AKTUÁLNE:

Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky
napríklad ako: Merací prístroj
Nákup je možné dať do účto-
vníctva ľubovoľné firmy aj s
odpočtom DPH (platcovia DPH).

V apríli 2018 upravujeme
webové stránky pre súlad
so zákonmi EÚ o ochrane
osobných údajov - GDPR.

KONCENTRÁCIA PPM


1. ČO ZNAMENÁ ZKRATKA ppm
2. PREČO NEVYRÁBA Silver MEDIC® VYŠŠIE KONCENTRÁCIE AKO 14 ppm?
3. PREČO IDE ALE NAMERAT' V NIEKTORÝCH KOLOIDOCH AJ – 30 ppm?
4. ROVNAKÁ KONCENTRÁCIA ppm - DVA ODLIŠNÉ KOLOIDY
V apríli a máji 2018 budeme do tejto sekcie vkladať nová dáta.

Aktuálne upravujeme webové stránky tak, aby boli v súlade s novými zákonmi EÚ o Ochrane osobných údajov, ktoré vstupujú do platnosti v máji 2018.

Ďakujeme za pochopenie.

Design by Artfocus