Novinky

Nákup protihodnotou
"Váš starý prístroj za nový
model ULTRA".
Podrobnosti:   E-SHOP

Nákup na firmu ako
"Merací prístroj".
Mmožnosť odpočtu DPH.


30.11.2017 vložená nová
tabuľka pre dávkovanie striebra
a zlata.
Pre načítanie zmien stlačte
súčasne kláves CTRL a F5.


 

 

ZDARMA – aktualizácie riadiaceho programu

PRÍSTROJ SILVER MEDIC® bude slúžiť stále aj bez aktualizácií, ktoré nie sú povinné.

Z akého dôvodu  A K T U A L I Z Á C I E ponúkame?

                       POZNATKY Z LIEČBY AJ TECHNICKÝ VÝVOJ IDÚ NEUSTÁLE DOPREDU.

Vďaka vlastnému výskumu máme pravidelne k dispozícii poznatky z mnohých odborov.
Tie sa priebežne prenášajú do konštrukcie samotného prístroja Silver MEDIC®, aj do programu, ktorý výrobu koloidu riadi.

PRÍSTROJ Silver MEDIC® SA VIE UČIŤ !!!
 

možnost' aktualizácie riadiaceho programu pristrojov Silver MEDICI N O V Á C I ARIADIACEHO PROGRAMU PODL'A NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

Súčasťou súpravy je kábel na pripojenie prístroja k počítaču (USB).
Pred pripojením prístroja k počítaču si overtei, že už je k dispozícii novšia verzia ovládacieho programu.

Zistenie aktuálnej verzie programu vo Vašom prístroji:
Stlačte a trvalo držte horné ovládacie tlačidlo a pripojte prístroj k napájaniu. Po niekoľkých sekundách sa na displeji krátko zobrazí P1. Číslo udáva verziu nainštalovaného programu.
Vyššie číslo = novšia verzia programu.

programovaci kabel USB-aktualizace programu na dálku

Ak je na stiahnutie k dispozícii novšia verzia programu postupujte nasledovne:

1) Uložte si na plochu počítača nižšie ponúkaný súbor Silver MEDIC.exe
2) Jeden koniec programovacieho kábla zasuňte do prístroja (zdierka PLUG-PLAY) až na "doraz"a
     druhý koniec kábla s koncovkou USB pripojte do počítača.
3) Počkajte 1 minútu, než počítač zaregistruje novo pripojené zariadenie.
4) Rýchlym dvojklikom otvorte súbor, ktorý ste si uložili na plochu. Kliknite myšou na tlačidlo
     START, ktoré sa objavilo na ploche. Prístroj už vykoná všetko ostatné automaticky.
     Po cca 1 minúte sa objaví nápis NAPROGRAMOVANÉ.
5) Odpojte dátový kábel. Aktualizácia je hotová.
6) Dátový súbor presuňte z plochy do koša.

Aktualizačný súbor: JE STÁLE PLATNÁ PRVÁ VERZIA OVLÁDACIEHO PROGRAMU

Poznámka:
Aktualizačný súbor Silver MEDIC.exe je zašifrovaný a podlieha autorskému zákonu.
Súbor sa nedá otvoriť - ak nie je k počítaču pripojený prístroj Silver MEDIC®.
Aktualízacia vychádza cca 1x ročně a je ZADARMO.Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva.
Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus