AKTUÁLNE:

Od 1.10. 2018 sú všetky
prístroje ULTRA vybavené
novou rozšírenou verziou
ovládacieho programu
ULTRA 2.
POPIS ZMIEN V NOVEJ VERZII
ovládacieho programu TU
----------------------------------
NÁKUP PROTIHODNOTOU:
Možnosť vymeniť starší
prístroj Silvermedic
za najnovší model ULTRA.
Viac na E-SHOP
----------------------------------
Pri nákupe na IČO možno zlúčiť
fakturované položky pod
jednotné označenie napríklad
ako" Merací prístroj".
Možnosť odpočtu DPH.
----------------------------------
Na stránkach v marci 2019
ďalej pracujeme.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZAOBCHÁDZANIA S KOLOIDNÝM A NANOČASTICOVÝM STRIEBROM / ZLATOM

1. ZAOBCHÁDZANIA S AKTIVNÝMI KOLOIDMI
2. PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ
3. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
1. ZAOBCHÁDZANIE S AKTIVNÝMI KOLOIDMI (NANO-produkty)

1) Koloidné ani nanočiasticové striebro / zlato  NESKLADUJTE v plastových obaloch,
    ktoré majú na dne nádoby napríklad túto značku:        Vyrobené produkty (KOLOID, NANO, SPECIAL) skladujte výhradne v skle.     

2) Pre vnútorné použitie je vhodná reálna koncentrácia 9 ppm (10 ppm).
     Vyššia koncentrácia než odporúčaná - neznamená vyšší účinok liečby.
   Aj pre organizmus je výhodnejšie nižšia koncentrácia podaná vo väčšom množstve než obrátene.
     Preto pri požiadavku na väčšie množstvo striebra v organizme zvyšujeme množstvo (objem) nie
     koncentráciu.

3) Do koloidu, ktorý chcete liečebno použiť - nesvieťte laserom (Tyndallov efekt).
     Pokiaľ chcete Tyndalův efekt vyskúšať, ožiarený vzorek po pokuse vylejte.

4) Nezlievajte rôzne produkty (koloidy) dohromady a to ani v prípade, že boli vyrobené rovnakou
     technológiou a majú zhodnú koncentráciu.
     Každá vyrobená dávka je z elektro-chemického hľadiska unikátna.

5) Pre veterinárne (zvieratá), alebo floristické (rastliny) použitie je možno vyrobený produkt riediť
     vodou z ktorej koloid vyrábate. Nikdy ho však nerieďte neupravenou (chlórovanou) vodou.

6) Aktívne koloidy (nano produkty) neodporúčame zasielať poštou.

7) Koloid, ani nanostriebro nesmie nikdy zamrznúť. Ak by produkt zamrzol, alebo bolo po
     transportu podozrenie na zamrznutie, produkt vylejte a už nepoužívajte.

2. PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ

Koloidné striebro ani nanostriebro sa vodou priamo nezapíjí ani neriedi.
Po celú dobu užívania neodporúčame piť chlórovanou vodu (nežiaduce chemická reakcia).
Ak nemáte prístup k nechlórovanej vode, ani nemáte vhodný FILTER NA ÚPRAVU VODY môžete aspoň napustiť chlórovanú vodu z vodovodu do pohára a pred použitím ju nechať 10 minút odstáť.

Účinky liečby striebrom možno v mnohých prípadoch zvýšiť dočasným pitím demineralizovanej vody.
Demineralizovaná voda z filtra Silver MEDIC AQUA má lepšiu schopnosť riediť krv ako bežná pitná voda, rozpúšťa ľahšie minerálne aj tukové usadeniny v krvnom obehu. Koloidné aj nanočiastkovej produkty sa tak pri jej pití ľahšie dostávajú do postihnutých častí organizmu (hlieny, nervová sústava a pod.).
Typicky sa účinkov demineralizovanej vody využíva napríklad pri liečbe chronickej boreliózy, chronická pľúcna choroba a ďalších ochorení.

Počas užívania koloidného striebra (nanostriebra) sa vyvarujte prejedaniu a konzumácii ťažko stráviteľných jedál. Pri ľahkej strave netreba dodržiavať ani zvyčajne odporúčaný odstup od jedla 2 hodiny.
Pri krátkodobej liečbe ovplyvňuje koloidné striebro (nanostriebro) črevnú mikroflóru len minimálne a tá sa spravidla samovoľne rýchlo obnoví. Záleží na spôsobe použitia a kvalite použitého produktu.
Po dlhšej liečbe, alebo po opakovanom použití ako "klystír", odporúčame užiť bežne dostupné prostriedky na obnovu črevnej mikroflóry (živé jogurty, vysušené baktérie, pivovarské kvasnice a podobne).

Počas liečby sa vyvarujte cieleného opaľovanie, užitie solária alebo horského slnka (koloidné aj nanočiastkovej kovmi sa po určitú dobu nachádzajú tiež v podkoží, kam sa absorbuje UV žiarenie).
Nenavyšujte zbytočne odporúčané dávkovanie.
U koloidných kovov neplatí, že vyššie koncentrácie má vždy aj väčší liečebný účinok.

Viac uvádzame na: NEŽIADUCE ÚČINKY

3. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
 

Aktívne STRIEBRO / ZLATO sa nekalí, ani nezosieva ani po roku skladovania.
Kvôli využitiu  elektronábojového potenciálu vyrobeného produktu ho však odporúčame spotrebovať do 30 dní (maximálne do 90 dní) od vyrobení.


Hotový produkt by nemal prísť do styku:

• S plasty – väčšina ich tvorí na povrchu elektrostatický náboj, sú často porézne a častice sa v nich
                   ľahko zachytávajú.
                   Z plastových obalov sa do koloidu navyše uvoľňujú nežiaduce chemické látky.
• S kovy, vrátane neželezných – (vzniká nežiaduca elektrochemická reakcia).
• Nepoužívajte kovové ani plastové lyžice, ale iba sklenenú odmerku.

V tesnej blízkosti produktu (cca 1 meter) by sa počas výroby ani pri skladovaní nemali nachádzať zdroje silného magnetického žiarenia akými sú napríklad: mikrovlnná rúra, reproduktory, alebo notebook so zapnutým Wi-Fi (bezdrôtové pripojenie k internetu).

Vyrobený produkt odporúčame uchovávať iba v sklenených uzavretých fľašiach a na tmavom mieste najlepšie pri izbovej teplote. 
Koloidné kovy nie sú v EÚ registrované do systému štátom uznávaného zdravotníctva. Žiadne alternatívne metódy liečby nie sú v EÚ povolené!
Uvedené informácie slúžia len pre študijné účely. 

Design by Artfocus