▌ZLATO – DÁVKOVANIE

KoloidnÉ zlato - nanozlato - dávkovANIE

1. ZAOBCHÁDZANIE SO ZLATOM
2. POSTUP PRÍPRAVY – ORIENTAČNÉ DÁVKOVÁNIE


1. ZAOBCHÁDZANIE SO ZLATOM

  • Aktívne ZLATO neskladujte v plastových obaloch.
  • Do produktu, ktorý chcete použiť - nesvieťte laserom (Tyndallov efekt).
  • Aktívne zlato doporučujeme spotrebovať do 30 (maximálne 90) dní od vyrobení.

  • Optimálna koncentrácia pre nanočiasticové zlato je 3 ppm (odporúčame do 2 ppm).
  • Nezlievajte vyrobené série produktu dohromady a to ani keď majú rovnakú koncentráciu.
  • Minimálne počas užívania nepite chlórovanú vodu (chemická reakcia).
  • Pri užívaní produktu ZLATO nie je nutné dodržiavať odstup od jedla.
  • V období užívania odporúčame obmedziť tučné jedlo (tuky v krvi).

 

DÔLEŽITÉ:

Produkt ZLATO SE NESMIE použiť na poranenie, ktoré je zasiahnuté infekciou (zápalom).

Pred použitím sa zoznámte s NEŽIADUCE ÚČINKY

UPOZORNENIE:

Na trhu sa zvyčajne ponúka koloidné zlato vo vysokých koncentráciách 10 ppm aj viac.
Tieto roztoky sa vyrábajú chemicky z chloridu zlatistého.

Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice bez použitia chloridu, chémie, soľi, citrátov a činidiel.

V ľudskom tele sa zlato vyskytuje len v úplne nepatrnom množstve.
Nanočastice rýdzeho zlata sa obvykle podávajú len v nízkych koncentráciách do 3 (2) ppm.
Po požití dávky 100 ml nanostriebra s koncentráciou 1 ppm, vzrastie jeho hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšie, akou technológiou bolo nanozlato vyrobené a oveľa menej záleží na tom, akú vysokú má koncentráciu. Vyššia koncentrácia automaticky neznamená lepší účinok.

Nanozlato Silver MEDIC® možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu.
Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Koloidné zlato (nanozlato) dlhodobo nevystavujte:
Umelému osvetleniu z úsporných žiaroviek a LED reflektorov.
Naopak nevadí slnečné svetlo (neplatí pre skladovanie striebra).

POZOR! Koloidné, ani nanočiasticové kovy nemajú podľa zákonov Európskej únie a stanoviská WHO žiadne liečebné účinky.
Nejedná sa tak o liečivo. Rovnaké obmedzenia platia aj pre pôvodne "liečivé" rastliny, ktoré sú teraz zaradené už len ako potravinový doplnok bez liečivých účinkov.
Liečivom smie byť označený iba produkt, ktorý bol vyrobený, alebo uvedený na trh niektorým z farmaceutických kartelov.
Používanie přírodného minerálu (napríklad zlata) a to v akejkoľvek podobe, nespĺňa štandardizované postupy alopatickej medicíny. Žiadna necertifikované metóda liečby chorôb, alebo dokonca samoliečba nie je v EÚ schválená.
Tu uvedené informácie o alternatívnych možnostiach, sú určené vyhradne odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne, alebo ich ďalej študujú. Tu uvedené texty nie sú spracované lekárom a nemožno ich považovať za návod na používanie, liečbu, ani za návrh obchodné dohody.

2. POSTUP PRÍPRAVY – ORIENTAČNÉ DÁVKOVANIE


VNÚTORNÉ UŽITIE:

VONKAJŠIE UŽITIE:

1. Prehltnúť sliny tak, aby ste mali v ústach čo najviac "sucho".
2. Naliať odmeranú dávku do úst a tam ju udržať asi minútu.
3. Prehltnúť.

1. Potieraním
2. Postrekom


Váhová kategória 40–120 kg. Pro každého člověka může být dávkování individuální.

DÁVKOVANIE JE PLATNÉ LEN PRO AKTÍVNE – ELEKTRICKY POTENCOVANÉ ZLATO – TECHNOLÓGIA Silver MEDIC®.  

 
NÁZOV

 
POPIS

povrchová
zranenia *


Ako prvotná liečba sa používa STRIEBRO. Po základnom zahojeniu a "uzatvoreniu" rany, možno pristúpiť k nanášaniu NANOZLATA 2–3 ppm. Aplikácia zvyčajne rozprašovačom, ktorý musí byť čistý a používať ho po prvom naplnení už len pre zlato. Prípadne sa použije obklad s čistej kozmetickej vaty, ktorá sa namočí do zlata.

POZOR, zlato sa nikdy nepoužíva na poranenia, ktorá hnisajú, alebo sú "otvorené" teda nie sú ani základne zacelené.
Pri správnom použití zlato výrazne napomáha hojeniu a rekonštrukcii poranené, alebo chýbajúce kože.

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

úrazy *


Pri poškodení nervov, tkanív, väzov, svalstva, alebo kombinovaných zraneniach – možno užívať po dobu liečby aj prípadné rehabilitácie (súbežne s medicínskou liečbou) vnútorne:
NANO zlato 3 ppm v dávke 100 ml 1x za 3 dni.
Pri vážnych stavoch, ako je poškodenie nervovej sústavy, mozgu, miechy je možné použiť (vždy súbežne s medicínskou liečbou) zvláštny typ zlata.

POSTUP:
Vyrobte si zlato 2 ppm. Po vyrobení ho nalejte do sklenenej fľaštičky a uschovajte aspoň 5 dní na temnom mieste. Po 5tich dňoch vyrobené nanozlato nalejte do čistej suchej kadičky na výrobu (namiesto vody) a nastavte výrobu znovu na 2 ppm. Počas ďalšej výroby dôjde k druhému dosýteniu zlata.
(POZOR, tento postup nemožno použiť u striebra, kedy by prístroj z bezpečnostných dôvodov hneď na začiatku výrobu automaticky zastavil. Striebro nie je možné opakovane sýtiť).

Dvakrát týmto spôsobom nasýtené zlato sa užíva zvyčajne 1x týždenne naraz celá vyrobená dávka 100 ml.
Pre niektoré osobitné použitie možno odlučovať zlato okrem do vody, tiež do čistého lekárenského liehu (prístroj je na túto alternatívu naprogramovaný).
Pri vážnych stavoch odporúčame vždy pred začatím užívania produktu zlato poradu s odborníkom.

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

popáleniny
1. a 2.stupňa*


Čo najskôr sa ako prvotné ošetrenie používa vždy striebro (je dobré mať pre tieto účely pohotovostnú fľaštičku s nanostriebrom 8 ppm).
Až po "uzatvorení" a základnom zahojeniu rany, možno pristúpiť k nanášaniu zlata 1-3 ppm pomocou rozprašovača, prípadne sa použije obklad s čisté kozmetické vaty, ktorá sa namočí do zlata. Zlato stimuluje regeneračné schopnosti kože.

POZOR, nikdy sa nepoužíva zlato na poranenia, ktorá hnisajú, alebo sú otvorené.
Podrobnejšie na: NEŽIADÚCE ÚČINKY

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.


regenerácia
*

Pre základnú regeneráciu organizmu "zlatom" použite postup ako pri stresovom vyčerpaní.

kozmetické využitie *

Možno používať akúkoľvek koncentráciu. Zvyčajne sa používa koncentrácia 2 ppm. Večer po dokonalom očistení pleti a umytiu vlažnou vodou - aplikujte rozprašovačom zlato a nechajte ho voľne zaschnúť. Rozprašovač musí byť čistý a používajte ho po prvom naplnení len pre zlato. Prípadná nočné kozmetika sa nanáša až 30 minút po zaschnutí zlata naneseného rozprašovačom.

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

stresové vyčerpanie *


Užíva sa 1x denne 20-50 ml zlata po dobu 10 dní. Je vhodné zlato vyrobené technológiou SPECIAL, prípadne NANO (1 ppm).

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

duchovné
a rituálne práce
*


Možno použiť zlato vyrobené technológiou NANO aj SPECIAL. U citlivých, alebo duchovne trénovaných osôb máva lepší účinok NANO zlato v koncentráciách 2–3 ppm.
Zlato sa užíva vnútorne a to bezprostredne pred začatím duchovnej, alebo rituálnej práce (imaginácia, zmeny vyžarovania pod.).
Takto pracujúcu osoba si pripravuje nanozlato vždy sama, nikdy ho nekupuje, ani nenecháva vyrobiť na svojom prístroji inou osobou.

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

závislosti *


NANO zlato ovplyvňuje aj niektoré mozgové pochody a možno ho tak využiť ako podporný prostriedok pri liečbe závislostí – napríklad alkoholizmu. Koncentrácia 2 ppm 2x týždenne 50 ml.

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.

"homeopatické zlato" *


Na začiatku výroby zlata nastavte na prístroji režim SPECIAL (kontrolka svieti bielo). Za 3 hodiny sa vyrobí zvláštna "voda", ktorá podľa fyzikálnych merítok zlato v podstate neobsahuje, napriek tomu sú vo vode stopy tohto rýdzeho kovu obsiahnuté.

Pri samotnej výrobe sú odlúčené stopy prístrojom postupne rozvibrované na frekvencie, ktoré používa organizmus človeka pri svojej regenerácii.
Nepodceňujte tieto liečebno využiteľná stopová množstvá. To, že elektrónová mikroskopia zlato "nevidí" neznamená, že tam nie je.
Pokiaľ už prístroj vlastníte, vyskúšajte si aj túto možnosť. "Homeopatické" zlato sme zaradili na želanie a po konzultácii s odborníkmi na celostnú medicínu.

* Vyhľadajte lekársku pomoc v prípade potreby a u všetkých chorôb, ktoré to priamo vyžadujú. Text sa vzťahuje k neštandardným postupom, ktoré nie sú v Európskej únii schválené. Tu uvedené informácie sú len študijný materiál pre odborníkov, ktorý nemožno považovať za odporúčanie, návod na používanie ani návrh obchodné dohody.
   

 

Uvedené informácie sa zaoberajú možnosťami použitia rýdzich kovov na účely, ktoré nie sú v Európskej únii schválené.
Tovar v E-SHOPe slúži len na študijné účely a nemožno ho považovať za liečebný prostriedok, alebo zariadenia.
Ako liečebný prostriedok sa smie označovať iba produkty farmaceutického priemyslu.
Žiadne alternatívne postupy ako je samoliečba, hladovka, použitie prírodných, bylinných či iných prostriedkov nie je v zhode so štandardizovanými postupmi schválenými pre obyvateľstvo v EÚ.