PLATINA

MODUL PLATINUM PRE VÝROBU Z RÝDZEHO KOVU PLATINA

 
1. VÝROBA NANOPLATINY


1. SILVER MEDIC® PLATINUM – SADA PRE VÝROBU NANOČASTÍC RÝDZEJ PLATINY

ZÁKLADNE PARAMETRE
 • Prístroj ULTRA automaticky rozpozná pripojenie modulu PLATINA.
 • Prístroj automaticky kontroluje tiež čistotu použitej vody pre výrobu.
 • Objem výroby 100 ml.

 • Nanočastice (prípadne ióny) sú odlúčené z rýdzej platiny bez použitia chémie (soli, cukry, citráty, činidlá).
 • Optimálna veľkosť a nábojový potenciál oddelených častíc.

 • Reálna koncentrácia nastaviteľná v rozsahu 1 - 3 ppm.
 • Vyrobená koncentrácia sa zobrazuje na viacúčelovom displeji (rozlíšenie 0,5 ppm).
 • Aktívnu platinu doporučujeme spotrebovať do 30 dní od vyrobení.


UPOZORŇUJEME:

Silver MEDIC® odlučuje pri výrobe do vody aktívne nanočastice (prípadne ióny) a nepoužíva chloridy, chémiu, soľ, citráty a činidla.
Platina sa zvyčajne podáva len vo veľmi malých koncentráciách do 3 ppm.

V ľudskom tele sa platina prakticky nevyskytuje. Po požití dávky 100 ml platiny s koncentráciou 1 ppm vzrastie jej hladina v organizme na niekoľko dní až 100x.

Na liečebné využitie je najdôležitejšia akou technológiou bola platina vyrobená a oveľa menej záleží na tom ako vysokú má koncentráciu. Vyššia koncentrácia neznamená lepší účinok.

Platinu možno pre špecifické účely odlučovať okrem do vody aj do čistého lekárskeho liehu.
Prístroj je na túto možnosť výroby naprogramovaný.

Sklenené kadičky, fľaštičky alebo rozprašovače odporúčame používať vždy iba na jeden typ vyrobeného produktu.
Ak ste už raz sklo použili na platinu, používajte ho naďalej už len na produkt platina.
Rovnako to platí u zlata i striebra.
Sklo nemá ideálne uzavretý povrch a zachytávajú sa na ňom stopy drahých kovov. Používaním rovnakého skla môže dochádzať k nežiadúcim chemickým reakciám.

 

Požadovaná koncentrácia:

 
0,5 ppm

1 ppm   1,5 ppm   2,0 ppm   2,5 ppm   3,0 ppm

Přibližná doba výroby:

  9 hodín    15 hodín   24 hodín 30 hodín 35 hodín 39 hodín

 


KOMPLETNÚ sadu PLATINUM (s podrobným opisom aj zobrazením obsahu súpravy) ponúkame v: E-SHOP


obr. Aktivačný modul – spodný a horný pohľad – zasunutí do prístroja
                                             
    platinum-modul-silver-medic-technologie- nano-platina          modul-silver-medic-platinum-technologie-vyroby-nano-special-kov-platina
 

  

SÚČÁSTI SETU - modul - Silver MEDIC® PLATINUM:

 • Elektródy z valcované rýdzej platiny s čistotou minimálne 99,99% Pt.
  Platinové elektródy sú vyrobené na individuálnu zákazku vo vysokej priemyselnej kvalite.

 • MODUL - elektronická redukcia (plastový valček) pre pripojenie platinových elektród k prístroju.

 • Sklenená reakčná nádobka s vyznačeným objemom 100 ml.
 • Príslušenstvo pre výrobu, skladovanie a aplikáciu.
 • Obrázkový aj textový návod. (Jednoduchá manipulácia a nastavenia).

  DODATOK:
  Podstatnú časť ceny tvorí cenná investičná surovina rýdza PLATINA (chemické parametre a čistotu deklarujeme u každej objednávky).

  ELEKTRÓDY Pt môžu byť využité na liečebné účely, prípadne môže byť zvyšná surovina s čistotou minimálne 99,99% - ako drahý kov s vysokou chemickou čistotou - opäť speňažena.

  Aktívne nanočastice (prípadne ióny) rýdzej platiny majú odlišné účinky od striebra a zlata.

  Viac v sekciách: NEŽIADÚCE ÚČINKY + PLATINA DÁVKOVANIE

  Texty nie sú spracované lekárom s akreditáciou Európskej únie a nespĺňajú štandardizované postupy alopatickej medicíny. Žiadna necertifikovaná metóda liečby chorôb, alebo samoliečba nie je v EÚ schválená.
  Uvedené informácie o alternatívnych možnostiach liečby, sú určené predovšetkým majiteľom prístroja Silver MEDIC®, odborníkom a lekárom, ktorí tieto progresívne metódy používajú neoficiálne, alebo je študujú.
  Texty nie sú zo zákona návodom na používanie, použitie, ani návrhom obchodnej dohody.