Novinky

Nákup protihodnotou:
Váš "starý" prístroj za nový
model ULTRA.
Pre podrobnosti kliknite
na žltú ikonu E-SHOP


Pri nákupe na IČO
možno zlúčiť fakturované
položky napríklad ako
"Merací prístroj" a pod.
Nákup možno dať do
účtovníctva ľubovoľné
firmy i s odpisom DPH.

10.1.2018 vložená nová
sekcia -Čo je NANO,
Koloid, ION, MONOATOM.

Na stránkach sa v januári
2018 ďalej pracuje.

V januári 2018 budeme
novo ponúkať okrem
striebra a zlata tiež platinu.

V januári 2018 spústíme
stránky taktiež v angličtine.


 

 

KONCENTRÁCIA PPM


1. ČO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm
2. PREČO NEVYRÁBA Silver MEDIC® VYŠŠIE KONCENTRÁCIE AKO 14 ppm?
3. PREČO IDE ALE NAMERAT' V NIEKTORÝCH KOLOIDOCH AJ – 30 ppm?
4. ROVNAKÁ KONCENTRÁCIA ppm - DVA ODLIŠNÉ KOLOIDY 

Nové dáta vložíme v januári 2018.

1. ČO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm

ppm (parts per million) sú jednotky, v ktorých sa odborne porovnáva objem dvoch látok, z ktorých jedna je zastúpená voči tej druhej len v mikroskopickom množstve (jedna milióntina celku).

ppm ukazuje koľko častíc rýdzeho striebra sme nechali do vody uvoľniť – vyššie číslo ppm = väčší počet vo vode obsiahnutých strieborných častíc

  • NEVYRÁBAJTE SI ROZTOKY ELEKTROLYTOV SO ZÁZRAČNE VYSOKOU (často s uplne nerálnou) KONCENTRÁCIOU ppm.
     
  • VYROBTE SI KVALITNÝ A BEZPEČNÝ KOLOID RÝDZEHO STRIEBRA ALEBO ZLATA.
     
  • ČOSKORO ZISTÍTE, ŽE ÚSPEŠNOST' LIEČBY NEMÁ S VYSOKÝMI KONCENTRÁCIEMI NIČ SPOLOČNÉ.
  • VYŠŠIA KONCENTRÁCIA (ppm) NEZNAMENÁ VYŠŠÍ ÚČINNOSŤ

2. PREČO NEVYRÁBA Siver MEDIC® VYŠŠIE KONCENTRÁCIE AKO 14 ppm?

Pre človeka i zvieratá predstavuje najoptimálnejší liečebný účinok a následnú odbúrateľnosť koncentrácia okolo 10 ppm - platí pre stabilné zmesi nanočastíc so silnou elektro-nábojovou väzbou, vyrobené riadenou technológiou - aktívne nanočastice

Na prístroji je možné zvoliť vysokú a naozaj reálnu koncentráciu až 14(15) ppm.
 

3. PREČO SA DÁ NAMERAT' V NIEKTORÝCH KOLOIDOCH AJ 30 ppm?

Koncentrácia sa spravidla označuje jednotkami so skratkou ppm. Je to skratka anglických slov (parts per milion) a znamená jednu milióntinu celku. Hovorí sa tu teda o počte.

ŽIADNY PONORNÝ MERAČ ALE NEDOKÁŽE spočítať častice v centimetre štvorcovom vody a teda skutočné ppm. Ako sa to teda robí?

K hrubému (orientačnému) zisteniu počtu častíc sa použije - elektrina. Všetky merače ppm na to používajú dve kovové elektródy vzdialené od seba asi 1 centimeter.

orientacne-meranie-koncentracie-koloidu-alebo-vody-pre-vyrobu Po ponorení do kvapaliny vyšle merací prístroj z jednej elektródy určité presné napätie a potom sleduje, ako sa napätie zmenilo po tom, čo dorazilo k druhej elektróde.

Keď má meraná kvapalina dobrú elektrickú vodivosť - zmení sa napätie počas cesty medzi elektródami len minimálne.

Ak má vodivosť zlú, dorazí k druhej elektróde len malá časť napätia, ktoré k nej bolo z prvej elektródy vyslané.

Čím vyššiu (lepšiu) vodivosť prístroj medzi elektródami nameria - tým vyššie ppm zobrazí na displeji.

To, čo obe elektródy vo vode elektricky prepája, sú samotné strieborné častice obsiahnuté vo vode ale tiež to môžu byť látky, ktoré vodivosť zvyšujú. Napríklad soli a iné minerály.

. . .  A TU ZAČÍNA KLAM VYSOKÉHO ppm.

Veľké častice obsiahnuté v niektorých koloidoch, alebo elektrochemicky zreagované soli počas výroby totiž prepájajú meracie elektródy vo vode oveľa ľahšie, než keby koloid obsahoval len malé častice koloidného kovu.


Malých častíc je v ultra čistej vode potrebné omnoho väčšieho množstva pre nameraní rovnakej elektrickej vodivosti.

SILVER MEDIC® uvoľňuje do ultra-čistej vody nanočastice a tak ich musí byť vo vode naozaj vysoký počet, aby merač vyhodnotil taký koloid napríklad ako koncentrácii 10 ppm.

Keby sme (ako výrobcovia) dovolili našim prístrojom vyrábať aj väčšie častice (čo je nežiaduce), alebo pripustili elektrochemickou reakciu medzi zvyškovými minerály obsiahnutými vo vode a koloidnom kovom, ľahko by ste mohli namerať koncentrácie aj trojnásobné!

Pri dodržaní správnej veľkosti častíc je koncentrácia 10 ppm (vyrobená technológiou Silver MEDIC®) naozaj vysokou hodnotou, ktorá je svojimi vlastnosťami najvhodnejšia k vonkajšiemu použitiu.

Je pravda, že aj väčšie častice striebra lieči.
Ich použitie je ale značne obmedzené a je tu už riziko, že sa telo nebude schopné takých veľkých častíc (alebo ich zhlukov) zbaviť.
Takéto koloidy majú značne obmedzenú možnosť použitia a sú úplne neúčinné na vírusové ochorenia.

Koloidy sa navyše vstrebávajú aj povrchom pokožky a slizníc.
Výplachom ústnej dutiny s následným vyplivnutím sa tak nedá vyhnúť ich účinkom vo vnútri ľudského tela.
 

4. ROVNAKÁ KONCENTRÁCIA ppm – dva odlišné koloidy

Obrázky A a B ukazujú, že merač ppm môže namerať rovnakú koncentráciu u dvoch úplne odlišných koloidov.
Podľa merača ppm majú oba koloidy rovnakú elektrickú vodivosť (ppm) a napriek tomu je obsah liečivých častíc u každého z nich úplne odlišný.

  A       Prístroj:
SILVER MEDIC®           
Požadovaná elektrická vodivosť medzi elektródami je dosiahnutá obrovským počtom nanočastíc.
  B INÝ PRÍSTROJ Rovnaká elektrická vodivosť je dosiahnutá prevažujúcou zmesou veľkých častíc.

 

 

ruzna-velikost-castic-ruzne-pristroje
 
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely.

Design by Artfocus