUŽITIE STRIEBRA


1. VÝROBA KOLOIDOV A NANOSTRIEBRA ELEKTROLÝZOU

Na získanie strieborných častíc, ktoré sa dajú liečebne využiť sa používa tzv. Elektrolýza.
Pri elektrolýze sú dve kalibrované elektródy z rýdzeho striebra ponorené do ultračistej vody a na každú z elektród sa nechá pôsobiť elektrické pole.
Elektrické pole, ktoré prechádza vodou pozvoľna narušuje povrch strieborných elektród a z nich sa začnú uvoľňovať okom neviditeľné častice rýdzeho striebra.

Spôsob riadenia výrobného procesu určuje výslednú kvalitu, vlastnosti a účinnosť vyrobeného produktu.

Voda použitá pri elektrolýze má ideálne vlastnosti pre správne "uchovanie" strieborných častíc a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Poskytuje striebru dokonalú ochranu pred nežiaducou vzdušnou oxidáciou
  • Čistená voda pomáha strieborným časticiam preniknúť hlboko do organizmu
  • Možno ju pri dávkovaní presne odmeriavať
  • Čistota vody (a úroveň použitej technológie) sa výrazne podieľa na kvalite výsledného produktu

Každý produkt dostupný na trhu (s názvom koloidné striebro, nanostriebro a podobne) má obvykle zásadne odlišné vlastnosti.
A to aj v prípade, že by boli udávané rovnaké hodnoty koncentrácie ppm.

PODMIENKA SPRÁVNÉJ VEĽKOSTI A ŠTRUKTÚRY ČASTÍC RÝDZEHO STRIEBRA

Aby však mali častice liečebný účinok a boli bezpečné, musia sa počas výroby z elektród do vody uvoľňovať len tie častice, ktoré majú správnu veľkosť, nie sú chemicky zreagované, sú stabilné a majú na liečebné účely vhodnú štruktúru.
Aby boli splnené tieto podmienky, je nutné elektrické pole po celú dobu výroby určitým spôsobom riadiť.
Pre tento účel sme vyvinuli a vyrábame vlastný digitálny prístroj Silver MEDIC, ktorý celý výrobný proces riadi integrovaným počítačovým programom.

Silver MEDIC® ULTRA umožňuje výrobu všetkých známych typov liečebného striebra:

COLLOID – koloidné striebro
SPECIAL – špeciálne striebro
NANO – nanočasticové striebro


Užívateľ si okrem voľby technológie, ktorá mu najviac vyhovuje, môže navoliť aj požadovanú koncentráciu vyrobeného striebra.
Výroba prebieha automaticky už bez zásahu obsluhy.

Riadenou technológiou Silver MEDIC® sa do vody uvoľňujú častice so špecifickými vlastnosťami, ktoré sa u nesprávne vyrobených "roztokov" nevyskytujú.

2. KOLOIDNÉ STRIEBRO, NANOSTRIEBRO A ANTIBIOTIKÁ

  • Moderná medicína sa stretáva so stále novými kmeny baktérií a vírusov - voči ktorým sú antibiotiká účinné nedostatočne, alebo vôbec a majú aj veľa vedľajších účinkov.
  • Pre medicínu sa stávajú neriešiteľnými aj kožné ekzémy alebo skryté otravy, ktoré telu spôsobujú patogény vylučovaním svojich toxínov (jedov).

Na všetky tieto problémy je použiteľné čisté rýdze striebro v liečebnej podobe.

Nezaznamenali sme vzájomné nežiaduce pôsobenie pri súčasnom užívaní antibiotík a aktívneho koloidného alebo nanočásticového striebra Silver MEDIC®.

UPOZORNENIE:
Antibiotická liečba je napriek tomu v mnohých prípadoch opodstatnená a často aj jediným možným riešením.
Antibiotiká možno podávať navyše priamo do krvného obehu napríklad u osôb v bezvedomí.

3. VIAC AKO 100 ROČNÉ LIEČEBNÉ VYUŽITIE STRIEBRA

Pozoruhodných dezinfekčných schopnosťí striebra využívali ľudia už dávno.
Nádoby zo striebra predlžovali dobu uchovávania niektorých potravín. Týmto spôsobom použité striebro tak čiastočne chránilo bohatého užívateľa pred vtedy hojne rozšírenými črevnými infekciami.

Koloidné striebro a neskôr aj nanostriebro (vyrábané podľa vtedajších možností a vedomostí) sa pre svoje liečivé vlastnosti objavilo na začiatku 20. storočia tiež v lekárňach.
Netrvalo to ale dlho a bolo rozhodnuté ho z predaja stiahnuť.
A to aj napriek tomu, že niekoľko laboratórií a inštitútov po celom svete vypracovalo rozsiahle práce o jeho antiseptickom a antibakteriálnym účinku. Výsledky a obsahy týchto štúdií neboli zverejnené.
Mala totiž nastať nová doba nástupu modernej medicíny a priemyslu, vyrábajúce vlastné chemická liečivá a antibiotiká.
Pomaly sa tak na silu prírodného minerálu (rýdzeho striebra) medzi ľuďmi pozabudlo.

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.