AKTUÁLNE:

Novo je súčasťou súpravy
tiež nádobka na výrobu
s objemom 250 ml.

Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).

Nákup protihodnotou:
Možnosť výmeny akéhokoľvek
staršieho prístroja Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Pre viac informácií kliknite
na ikonu E-SHOP.

Samostatná náhradná náplň
filtračnej patróny C, ktorá pri-
pripravuje ultračistú vodu.

Adaptér pre mobilné pripojenie
filtračné jednotky Silver MEDIC
AQUA.

Viac v E-SHOP príslušenstvo.

KONCENTRÁCIA PPM


1. ČO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm
2. PREČO NEVYRÁBA Silver MEDIC® VYŠŠIE KONCENTRÁCIE AKO 14 ppm?
3. PREČO IDE ALE NAMERAT' V NIEKTORÝCH KOLOIDOCH AJ – 30 ppm?
4. ROVNAKÁ KONCENTRÁCIA ppm - DVA ODLIŠNÉ KOLOIDY
Do tejto sekcie budeme vkladať nové, upresňujúce dáta.
Ďakujeme za pochopenie.

Design by Artfocus